Brev til Undervisningsminister Ulla Tørnæs

By marts 14, 2003Breve/Artikler

Angående Lovforslag til reform af gymnasiet

UNDERVISNINGSMINISTERIET
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Att.: Undervisningsminister Ulla Tørnæs

Dato: 14. marts 2003
Emne:  Angående Lovforslag til reform af gymnasiet

Til  Undervisningsminister Ulla Tørnæs

Støtteerklæring til bestyrelsen for Gymnasiets Lærere i Billedkunst og Design.

Uddannesesudvalget v/ Unge Kunstnere og Kunstformidlere vil gerne bakke op om Gymnasiets Lærere i Billedkunst og Design, jf. brev tilsendt folketingets partier.
(Ang. Undervisningsministerens redegørelse og efterfølgende debat om de gymnasiale uddannelser. nr. R 5)

Billed- og samtidskunsten er et kernefag til en opnåelse af et nødvendigt indblik i den stigende anvendelse af æstetisk kommunikation og visuelle virkemidler på samtlige samfundsmæssige og kommercielle områder.
De æstetiske virkemidler taler et international sprog. Kunsten bidrager til forståelsen af globale, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, perspektiver og helheder, hvilket er en vigtig del af en almendannelse.

Som et løft til faglighed, metode og grundlæggende kompetencer i de kreative fag – og som incitament til elevernes engagement  i undervisningen – opfordrer vi samtidig til at inddrage samtidskunstnere i undervisningens tilrettelægelse og ved projektundervisning.

Vi tilslutter os derfor også Gymnasieskolernes Lærerforenings forslag til en reform, hvor de æstetisk-kreative fag kan indgå i alle elevers gymnasieforløb. Samtidskunsten kan i høj grad bidrage til en projektorienteret undervisning med henblik på øget tværfagligt samarbejde og øget forståelse for sammenhængen mellem teori og praktik. De kreative fag giver en udvidet mulighed for at inddrage eleverne som medskabere i en kompetenceproducerende skole.

Med venlig hilsen

UKK, Uddannelsesudvalget

Kontakt: post@ukk.dk   Att.: Uddannelsesudvalget

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico