Foto – Copyright: Statens Værksteder for Kunst

Åbent brev til Kulturministeren

Kære Bertel Haarder,

UKK – Foreningen for Unge Kunstnere og Kunstformidlere, sætter pris på de eksisterende faciliteter på Statens Værksteder for Kunst (SVK). Det er et velfungerende hus, som spiller en afgørende rolle i at skabe store værker, som hele Danmarks befolkning har glæde af. Derfor opfordrer UKK ministeriet til at genoverveje beslutningen om en udflytning.

Ved at flytte SVK til Helsingør, flytter man et fagligt miljø, der er til gavn for kunstnere fra hele landet. Vi er overbeviste om, at flytningen af SVK vil være både erfaringsmæssigt og økonomisk ressourcespild og indtil videre har vi ikke hørt argumenter, fra Kulturministeriet, for at det forholder sig anderledes – et samlet nationalt kunstmiljø har derimod frarådet flytningen.

UKK støtter tiltag, som sigter mod en større geografisk spredning af kunsten og initiativer for at skabe flere kunstfaglige arbejdspladser i provinsen. I denne forbindelse savner vi imidlertid argumenter for at dette vil ske i forbindelse med udflytningen af SVK. Vi savner viden om hvorfor flytningen er til gavn for hele landets kunst- og kulturarbejdere. Centralisering af kunstverdenen udelukkende omkring København er noget UKK selv aktivt forsøger at modvirke, men beslutningen om at flytte SVK til Helsingør, kommer hverken provinsen eller hovedstaden til gode.

Unge kunstnere hører under Danmarks lavindkomstgruppe og denne gruppe har fortsat ringe muligheder for at få løn for deres arbejde. For flertallet er der tale om små budgetter, der ofte betales af kunstneren selv. Flytningen af SVK vanskeliggør først og fremmest værkproduktionen på grund af de forhøjede udgifter til transport, forsikring og rejser. De fleste af værkstedernes brugere bor i København og at gøre arbejdsvilkårene dårligere og dyrere for denne store gruppe, er vi selv sagt skeptiske over for. Den øgede udgift bliver et økonomisk benspænd, der vil forhindre, især yngre kunstnere, i at bruge SVK. Til orientering er merudgiften for en kunstner/designer 1.335 kr. pr. måned (pendlerkort København – Helsingør), transport af materialer samt forsikring af værkerne under transporten, der kan variere i alt fra 5.000 kr. til 25.000 kr. eller mere. Desuden kan kunstnerne ikke via eksempelvis Kunstfonden søge støtte til lokal transport, hvilket fremgår i ansøgningsvejledningerne.

Kunstnere i et lille land er afhængige af at være i faglig udveksling og dialog med ind- og udland. Flytningen betyder at kunstnere fra hele landet mister en vigtig mulighed for at skabe netværk og være i dialog med det faglige miljø, som findes i hovedstaden. København er et væsentligt mødested for kunstarbejdere fra hele landet.

UKK støtter op om en større geografisk spredning af kunsten og vi bidrager gerne med ideer, til hvordan vi kan styrke en kunstfaglig profil i provinsen ved at understøtte mere kunstnerisk arbejde og gode produktionsvilkår – også udenfor København.

Med venlig hilsen
UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico