Referat – Bestyrelsesmøde 26. nov.

By november 15, 2013Referater

UKK Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 26. nov. 2013

Dagsorden:
1 :UKK Julearrangement
2 : Indsamling af Underskrifter til Bank
3 : Udvælgelse af UKK rep til Kbh.’s Billedkunstudvalg
4 : Nye medlemmer
5 : Fremlæggelse af Idé, til et fremtidigt projekt
6 : Opfordring til UKK Oplæg for Kulturudvalget
7 : Udarbejdelse af udstillingsaftale
8 : Bestyrelsens interne aktivitet
9 : Punktet indgik i diskussion under forrige punkt.
10: Medlemmers interesse for bestyrelsens arbejde
11: Repræsentant til Overgadens eksterne bestyrelse.
12: Høringssvar
13: Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmerTilstede:
Sophia, Marie, Maj, Mie, Naja, Eva.

1:UKK Julearrangement
Arrangeres på Statens Værksteder for Kunst.

2: Indsamling af Underskrifter til Bank
Der underskrives af bestyrelsen.

3: Udvælgelse af UKK rep til Kbh.’s Billedkunstudvalg
Deadline for at indstille medlemmet er d. 1. december – derfor skal der falde en afgørelse på mødet.
Vi udsendte en opfordring til medlemmer om at ansøge posten og fik 20 henvendelser i form af ansøgninger og interesse på anden vis.
Vi er i bestyrelsen meget glade for den store interesse der har været for posten. Da alle henvendelserne var fra medlemmer, der alle var værdige kandidater til posten – valgte bestyrelsen på demokratisk vis at trække lod blandt ansøgerne.
Eva trak sedlen med Bettina Camilla Vestergaard’s navn op af hatten, som dermed indstilles til at repræsentere UKK i Københavns Billedkunstudvalg.
Tillykke til Bettina Camilla.

Vi opfordrer til at alle med interesse for UKKs arbejde, deltager aktivt via fagudvalg og bestyrelsen. Der er hvert år mulighed for at stille op til bestyrelses poster ved Generalforsamlingen om foråret. Fagudvalgene er også en mulighed for at medlemmer aktivt kan være med til at sætte dagsordenen for UKK – så søg endelig om støtte til et relevant arrangement eller fagudvalg.

4: Nye medlemmer
Bestyrelsen må konstatere at der er et par ansøgninger som er gået tabt i den interne kommunikation.
Derfor beslutter vi for fremtiden at Jonas (web administrator), som er den første der får de digitale ansøgninger, skal videresende dem til hele bestyrelsen, for at undgå fremtidige tab af emails. Dermed forventer vi at proceduren kan optimeres. Marie kigger efter ansøgninger og følger op med almindelige procedure hurtigst muligt. Vi kigger så på om ansøgningerne lever op til UKK’s vedtægter ang. medlemskab og sender derefter besked ud til de pågældende.
5: Fremlæggelse af Idé, til et fremtidigt projekt
Bestyrelsen diskuterer og udvikler indtil videre.

6: Opfordring til UKK Oplæg for Kulturudvalget
Bestyrelsen diskuterer indtil videre internt, muligheder og tidsperspektiv.

7: Udarbejdelse af udstillingsaftale
UKK, BKF (Billedkunstnernes Forbund) og FDK (Foreningen af Kunsthaller i Danmark) er gået sammen om at udarbejde en standard kontrakt for udstillende kunstnere og kunstinstitutioner.

Marie (der sammen med Maria Diekmann samarbejder om udviklingen af aftalerne) beretter at processen er god, arbejdet spændende og rigtig godt på vej. Samarbejdet bygger på gensidig ønske fra foreningerne om at skubbe den danske kunstverden i en positiv retning, hvor man åbent taler om formalierne i forbindelse med udstillingsproduktion inkl. begge parters arbejdsvilkår, ansvarsområde osv. I det hele taget bærer arbejdet præg af en skelsættende vilje til at ændre på de dårlige forhold for kunstnere i udstillingssituationer, ligesom en interesse for at åbne op for dialog parterne imellem. Standardaftalerne er frivillige og vil kunne bruges som et konkret redskab, når der indgås aftale om udstilling.
Vi har fra UKKs side indført at der også udarbejdes aftaler for de eksterne kuratorer og kunstformidlere samt at der sammen med aftalerne også præsenteres alternative ansættelsesmuligheder.

Der arbejdes på 3 udstillingsaftaler / standard kontrakter:
– 1 for kunstnere og kunsthaller / andre udstillingssteder
– 1 for eksterne kuratorer og kunstformidlere og kunsthaller / andre udstillingssteder
+ information og vejledning ang. alternative ansættelsesmuligheder i forbindelse med udstillinger, f.eks. projektansættelse

Udstillingsaftalerne bliver lanceret ved en event, i starten af det nye år – vi vil informere jer medlemmer om datoer og udviklingen i arbejdet.

Bestyrelsen diskutere hvordan UKK kan følge op på lancering af udstillingsaftalen og skabe yderligere debat med fokus på UKK’s mærkesager.

8: Bestyrelsens interne aktivitet
Der har været et mangelfuldt fremmøde ved de seneste bestyrelses møder og derfor beslutter vi at finde datoer for bestyrelsesmøder for to måneder af gangen via Doodle afstemninger.
Princippet og forventningen til alle bestyrelsesmedlemmer om at svare på UKK mail og anliggender en gang om ugen, gentages og bekræftes enstemmigt af alle.

9: Punktet indgik i diskussion under forrige punkt.
10: Medlemmers interesse for bestyrelsens arbejde
Interesserede medlemmer har henvendt sig med interesse for at deltage i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen diskuterer vedtægterne i denne sammenhæng, i forhold til antal af pligtige suppleanter, næstformand, ordinære bestyrelsesmedlemmer m.v. og kan konkludere at bestyrelsen er maksimalt besat med en ekstra næstformand og en ekstra suppleant.
Bestyrelsen arbejder indadtil udfra en flad struktur, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har ens roller og ansvar.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer og ved den årlige generalforsamling (i foråret) kan alle medlemmer ved fremmøde stille op til en bestyrelses post.

11: Repræsentant til Overgadens eksterne bestyrelse.
Der er stor interesse for posten i bestyrelsen.
Maj og Sophia stillede op og Sophia vandt ved lodtrækning.
Tillykke til Sophia.

12: Høringssvar
UKK er blevet opfordret til at deltage i diskussionen af ”Udkast til bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet” – i form af et høringssvar.
Sophia, Karen Mette og Mie gennemgår udkastet og forfatter et høringssvar, som ligeledes kan læses på foreningens hjemmeside og Facebook side.

13: Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen blev enige om vigtigheden af en opfølgning på nye medlemmer.
Diskussionen resulterer i en påmindelse om situationen, uden nye tiltag.

Punkter udsat på uvis tid:
Engelsk oversættelse af webben

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico