Indmeldelse

Indmeldelse sker ved indtastning af dine oplysninger her i tilmeldingsformularen, som du finder herunder.

Angiv navn, post-adresse, e-mailadresse og telefonnummer (helst mobil) og

  • Hvis du er studerende, skal du indsende en kopi af dit studiekort
  • Hvis du har afsluttet din uddannelse som billedkunstner eller kunstformidler, skal du sende en kopi af dit afgangsbevis
  • Hvis du er autodidakt, skal du indsende dit CV.

Autodidakte kan optages på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende indenfor en professionel kunstkontekst, med minimum tre realiserede projekter indenfor en periode af to år (udstillinger; projekter i det offentlige rum; tekstudgivelser; gallerivirksomhed hvor 1/3 af virksomhedens danske aktiviteter inkluderer kunstnere der ville kunne være medlem af UKK ifølge vedtægterne).

Vi behandler ansøgninger om nye medlemmer på hvert bestyrelsesmøde, som afholdes en gang om måneden. Medlemskabet koster 300 kr. for et år.

Kvitteringen for indbetaling gælder som medlemsbevis, indtil du modtager dit medlemskort med posten.

Bemærk for 2018

Nye og eksisterende medlemmer vil i starten af januar modtage en email med information om oprettelse af betalingsservice. Den årlige betaling vil derfor fremover ske automatisk, og derfor udfases bankoverførsel og mobilepay som betalingsformer.

Meld dig ind i UKK


Målgruppe og medlemskab

UKK er en landsdækkende organisation for unge kunstnere og kunstformidlere, som arbejder professionelt inden for deres fag. Man kan blive medlem, hvis man har en faglig uddannelse (akademiuddannede, bachelorer og cand.mag’ere i kunsthistorie, moderne kultur og kulturformidling, æstetik og kultur, kultur og formidling) eller er studerende ved disse uddannelser. Professionelt arbejdende kunstnere eller kunstformidlere uden uddannelse kan blive medlem ved at indsende dokumentation for fagligt virke (se nedenfor).
Har du spørgsmål kan du kontakte: post@ukk.dk

Udmeldelse

Udmeldelse af UKK skal ske skriftligt via e-mail til: medlem@ukk.dk

Link til Kunsten.nu

Det er næsten pinligt ikke at være medlem.