Årsberetning

By marts 25, 2019Uncategorized @da

(English version here)


UKK
ÅRSBERETNING 2019 

Kære medlemmer og kollegaer

En opdatering om UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer & Kunstformidleres aktuelle arbejde og fokusområder.

Undersøgelse om honorering i kunstfeltet

UKK har sammen med kunstner-organisationerne BKF og DBF taget initiativ til en ny dialog mellem kunstnernes-, museernes- og kunsthallernes organisationer angående sikring af bedre lønvilkår for udstillende kunstnere. Håbet er, at nå til enighed om fælles aftaler, der kan give kunstnere rimelige arbejdsvilkår. UKK arbejder samtidig for at en aftale på sigt skal gælde for freelance kuratorer.
I den forbindelse har vi brug for opdateret viden om de forhold, som udstillende kunstnere og freelance kuratorer arbejder under i dag. Denne viden vil supplere eksisterende undersøgelser fra 2018. De nye oplysninger vil blive brugt til at kvalificere grundlaget for videre forhandlinger med Organisationen Danske Museer (ODM) og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD).

Hvis du har udstillet eller været freelance kurator på et museum eller en kunsthal i Danmark i 2017-19 vil vi bede dig deltage i denne spørgeskemaundersøgelse om honorering af udstillende kunstnere og freelance kuratorer:

Spørgeskema for kunstnere

Spørgeskema for freelance kuratorer

Undersøgelsen skal besvares senest d. 31. marts 2019. Hvis du har haft, eller har kurateret, flere udstillinger på museer/kunsthaller i 2017-19, vil vi bede dig udfylde ét spørgeskema for hver udstilling. Bemærk at der er fuld anonymitet for deltagelse i undersøgelsen.

 

UKKs Kuratorgruppe

Arbejder for at udvide forståelsen af kurator-professionen og for at synliggøre kuratorens arbejde og historik. Hensigten er at skabe en stærkere platform for kuratorer og at forbedre deres arbejdsvilkår og dermed det økonomiske grundlag.
UKKs kuratorgruppe holder i disse måneder møder med kollegaer i feltet for at afklare hvilket initiativer faget har brug for. Gruppen sparrer med netværk og faglige foreninger internationalt, bl.a. Norsk Kuratorforening, W.A.G.E. (USA) og PLATFORM BK (Holland). Dertil er UKKs kuratorgruppe i dialog med frivillige jurister med henblik på udvikle en rådgivende instans til UKKs medlemmer.

 

Internationalt netværk

I UKK ser vi et stort potentiale for at indgå i internationale samarbejder, for at vidensdele og styrke samarbejder på tværs af grænser. Vi mener det er vigtigt at varetage de internationale muligheder i en tid hvor landegrænserne lukker i og hvor fx udbuddet af engelsksprogede fag på danske uddannelsesinstitutioner skæres ned.

I 2018-19 har UKK været del af et nyt nordisk netværk AOOO – Arts Organizations Out of Office. Netværket består af en række kunst-organisationer, der pt. mødes tre gange årligt. Møderne rejser forskellige tematikker, bl.a. spørgsmål om hvordan organisationer navigerer når kunst- og kulturpolitik underlægges blandt andet nationalisme og fascisme. En del af programmet består af offentlige debatter så vores medlemmer og interesserede kan deltage. Vi søger pt. om midler til udvikling af netværket med et øget internationalt sigte over de næste år.

I november 2018 repræsenterede Gro Sarauw UKK i et internationalt netværksmøde, VAP – Visual Arts Platform, med Statens Kunstfond som vært. Mødet resulterede i et initiativ fra UKK om udbygning af netværket i et forløb der muliggøre videre udveksling mellem parterne, med primært fokus på de strukturer der ligger til grunde for kunstneres lønforhold. De involverede organisationer afventer pt. svar fra en ansøgning om støtte fra EU til et treårigt udvekslings- og vidensdelingsprojekt i et europæisk perspektiv.

 

Organisationsudvikling

Vi arbejder på at udvikle UKK som medlemsorganisation. Som en del af arbejdet undersøger vi hvordan UKK kan gå fra at være en frivillig non-profit interesseorganisation til en organisation der har den nødvendige økonomiske kapacitet til at vi kan møde vores målsæt. Ved at sikre UKK en bedre drift vil vi skabe overskud til det politiske udviklingsarbejde og nye initiativer.

Udviklingen af UKKs organisation har tre fokusområder, der samlet dækker en væsentlig del af kunstfeltet og dets vækstlag:

-Medlemsorganisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere

-Studenterorganisation for samme faggrupper

-Etablering af, og deltagelse i, internationale netværk

 

Organisation for studerende

UKK har siden 2017 udvidet organisationen til også at repræsentere studerende inden for kunst-, kurator- og kunstformidlerfagene. Som et led i denne udvikling, vil vi skabe ny forståelse mellem den faglighed der findes på uddannelserne og den virkelighed man møder når man er færdiguddannet. Det vil vi gøre ved at sætte en mere tydelig og bæredygtig kurs for udviklingen af mulighederne for kunstfeltets unge. Vi mener at muligheden for at etablere et vidensdelings- og praksisrum for det kunstneriske vækstlag er en væsentlig faktor for udviklingen af kunstfeltet bredere set.

Med det kommende studentersymposiem Arbejde, Samarbejde, Organisation er det UKKs formål at skabe nye netværk, forståelse og tværfaglig vidensdeling mellem kunstnere, kuratorer og kunstformidlere under uddannelse. Symposiet er tilrettelagt i samarbejde med studenterorganisationen Center for Signifikante Oplevelser.

Arbejde, Samarbejde, Organisation
Mandag d. 25. marts, 2019. Kl. 10-19 på SMK – Statens Museum for Kunst.
Gratis entré, men tilmelding er nødvendigt: https://goo.gl/forms/lfKKXUKJgCVuDBKJ3
Facebook event

 

Vidensdeling

UKK har det sidste år afholdt en række offentlige debatter, performances og symposier, bl.a. på Roskilde Festival, Kulturmødet Mors, Kunsthal Aarhus, Kunstakademiets Billedkunstskole og Statens Museum for Kunst – SMK.

Under hovedtitlen Mourning Money afholdt UKK tre symposier i 2018-19 med internationale kunstnere, forfattere og teoretikere, der diskuterede værdisætning af kunst og kunstneres arbejde i forskellige sammenhænge, i lyset af kunstnerens skiftende arbejdsbetingelser og roller på samtidens kunstscene.

Det første symposium New Roles for the Artist, diskuterede udviklingen af teknologiens rolle inden for kunst og hvordan teknologi i samspil med feminisme kan bruges til at gentænke kunstnerisk produktion. Symposiet Operative Powers of Art Practiceomhandlede kunstnerisk praksis i forhold til kontrol og hvordan kunstneren i sin praksis er bevidst om de omgivende finansielle, institutionelle eller andre magtmæssige strukturer. Det sidste symposium, Macro, satte fokus på organisationer, der opererer på makroniveau i kunstfeltet. Herunder hvilke funktioner og formål, muligheder og begrænsninger macro-organisatoriske initiativer kan have, og hvorfor de er vigtige lige nu.

Se videodokumentation for Mourning Money symposierne på ukk.dk

Et stort tak til Bikubenfonden og Beckett Fonden for at være med til at realisere Mourning Money.

 

Åbent brev til kulturminister Mette Bock

Hvem har retten til at bestemme, hvordan kunstnere skal agere i den offentlige debat, og hvorfor afholde et møde om det for lukkede døre?” Sådan lød det i et åbent brev som UKK skrev sammen med I DO ART til Kulturminister Mette Bock. Brevet kritiserede de lukkede rammer for Røddingmødet 2018, og blev sendt ud til samtlige deltagere på det lukkede møde, om morgenen før mødets start.

Læs brevet her

 

Møde med kulturministeren

Kritikken af Røddingmødet resulterede i et interview med Gro Sarauw og kulturministeren i programmet AK24Syv. Interviewet ledte til et kaffemøde holdt i kulturministeriet d. 13 september 2019. På mødet præsenterede Gro Sarauw og bestyrelsesmedlem Waqas Elahi Dar UKKs agenda, som bl.a. var en analyse af, og forbehold for, de nye elitære tiltag i Statens Kunstfond, herunder ‘Den Unge Kunstneriske Elite’.

 

UKKs bestyrelse

Siden 1.1 2019 har Gro Sarauw og Maj Horn delt UKKs formandspost.

Bestyrelsesmedlemmer: Line Ellegaard, Michala Paludan, Andreas Führer, Kasper Lynge, Nina Wölhk, David Hilmer Rex, Anders Kjær Rasmussen og Annemette Friis.

Studenterrepræsentanter: Thore Davies (KU), Sara Arendfelt (DFK), Waqas Elahi Dar (KADK)

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, valgt ind på generalforsamling 13.3 2019: Mark Tholander, Vibe Overgaard, Owen Amour og Scott William Raby.

 

Samarbejder og repræsentantskaber

UKK samarbejder bl.a. med Dansk Kunstnerråd, Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Billedkunstnere Fagforening (DFB), Roskilde Festival Arts, Statens Værksteder for Kunst, Aarhus Billedkunstcenter, IDOART,  AOOO – Arts Organisations Out of Office, studenterorganisationen Center for Signifikante Oplevelser.

UKK har løbende møder med Statens Kunstfonds Billedkunstenhed, næste gang d. 27 marts 2019.

UKK er bl.a. repræsenteret i Statens Kunstfonds repræsentantskab, Dansk Kunstnerråd, Rådet for Visuel Kunst under Københavns Kommune, og i Møstings Hus’ udstillingsjury.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico