Brev til DR-bestyrelsen

By november 15, 2003Breve/Artikler

Vedr. dækningen af billedkunst i DR

Til  DR-bestyrelsen
2003

Tirsdag den 21.oktober diskuterer DRs bestyrelse dækningen af billedkunst i DR. Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) glæder sig over bestyrelsens initiativ og håber, at det vil føre til en bedre kulturel debat i DR

Det er UKKs holdning, at dækningen af billedkunst på DR på nuværende tidspunkt er utilstrækkelig i forhold til, hvad man kan forvente sig af en public service-virksomhed.  Særligt på tv er billedkunststoffet underprioriteret. Når billedkunst behandles på DR-tv, er formidlingen præget af mangelfuld indsigt i materialet. Konsekvensen er, at billedkunsten præsenteres overfladisk, og kunstens politiske, sociale, økonomiske og kulturelle relevans fortoner sig i forbrugervejledninger og personfikserede historier uden perspektiv. På radioens P1 og P2 er billedkunstdækningen mere fyldestgørende. Det kan undre, at DR ikke i højere grad udnytter sine faglige kompetencer også på tv, så kunststoffet ikke isoleres på de snævre radiokanaler.

Billedkunstens kunstarbejdere – både billedkunstnere og kunstformidlere -arbejder på linje med andre kunstneriske fagfelter med debat- og vidensproduktion, som er afgørende for samfundets udvikling.
I billedkunsten fortolkes og reflekteres den omkringliggende virkelighed og den kulturelle tradition. Samtidskunstens kunstarbejdere forholder sig til den kulturelle, politiske, økonomiske og sociale virkelighed, og kunstarbejderne søger dialog med den brede kulturelle offentlighed, som gerne skulle have glæde af deres arbejde. Behandles kunststoffet med det rette perspektiv, er det således et oplagt udgangspunkt for en aktuel, debatskabende, fortolkende og perspektiverende journalistik med den bredest mulige publikumsrelevans.
Kunst- og kulturprogrammer som det tyske Kulturzeit  (3Sat) og det svenske Bildjournalen (SVT2) vidner om, at kunststoffet i tv hverken behøver at være tungt og kedeligt eller let og tandløst. Det er bemærkelsesværdigt , at Bildjournalen, der  udelukkende fokuserer på billedkunst, har et betydeligt højere seertal  (ca. 300.000) end DR2’s kulturprogram Viva (ca. 30.000).  Kunstformidlingen er kun snæver, hvis den isoleres fra resten af samfundsdebatten, og ikke sættes i et aktuelt, samtidigt og historisk perspektiv. Se venligst vedlagt CD-rom med eksempler fra Kulturzeit.

Derfor opfordrer UKK DR til at oprette et tv-program, som behandler aktuelle kulturelle problemstillinger på en vedkommende måde ved blandt andet at inddrage relevante projekter fra billedkunsten og andre kunstneriske fagfelter.
Her kunne man med fordel kigge på program-formater fra andre fagområder – f.eks. Horisont og Deadline. Disse programmer er eksempler på, at komplekse problemstillinger ikke behøver at forvaltes som tungt og uinspirerende stof. Et sådant aktuelt kunst- og kulturprogram vil sagtens kunne have en stor underholdningsværdi samtidig med, at det går i dybden med emnet. Kunstneriske udsagn er sjældent kedelige, men er ofte overraskende og indsigtsfulde. Det eneste, der kræves, er en engageret og indsigtsfuld redaktion, der kender og forstår billedkunstens arbejdsform og er i stand til at udlægge kunstværker på en interessant og underholdende måde. I den forbindelse kunne det være relevant at oprette en tværredaktionel tænketank, der kan bistå kunst- og kulturredaktionerne med ekspertkompetence inden for billedkunstområdet. Ydermere kunne eksterne kunst-konsulenter indenfor billedkunst, teater, musik, litteratur, arkitektur, design og film bidrage med ekspertkompetence til den tværredaktionelle tænketank.

UKK ønsker at komme i dialog med de institutioner og virksomheder, som formidler billedkunst til offentligheden. Vi er glade for den dialog, der allerede er sat i gang med Leif Holst Jensen, redaktør for DR-kultur og med redaktionen for det kommende kunstmagasin på P2. Vi har fået indtryk af, at der i DR er en vilje og evne til at behandle værdiskabende problemstillinger som bearbejdes i billedkunsten, bedre end det sker nu. Vi håber, at vi også fremover vil kunne være med til at styrke kunstdækningen i DR og ser frem til fremtidig dialog med DR. Hvis DR-bestyrelsen ønsker det, vil vi gerne deltage i temamødet d. 21. oktober og uddybe vores synspunkter på den nutidige og fremtidige kunstdækning i DR.

Med Venlig Hilsen

UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere
www.ukk.dk /UKK/Postbox 25 / 1002 København K / post@ukk.dk  / Formand Karoline H. Larsen 26 70 18 33

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico