Henvendelse til Projektstøtteudvalg for Billedkunst

By august 29, 2014Breve/Artikler, Nyhed

UKKs bestyrelse har rettet henvendelse til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i forbindelse med udvalgets beslutning om at det i fremtiden er udstillingsarrangør, der skal koordinere alle ansøgninger. Heldigvis har udvalget nu per 29. august 2014 valgt at trække deres beslutning tilbage og det er vi i UKK meget glade for!

 

Læs hele brevet i sin helhed her:

Til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

København 28. august 2014

 

UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidler retter henvendelse til udvalget på baggrund af udvalgets beslutning per 18. august 2014 om at der nu stilles krav til at det for fremtiden er udstillingsarrangører, der skal koordinere alle ansøgningerne. Vi ønsker i nærværende brev dels at gøre udvalget opmærksom på en række kritik-punkter og vidtrækkende konsekvenser som vi mener denne beslutning vil medføre for vores medlemmer og dels efterlyser vi en afklaring og præcisering af hvordan og ud fra hvilke kriterier udvalget så fremadrettet vil tildele tilskudsmidlerne ud fra.

Konteksten frem for værket/projektet

Først og fremmest frygter vi at den nye stramning af ansøgningskravene vil betyde at fokus flyttes fra det enkelt værk eller projekts stemme til selve konteksten, hvor udstil-lingssted og udstillingens deltagere bliver en del af vurderingen. På den måde bliver kunstneren gjort afhængig af en given institutionel kontekst frem for sin egen praksis.

Eksklusion og homogenisering

Med de nye stramninger er vi desuden stærkt bekymrede for, at man kommer til helt at udelukke en lang række af billedkunstneriske faggrupper, hvis arbejdsvilkår, prak-sis og processuelle metode ikke harmonerer med denne form for ensretning, der f.eks. fordrer at alle kunstnere pludselig skal have samme produktionstid, der er med til yderligere at besværliggøre spontanitet. Vi er imod denne form for eksklusion og homogenisering!

Øget administration og kontrol

Generelt mener vi, at der indenfor kunststøttesystemet i de senere år er sket et skred i varetagelsen og administrationen af støtteordningerne, hvor fokus er gået fra at vægte, prioritere og servicere de enkelte billedkunstneriske faggruppers projekter, værkproduktioner og metoder til en homogenisering og effektivisering af ansøgnings-procedure mm. der i langt de fleste tilfælde har betydet en administrativ lettelse for udvalgene og Statens Kunstfond en øget kontrol af ansøgerne. Det har beklageligvis og meget problematisk skubbet det øgede administrative arbejde over på ansøgerne og bevirket yderligere kontrol!
I UKK mener vi derfor det er på tide at man som udvalgsmedlem tager sit ansvar og sin repræsentation af sine faggrupper alvorligt og forsøger at arbejde mod denne ud-vikling og forsøger at modarbejde centralisering, øget kontrol, detailstyring og effek-tiviseringer, der ikke gavner de billedkunstneriske faggrupper eller harmornerer med de vilkår disse i dag arbejder under. Den seneste beslutning om, at det nu er udstil-lingsansøger, der skal koordinere samtlige ansøgninger til en udstilling er blot det seneste skud på stammen af krav, der under dække af at give udvalget et bedre overblik over den samlede støtte til en udstilling beviser, at Statens Kunstfond og det specifikke udvalg ikke længere er i trit med disse vilkår, ej heller fordrer kunstnerisk diversitet, men derimod lettelsen af egne administrative arbejdsgange. Denne øgede administrative opgave vil kun kunne blive efterlevet af de store institutioner og ikke af de mindre institutioner og selvorganiserede steder. Vi opfordrer derfor til at man i udvalget kæmper for at få tillid tilbage til ansøgerne og vender blikket mod Statens Kunstråds testamente som udvalget os bekendt har tilsluttet sig netop: “… at følge kunsten hvor den end bevæger sig hen”.

Såfremt udvalget fortsætter med de fornyeligt besluttede stramninger af ansøgningskravene forventer vi at udvalget vil udsende en præcisering af følgende:

  • Ud fra hvilke kriterier tildeles den individuelle ansøger nu støtte?
  • Hvor meget kan en enkelt udstilling nu forvente at blive tildelt samlet?
  • Hvordan sikrer udvalget at det ikke kommer til at fungere som en slags kurator for Statens Kunstfond?

Venlige hilsner

UKKs bestyrelse

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico