Fagudvalg: All Play No Work?

Der tales meget om brugen for kreative kompetencer i fremtidens Danmark. Billedkunstundervisning for børn og unge står som en vigtig spiller i denne sammenhæng, men faget mangler finansiering fra stat og kommuner, samt lovkrav ligesom inden for fagene musik og teater. Hvordan styrkes og sikres billedkunstfagets fremtid? Kan man forestille sig en reformering af billedkunstundervisningen for børn og unge, hvor der både tilbydes en praktisk og teoretisk tilgang til billedkunst? En tilgang som ikke kun giver praktisk erfaring, men også en forståelse for kunsten og dens anvendelsesmuligheder. Kan man forestille sig, at den praktiske erfaring også dækker arbejdet med nye digitale medier og at teorien giver bud på metoder til kritisk tænkning og tilgange til den visuelle kultur generelt? Hvilke barrierer findes der, hvis man tænker en reformering af billedkunstundervisningen for børn og unge? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt med en opgradering af faget?

Udvalget består p.t. af Astrid Winsløw Hammer og Bettina Camilla Vestergaard

Fyraftensdebat på Overgaden, Institut for Samtidskunst, d. 21. juni 2012

PROGRAM

17.00 Velkomst og introduktion v. fagudvalget ALL PLAY NO WORK?
17.10 Beth Juncker – Professor på IVA Leder af Børnekulturforskere i Norden og konsulent for Børnekulturens Netværk
17.30 Annette Salvad – skoleleder på Roskilde Kulturskole
17.50 Astrid Winsløw Hammer – billedkunstner, huskunstner og leder af BgK Storstrøm
18.10 Pause (hvor der serveres en snack, vand og kaffe)
18.20 Bettina Camilla Vestergaard – billedkunstner, medlem af UKKs bestyrelse og initiativtager til ALL PLAY NO WORK?
18.40 Rune Gade – formand for Statens Kunstråd, Lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab
19.00 Fælles diskussion
19.30 Debatten slutter

School Fiction
I forlængelse af fyraftensdebatten blev der afholdt en billedkunstworkshop for unge. Workshoppen handlede om, hvordan man kan forestille sig, at billedkunstfaget har udviklet sig i år 2030. Målet var at lave plakater ud fra deltagernes forestillinger. Plakaterne blev vist på UKKs jubilæumsudstilling. Workshoppen blev afholdt af billedkunstnerne Astrid Winsløw Hammer og Bettina Camilla Vestergaard.

Se billede fra debatarrangementet og workshoppen her

Der tales meget om brugen for kreative kompetencer i fremtidens Danmark. Billedkunstundervisning for børn og unge står som en vigtig spiller i denne sammenhæng, men faget mangler finansiering fra stat og kommuner, samt lovkrav ligesom inden for fagene musik og teater. Hvordan styrkes og sikres billedkunstfagets fremtid? Kan man forestille sig en reformering af billedkunstundervisningen for børn og unge, hvor der både tilbydes en praktisk og teoretisk tilgang til billedkunst? En tilgang som ikke kun giver praktisk erfaring, men også en forståelse for kunsten og dens anvendelsesmuligheder. Kan man forestille sig, at den praktiske erfaring også dækker arbejdet med nye digitale medier og at teorien giver bud på metoder til kritisk tænkning og tilgange til den visuelle kultur generelt? Hvilke barrierer findes der, hvis man tænker en reformering af billedkunstundervisningen for børn og unge? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt med en opgradering af faget?

Fyraftensdebat & workshop for unge (School Fiction) på Overgaden, Institut for Samtidskunst, d. 21. og 23. juni 2012

Arrangeret af fagudvalget ALL PLAY NO WORK? Læs mere om arrangementerne her

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico