Anmodning om at medtage kuratorer i den midlertidige kunststøtteordning

Åbent brev til kulturministeriet, Kulturminister Joy Mogensen

UKK har d. 8.4.2020 rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få afklaring på kuratorers mulighed for at søge den nye midlertidige kunststøtteordning.

Vi fremsender hermed oplysninger om kuratorisk arbejde og kuratorers arbejdsforhold, med en anmodning om, at kuratorer medtages i ordningen.

Kuratering er en specialiseret faglighed – et faktum som de mange internationale kuratoruddannelser og mængden af litteratur inden for kuratering vidner om. Særligt er kuratorer i Danmark med til at udbrede dansk kunst og kulturliv og til at sætte Danmark på det kulturelle verdenskort. En stor del af kuratorerne i Danmark er uddannet i udlandet, på steder som CSS Bard College i New York, Royal College of Art og Goldsmiths i London, De Appel i Amsterdam og Konstfack i Stockholm, eller har uddannelsesbaggrund indenlands fra Kunsthistorie, Moderne Kultur & Kulturformidling eller Æstetik & Kultur på landets universiteter. I 2018 åbnede Aarhus Universitet MA Curating, den første kuratoruddannelse i Danmark, hvilket for alvor markerer kuratering som et selvstændigt fagligt felt i landet. Kuratorerne er en vigtig del af det kunstneriske forskningsmiljø i Danmark og internationalt. Cirka halvdelen af UKKs godt 400 medlemmer har en kuratorisk praksis.

Vi mener, at kuratorer skal dækkes af den nye midlertidig kunststøtteordning fordi:

  • Sammen med kunstnerne og kunstformidlerne udgør kuratorerne en helt essentiel del af det samlede professionelle billedkunstfelt i Danmark. De konsekvenser der rammer kunstnere under krisen, gælder også for kuratorer. De samme argumenter for at sikre kunstnere under denne ordning, gør sig derfor også gældende for kuratorer. Ser man på kunstnerisk og kuratorisk professionel praksis har man med to faggrupper at gøre, der har mange faglige overlap.
  • Kuratorer er kombinatører og har på samme måde som kunstnere kludetæppeøkonomier. De udstillinger og projekter, der aflyses grundet corona krisen, har derfor direkte økonomiske konsekvenser for kuratorer. Medmindre kuratorer er fastansat på fuldtid hos en kunstinstitution, har de i lighed med kunstnere og andre freelancere, både A- og B-indkomster og evt. indtægt fra egen virksomhed.
  • Det kuratoriske felt er et rigt og diverst fagområde, der dækker alt fra kunstformidling, forskning, undervisning, projektledelse og rådgivning til kuratering og produktion af udstillinger. Som kurator har man en central rolle som væsentlig aktør i videns- produktions- og udstillingsarbejde og arbejder med både de kreative, administrative og oftest også producerende dele af en udstilling. Flere kunstnere arbejder også som kuratorer og denne sammenfletning skaber kombinerede, hybride discipliner, der også er producerende for det omgivende arbejdsfelt og vækstlag, både i og udenfor kunstbranchen.
  • Kuratorer skaber udstillinger og udstillingen er kunstens primære medium. Det er herigennem, at kunsten synliggøres, aktiveres, møder sit publikum og ikke mindst skriver historie.
  • Kuratorisk arbejde er et kreativt arbejde, der bygger på idé- og konceptudvikling men også beror på en lang række af opgaver, der involverer samarbejdspartnere og nye tiltag i dansk kulturliv, hvor kuratoren varetager kunstnernes, udstillingens og i nogle tilfælde kunstinstitutionens interesser. Dette foregår på privat såvel som på kommunalt og statsligt plan og med en lang række af aktører, tællende alt fra politikere, håndværkere til museumsinspektører. Kuratorer er derfor både en kreativ aktør såvel som et vigtigt bindeled mellem alle parter i udstillings-sammenhænge samt i eventbaseret kunst og øvrige projekter.
  • En stor andel af de selvorganiserede udstillingssteder er initieret og drevet af kuratorer eller kunstnere med kuratorisk praksis, hvor en sikring af kuratoren dermed vil være en sikring af den danske kunstscene. De mange selvorganiserede udstillingssteder er særligt kendetegnende for den danske kunstscene og et vigtigt led i den danske kunstscenes økologi.

UKK er sammen med en række andre organisationer på vej med en medlemsundersøgelse om økonomi, indtægtskilder, a-kasse forhold, m.v. Hensigten med undersøgelsen er at få et større overblik over kunstbranchens og freelanceres økonomi. Undersøgelsen medtager hele UKKs medlemsgruppe, hermed også kuratorer.

Med venlig hilsen

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico