Indmeldelse

Indmeldelse sker ved indtastning af dine oplysninger her i Tilmeldingsformularen, som du finder herunder.

Angiv navn, post-adresse, e-mailadresse og telefonnummer (helst mobil) og

  • Hvis du er studerende, skal du indsende en kopi af dit studiekort
  • Hvis du har afsluttet din uddannelse som billedkunstner eller kunstformidler, skal du sende en kopi af dit afgangsbevis
  • Hvis du er autodidakt, skal du indsende dit CV.

Autodidakte kan optages på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende indenfor en professionel kunstkontekst, med minimum tre realiserede projekter indenfor en periode af to år (udstillinger; projekter i det offentlige rum; tekstudgivelser; gallerivirksomhed hvor 1/3 af virksomhedens danske aktiviteter inkluderer kunstnere der ville kunne være medlem af UKK ifølge vedtægterne).
 Faglig alder fastsættes fra 2. års professionelle virke.

Vi behandler ansøgninger om nye medlemmer på hvert bestyrelsesmøde, som afholdes en gang om måneden.

Du kan indbetale dit medlemskontingent 300 kr. for et år på:
MobilePay +45 26 21 57 55 eller
Bankkonto: Reg.nr. 9570 Kontonr. 12040636

Kvitteringen for indbetaling gælder som medlemsbevis, indtil du modtager dit medlemskort med posten.

Meld dig ind i UKK


Målgruppe og medlemskab

UKK er en landsdækkende organisation for unge kunstnere og kunstformidlere, som arbejder professionelt inden for deres fag. Man kan blive medlem, hvis man har en faglig uddannelse (akademiuddannede, bachelorer og cand.mag’ere i kunsthistorie, moderne kultur og kulturformidling, æstetik og kultur, kultur og formidling) eller er studerende ved disse uddannelser. Professionelt arbejdende kunstnere eller kunstformidlere uden uddannelse kan blive medlem ved at indsende dokumentation for fagligt virke (se nedenfor).

Ordinært medlemskab er muligt i op til 15 år efter endt uddannelse eller hvad der svarer dertil. Det er denne beregning efter endt uddannelse som foreningen refererer til som faglig alder. En begrænsning af medlemskab gennem faglig alder på maksimum 15 år skal sikre en løbende udskiftning af medlemmerne. Når retten til ordinært medlemskab udløber, overgår man automatisk til associeret medlemskab. Hvis man i øvrigt ikke falder indenfor alderskriterierne men opfylder de faglige kriterier kan man ligeledes blive associeret medlem.
Har du spørgsmål kan du kontakte: post@ukk.dk

Udmeldelse

Udmeldelse af UKK skal ske skriftligt via e-mail til: medlem@ukk.dk

Link til Kunsten.nu

Det er næsten pinligt ikke at være medlem.