2014 bød på …

By januar 2, 2015Nyhed, Referater

2014 var et år med stærke tiltag, og vi i UKKs bestyrelse er glade og stolte af, at UKK fortsat er en afgørende stemme i kunstpolitiske henseender og en vigtig spiller på kunstscenen, i den politiske debat og i arbejdet med at sikre bedre arbejdsvilkår og repræsentation for os – unge kunstnere og kunstformidlere.

 

Her er hvad 2014 bød på:

Den Ny Udstillingsaftale, Kuratoraftale og Projektansættelse

UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere) BKF (Billedkunstnernes Forbund) og FKD (Foreningen for Kunsthaller i Danmark) samarbejdede i 2013 og 2014 om at udarbejde et sæt standard udstillingsaftaler nemlig: Den Ny Udstillingsaftale til billedkunstnere og kunsthaller/museer/andre udstillingsteder samt Kuratoraftalen til eksterne kunstformidlere/kuratorer og kunsthaller/museer/andre udstillingssteder, som vi i fællesskab lancerede
d. 25. februar 2014 på Statens Værksteder for Kunst i København.


Marie Thams (formand, UKK), Kirse Junge-Stevnsborg (formand, FKD), kulturminister Marianne Jelved (R), Bjarne W. Sørensen (formand, BKF) og Christine Buhl Andersen (formand, ODM)

Med aftalerne og samarbejdet ønsker UKK at være med til at skabe en mere gennemsigtig og ligeværdig dialog om udstillinger og formidlingsopgaver. Det er afgørende, at vi arbejder på at komme manglende eller utilstrækkelige honorarer til livs og aftalerne er tænkt som et redskab til alle parter til at få talt forsikring, økonomi, formidling og de praktiske aspekter ved udstillingsproduktion igennem.

Vi er i UKKs bestyrelse glade for at kunne bidrage aktivt med at forbedre kunstnernes og formidlernes arbejdsvilkår og med lanceringen skubbe kunstmiljøet i en positiv retning.

Samarbejdet er historisk, idet det er første gang, at kunstneriske organisationer, der både repræsenterer de udstillende kunstnere, freelance formidlere & kuratorer og udstillingssteder, er gået sammen på denne måde i Danmark. Det er vi stolte af, fordi vi tror på, at aftaler udarbejdet ved et samarbejde mellem udøvende billedkunstnere og udstillingssteder kan blive et afgørende redskab og skridt i den rigtige retning. Det, at vi går sammen på tværs af feltet gør, at vi står med nogle stærke dokumenter, der udspringer fra begge parter – både udstiller og arrangør.

Aftalerne, som er frivillige at bruge, kan findes på:
https://ukk.dk/udstillingsaftaler.
Hvor vi også henviser vi til muligheden for at blive projektansat i forbindelse med udstilling og formidling ved landets institutioner.

Hvis du ønsker mere indgående introduktion og vejledning til brug af aftalerne, kan vi anbefale 1-dags kurset ”Kursus i forhandlingsteknik og Den Ny Udstillingsaftale”, som BKF afholder i det nye år:

29. januar kl. 10-16 i Dansk Kunstnerråd, København
2. februar kl. 10-16 på Godsbanen i Aarhus.
Find mere information her: http://www.bkf.dk/kurser

Vi opfordrer hermed alle jer medlemmer til at gøre brug af aftalerne – og til at melde tilbage til bestyrelsen om eventuelle mangler eller kommentarer – da vi planlægger at revidere og se på aftalerne igen sammen med BKF, FKD og ODM (Organisationen for Danske Museer) i 2016.

UKK i Vest & Øst

I foråret fik UKK opfyldt et ønske om at være bedre repræsenteret vest for Storebælt, da fagudvalget UKK Vest blev oprettet. UKK Vest repræsenterer og reagerer på problematikker, der vedrører UKKs medlemmer. Det er fortsat muligt for medlemmer bosat i vest Danmark at melde sig ind i fagudvalget eller på anden vis bidrage til, at UKK også har en aktiv stemme i Jylland og på Fyn, ved at skrive til vest@ukk.dk

Kulturmødet Mors

Også i år deltog UKK med repræsentanter fra bestyrelsen på Kulturmødet Mors. Der var oplæg fra både store og små aktører, dog var UKKs anke, at udøvende kunstnere generelt var underrepræsenteret i debatterne, hvilket blev påpeget i de afsluttende oplæg.

UKK vil i den forbindelse rette henvendelse til arrangørerne af kulturmødet med forslag til forbedringer af programmet, så dette kommer til at afspejle scenen mere bredt. Vi ser frem til næste møde, hvor vi håber at se flere fra samtidskunstscenen!

Landskab, Mors

Jesper Åbilles Myntecykel på Kulturmødet, Mors


Jesper Åbille (billedkunstner), Helene Nyborg Bay (udstillingsleder ved Viborg Kunsthal), Line Sandvad Mengers (billedkunstner og medlem af UKK Vest), Sophia Seitz-Rasmussen (billedkunst og UKKs næstforkvinde) og Birgitte Kristensen (billedkunstner og medlem af UKK Vest).

Kulturstyrelsens årsmøde

Lidt om kontekst – fokus var digital kunst og digitaliseringen i kunsten.UKK var inviteret til at holde oplæg ved kulturstyrelsens årsmøde, hvor årets tema var digital kunst.

Dialog med Statens Kunstfond om ansøgningsprocedurer

Der har henover efteråret været 2 forskellige brevvekslinger med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i forbindelse med ændrede krav til ansøgere samt en afgrænsning i hvilke ansøgere, der kan ansøge dette udvalg om midler.

Vores henvendelser til projektstøtteudvalget førte til et møde med Statens Kunstfond, hvor vi fik fremlagt vores kritikpunkter men også åbnet op for en øget dialog mellem UKK og Statens Kunstfond omkring ansøgningsprocedurer, krav m.m. i forhold til vores medlemmer, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet ind i det nye år.

Brevene omhandlede følgende:

1) I forbindelse med projektstøtteudvalgets ændrede krav til, at det i fremtiden skulle være udstillingsarrangører, der koordinerer samtlige ansøgninger til “Produktion, udstilling og formidling af samtidskunst i Danmark og udlandet” og på opfordringer fra facebookgruppen “Stop koordinering af ansøgninger – nej til centralisering om flere bureaukratiske løsninger” påpegede UKK blandt andet, at dette kunne føre til, at fokus blev flyttet fra det enkelte værk til konteksten – at der ville ske en eksklusion og homogenisering samt en øget administration, som ville blive pålagt de enkelte ansøgere og til øget kontrol heraf.

2) Projektstøtteudvalget valgte at de ikke længere ville udbetale til KKart, Kunstnernes Kooperative. UKK valgte at støtte op om både BKF og Danske Billedkunstnernes Fagforening, som begge mente, at kunstnerne selv må bestemme, hvem de får udbetalt støtten til, så længe det er i kunstnerens egen interesse.

Brevene førte til at UKK blev inviteret til møde med Udvalgssekretær Theis Petersen, hvor UKK kunne komme nærmere ind på de problematikker, som begge vores breve italesatte. Vi er stadig i dialog med udvalget og er glade for, at udvalget tager vores kritik seriøst. I det kommende år skal UKK blandt andet komme med forslag til, hvordan selve ansøgningsskemaet til projektstøtte kan forenkles.

UKK i dagspressen

I 2014 var UKK i det tidlige efterår i studiet hos Radio24Syv, hvor en ulige fordeling af kvindelige og mandlige kunstnere i landets samlinger m.v. blev debatteret. I november indgik UKK i en artikel på nyhedssiden Altinget.dk med kommentarer om manglen på unge kunstnere i den politiske, offentlige debat.

Årets julekort

Igen i år har bestyrelsen lavet et julekort, som er trykt og sendt til vores søsterorganisationer, til landets udstillingssteder, uddannelsesinstitutioner, til politiske kulturordførere på Christianshavn og i kommunerne m.fl.

 

Følg med

Sidst men ikke mindst er UKK også med på den digitale bølge og er derfor aktive på Facebook og som noget nyt også repræsenteret på Twitter. Vi ses også ude i det virtuelle rum.

UKK i 2015

Konference: Kunst og Interkultur

Næste år kan vi blandt andet se frem til en konference og en række kunstsaloner i et projekt, som fagudvalget Kunst og Interkultur organiserer i foråret 2015. Mere information kommer løbende.

Black Book of working in arts and culture

Dertil har vi netop sendt tekster og information om blandt andet de nye udstillingsaftaler, til en polsk publikation med titlen Black Book of working in arts and culture, der er initieret af Citizen Forum for Contemporary Arts
og Political Critique Publisher, – som I kan læse om her: https://artsleaks.files.wordpress.com/2012/09/joanna_figiel_artleaks_gazette_ 2.pdf og her: http://politicalcritique.org/

Engelsk sproglag på ukk.dk

I år blev det besluttet at lave en engelsk udgave af webben, så vi kan kommunikere med ikke dansktalende medlemmer og andre interesserede samt have lettere ved at udveksle erfaringer og information med vores udenlandske søsterorganisationer. Arbejdet med web og oversættelse påbegyndes i starten af det nye år, og vi kan se frem til en tosproget web senere i 2015

 

Venlige hilsener fra UKK

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico