Betaling af visningsvederlag til billedkunstnere m.fl.

By december 13, 2012Høringssvar
UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere fremsender under henvisning til høringsbrev af 13. december 2012 – følgende bemærkninger til bekendtgørelse om betaling af visningsvederlag til billedkunstnere m.fl.

Att. Kulturministeriet

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om visningsvederlag til billedkunstnere m.fl. for at stille egne værker til rådighed for visse kunstudstillinger.

UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere fremsender under henvisning til høringsbrev af 13. december 2012 – følgende bemærkninger til bekendtgørelse om betaling af visningsvederlag til billedkunstnere m.fl.

Det skal indledningsvis bemærkes, at vi i UKK anser det for positivt, at der for Billedkunstlovens § 11 i bekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003 fremsættes udkast til revideret lovtekst og ajourførte beløbsgrænser for betaling af visningsvederlag til nulevende billedkunstnere m.fl.

I UKK stiller vi os imidlertid betænkelige overfor den i § 1. stk 3. angivne periode, på baggrund af hvilken visningsvederlaget vil skulle beregnes.
Ift. nuværende praksis vil en gennemførelse af det fremsatte udkast til bekendtgørelse om visningsvederlag, medføre en væsentlig forringelse af billedkunstnernes forhold.
Hvor en billedkunstner m.fl. i dag opnår betaling af visningsvederlag for den samlede periode, der dækker en udstilling, vil kunstnerne med det fremsatte udkast, nu kun kunne opnå betaling for den periode selve udstillingen varer.
Således tages der ikke længere højde for opsætning, nedtagning og fragt af værker – som kan betyde at kunstværket er i udstillingsstedets hænder i en længere periode, end selve udstillingsvisningen er fastsat til.
Dette vil helt tydeligt forværre kunstnerens forhold ved at fratage hende/ham godtgørelse for at stille værket til rådighed, i det tidsrum som det samlet kræver for den gældende udstilling.
I UKK anbefaler vi at dette punkt enten genforhandles eller finder tilbage til den bestemmelse det har i bekendtgørelse nr. 1062 af 25. November 2006.

Med venlig hilsen
UKK

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico