Billeder fra Working Conditions

By november 15, 2012Billeder
På dette seminar debatteredes unge kunstarbejderes vilkår og ofte problematiske indtrædelse på arbejdsmarkedet i Danmark og Europa. En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt UKKs medlemmer var udgangspunkt for debatten og genererede viden til efterfølgende diskussion. Blandt oplægsholderne var repræsentanter fra foreningen Arts and Labor, New York, Joanna Figiel fra Precarious Workers, London, Tina Helen og Eva La Cour fra openhagen samt Maria Diekmann, Sidsel Nelund og Marie Thams fra UKK.