Ny bekendtgørelse om Udstillingsvederlag

By april 24, 2006Høringssvar

UKK modsætter sig den nye bekendtgørelse

Kulturministeriet
Att.: Bente Hamann
Nybrogade 2
1203 København KUKK modsætter sig den nye bekendtgørelsen. Forslaget vil medføre at kunstnere ved et forsikringsbeløb på 150.000kr vil få halveret deres vederlag fra 3000kr til 1500kr. Samtidigt er det en problematisk forringelse at kunstnere skal vente i op til 1 år og tre måneder på at få vederlaget udbetalt. Vi skal påpege at billedkunstnere tilhører samfundet lavest lønnede og at de foreslåede forringelser derfor er uacceptable.

Vi står sammen med BKF om følgende indvendinger:
1) Afskaffelse af mindsteprisen på 1500 kr.
UKK mener, det er rimeligt, at kunstnerne altid er sikret et minimumsbeløb, der også dækker kunstnerens arbejde med administration, når de udstiller. Såfremt Kulturministeriet alligevel vælger at afskaffe denne minimumspris, bør procentsatsen i § 1 sættes op til f.eks. 15%.

2) Både mindsteprisen på 1500 kr. og maksimumsgrænsen på 6000 kr. pr. måned bør indeksreguleres, så beløbene kommer til at svare til den værdi, beløbet havde, da loven blev vedtaget i 2003.

Vi påpeger yderligere at:

3) Vederlaget bør udbetales umiddelbart efter udstillingens afholdelse.
Vi kender ikke til andre faggrupper der får deres vederlag udbetalt med så store forsinkelser som lovforslaget potentielt vil medføre. Det er samtidigt væsentligt at holde sig for øje at mindre udstillingssteder ikke kan have store udlæg til vederlag igennem længere tid.

4) Bevillingsrammen for vederlagsordningen bør afspejle det reelle behov.

Forslag til en ny vederlagsordning.
Som det er i dag administrerer institutioner ordningen forskelligt i forhold til fastsættelsen af forsikringsværdien, det fører til usikkkerhed omkring indtjeningen for kunstnerne og en ulige fordeling af midlerne. Kunstneres arbejde er ydermere ikke proportionel med forsikringssummen eller med udstillingens længde.

Vi mener at man på sigt bør etablere en egentlig honorarordning for billedkunstnere med fastlagte takster for det udførte billedkunstneriske og administrative arbejde samt udlån af værker i forbindelse med udstilling på de i lovforslaget nævnte institutioner. Ordningen udarbejdes i samarbejde med UKK og BFK og bør genforhandles hvert 3. år. Vi anbefaler at der laves en beregning af mulige modeller inden for de afsatte midler i forhold til det antal udbetalinger der har været de seneste år. Vi deltager gerne i det videre arbejde.

Med venlig hilsen

UKKs bestyrelse
24-04-06

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico