Open Call – Kunst og Interkultur

Er du medlem af UKK, er du meget velkommen i UKKs nye fagudvalg “Kunst og Interkultur”. UKK har i samarbejde med kurator Rikke Jørgensen fået bevilget et tilskud fra Statens Kunstråd til at afholde en international konference og en række kunstsaloner og workshops, der samlet skal undersøge kuratorers og kunstneres strategier i en globaliseret verden. Vi afholder første fagudvalgsmøde mandag den 16. juni kl. 19.00 i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N, hvor du kan høre mere om projektet. [For English version please click on “læs mere” below]

OPEN CALL  – Kunst og Interkultur (English version below)

Vær med til at sætte interkultur på dagsordenen!

UKK har i samarbejde med kurator Rikke Jørgensen fået bevilget et tilskud fra Statens Kunstråd til at afholde en international konference og en række kunstsaloner og workshops, der samlet skal undersøge kuratorers og kunstneres strategier i en globaliseret verden.

Derfor nedsætter UKK et fagudvalg “Kunst og interkultur”, som målrettet skal arbejde for at udvikle og realisere projektet i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 ud fra en eksisterende projektbeskrivelse og et godkendt budget. Vi søger UKK medlemmer til at deltage i projektet!

Fagudvalgsarbejdet er frivilligt, men der vil være en række praktiske lønnede opgaver. Man bør regne med mødedeltagelse 1-2 gange om måneden i København. Påtager man sig praktiske opgaver i forbindelse med projektet, vil vi aftale arbejdstiden nærmere. Hvis du vil være med, så send en e-mail til Rikke Jørgensen urbanartc@gmail.com senest den 14. juni.

Vi holder første fagudvalgsmøde mandag den 16. juni kl. 19.00 i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. På mødet vil vi give en kort introduktion til projektet, til udvalgsarbejdet og besvare spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Projektet er initieret af UKK og kurator & kommunikationsrådgiver Rikke Jørgensen, der tid-ligere har ledet udstillings- og debatstedet Nørrebro Kunstsalon og i dag er leder af kulturbureauet UrbanArt Communications. Projektet er støttet af Statens Kunstråd fra puljen til etablering af mentorordninger og kulturmøder for danske og interkulturelle kunstnere.

OPEN CALL

Join us in putting interculture on the agenda!

UKK has in collaboration with art curator Rikke Jørgensen secured a grant from the Danish Arts Council to hold an international conference in Copenhagen and a series of art salons and workshops that will examine the strategies of the curator and the artist in a globalized world.

UKK will set up a committee of “Arts and interculture” that will aim to develop and implement the project during the autumn of 2014 and the spring of 2015. The project will be based on an existing project description and an approved budget. We are looking for UKK members to participate in this project!

Committee membership is on a voluntary basis; however there will be a number of practical paid work tasks. As a member of the committee one should expect to attend meetings 1-2 times a month in Copenhagen. If you commit to specific tasks we will decide working hours and payment more closely. If you want to participate, please e-mail Rikke Jørgensen urbanartc@gmail.com no later than the 14th of June.

The first committee meeting will take place on Monday the 16th of June at 7 pm in VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 Copenhagen N. At this meeting we will give a brief introduction to the project, to the responsibilities of the committee and answer questions.

We look forward to hearing from you!

The project is initiated by UKK and curator & Communications Advisor Rikke Jørgensen, who has previously led the exhibition and debate space Nørrebro Art Salon and is now head of the cultural agency UrbanArt Communications. The project is supported by the Danish Arts Council from a pool to the establishment of mentoring and cultural encounters for Danish and intercultural artists.
De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico