Brev til Brian Mikkelsen

By oktober 28, 2005Breve/Artikler

Vedr. repræsentation af Unge Kunstnere og Kunstformidlere i Statens Kunstfonds repræsentantskab

København den 28.10.2005

Til Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Kære Brian Mikkelsen

Tak for svaret på vores breve. Vi er i UKK glade for den positive indstilling til en repræsentation af Unge Kunstnere og Kunstformidlere i Statens Kunstfonds repræsentantskab. Imidlertid synes Ministerens venlige svar noget mangelfuldt, da jeg i et brev sendt den 17. oktober anmodede specifikt om en ændring af Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29.11 2003. Derfor synes “en udpegningsret til Statens Kunstfonds Repræsentantskab i forbindelse med en evt. kommende lovrevision” ikke tilfredsstillende.

UKK har henvendt sig vedrørende udpegningsret til Statens Kunstfonds repræsentantskab flere gange i løbet af de sidste 3 år, og såfremt man fra Kulturministeriet havde reageret tidligere, kunne ændringen have været indført allerede ved omstruktureringen til den nuværende Kunststyrelse, hvor jeg formoder, Statens Kunstfond var til revision. Derfor er det ikke tilfredsstillende for UKK, at Ministeren stiller sig positiv for UKKs upegningsret “i forbindelse med en evt. kommende lovrevision”.

Vi anmoder slet og ret om at denne lovrevision gennemføres snarest muligt; i det mindste ønsker vi en hurtig tilbagemelding med en nærmere defineret tidshorisont for, hvornår man i Kulturministeriet agter at tage fat på denne sag.

Jeg gentager vores grundlag for at anmode om denne ændring: Statens Kunstfonds repræsentantskab er ikke repræsentativt for det danske kunstliv anno 2005, da Unge Kunstnere og Kunstformidlere ikke er repræsenteret. UKK repræsenterer det unge segment i det danske kunstliv og tæller mere end 300 medlemmer. Et segment, der er yderst vigtigt i Kunstfonden, da det primært er vores medlemmer, der søger om arbejdslegater hos Statens Kunstfond og som har mest udbytte af disse. At UKK ikke er repræsenteret i repræsentantskabet er yderst uhensigtsmæssigt.

BKF bakker op om UKKs udpegningsret til Statens Kunstfonds repræsentantskab og sammenlagt tegner UKK og BKF stort set hele den danske billedkunstscene.

Efter foreningens gentagende henvendelser over flere år vedrørende denne sag, kan vi derfor desværre på ingen måde stille os tilfreds med Ministerens ellers venlige og hurtige svar.

Jeg ser frem til en snarlig tilbagemelding, der nærmere præciserer, hvornår man agter at handle på lovændringen af Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29.11 2003

De bedste hilsner,

Karin Hindsbo (formand for UKK)
(Kopi af dette brev er sendt til Jane Johansen Pade, Kulturministeriets Kunststøttekontor)

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico