Åben brevveksling vedr. frivillig lederstilling på billedskole

I februar 2015 blev UKK gjort opmærksom på et stillingsopslag som frivillig leder af en billedskole. UKK følte behov for at reagere, da en sådan stilling på frivillig basis skaber kritiske spørgmål til netop grænserne for, hvornår noget kan defineres som frivilligt arbejde eller ej.

 

Denne sag er desværre blot et eksempel i en kedelig tendens af frivilligt, gratis arbejde indenfor kunsten – vi henviser til den forventning til at kunstnere arbejder gratis, til det stigende brug af lønstilskudsstillinger i kunsten mv. – alle sammen ting der gør det svært at se frem til betaling for sit arbejde som kunstner og kunstformidler.

 

 

Læs her UKKs brev til Østerbro Billedskole, og læs også billedskolens svar sammen med UKKs uddybende svar hertil.
Dette er en åben brevveksling og hele udvekslingen kan ses på: https://www.facebook.com/pages/UKK-Unge-Kunstnere-og-Kunstformidlere/


Åbent brev vedr. opslået stilling som leder for Østerbro Billedskole, d. 19.  februar 2015

“Kære Marie Astrup – Østerbro Billedskole,

Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) er blevet opmærksom på, at I på Østerbro Billedskole søger en medleder på frivillig basis: “Da skolen står for at skulle vokse, -og stifter og nuværende leder har for travlt med sine øvrige opgaver, søger vi nu en leder af skolen”.

I UKK glæder vi os over, at billedskolen tilsyneladende har travlt og stor succes. Billedskolerne rundt omkring i Danmark er et vigtigt led i at give børn og unge et indblik i og forståelse for hvad billedkunst er og kan.

UKK er en interesseforening, som kæmper for bedre vilkår for kunstens udøvere, deriblandt løn for reelt arbejde, rettigheder under barsel, sygdom og generelt en større forståelse for at billedkunstnere og formidlere ikke kan leve af gratis/frivilligt arbejde. Frivilligt ulønnet arbejde forekommer, desværre ofte, i en eller anden grad, når kunstneren eller formidleren arbejder med egne projekter eller udstillinger. Men at slå en lederstilling op under de vilkår, som I i annoncen stiller op, er ikke realistisk eller for den sags skyld acceptabelt. Det er ikke kun skadeligt for den person, der måtte tro at en lederstilling på en skole kan gøres på mellem 2-15 timer, men også for det fag som I på skolen prøver at formidle til børn og unge – kunsten.

Fra UKKs side vil vi fraråde alle vores medlemmer at søge den pågældende stilling, før der bliver sat en realistisk ramme for jeres opslag. Vi er desuden meget nysgerrige efter at vide, hvad der kan ligge til grund for, at en sådan stilling ikke lønnes?

 Brevet er delt til de andre faglige foreninger på området, Dansk Kunstneråd og Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst: Karen Marie Demuth.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Bedste Hilsener,
Bestyrelsen, Unge Kunstnere & Kunstformidlere”

Leder af Østerbro Billedskole, Marie Astrups svar:

“Kære UKK

Tak for jeres interesse for Østerbro Billedskole, som rigtig nok kæmper en brav kamp for at give børn på Ydre Østerbro et indblik i og forståelse for hvad billedkunst er og kan – men ikke kun. Vi er her også for at give børn mulighed for at fordybe sig i egne processer og opleve glæden ved at lave noget selv! Det er vigtigt i en tid, hvor det meste handler om at være bedst og blive testet på det.

Østerbro Billedskole har nu eksisteret i knap to måneder. Vi, det er fire dedikerede undervisere og en leder som alle lægger mange timer og krafter i at bygge skolen op. Da jeg, Marie Astrup, daglig leder, ikke længere kan bruge mere end 10 timer ugentligt på foretagendet, har jeg slået stillingen op, for at få en med-leder der kan tage sig af administrative opgave – men ikke kun. Jeg leder også efter en person, der er i stand til at søge offentlige og private funde, der kan sikre skolens overlevelse, således at undervisere og den daglige leder kan få løn for deres arbejde fra næste sæson. Det skriver vi også ret tydeligt i opslaget. Pengene kommer ikke af sig selv – og hvor skulle vi få dem fra, hvis vi ikke har tiden at søge dem?

Jeg mener UKK skyder på de forkerte, når de angriber Østerbro Billedskole og ligefrem mener det skulle være skadeligt for den person, der søger stillingen, at tage den?
Havde I sat jer lidt ind i sagen, ville I vide at skolen er:
1)  nyetableret og der derfor ikke er penge til at lønne hverken mig eller andre
2) er et privat foretagende og derfor ikke kan få midler til drift, herunder lønninger, men at vi arbejder på sagen og at Byfornyelsen Skt. Kjelds Kvarter har givet os penge til materialer og markedsføring, så vi faktisk kan blive etablerede i denne sæson
3) at vi ligesom jer, mener folk skal have løn for deres arbejde.
Vi søger iøvrigt en administrativ leder af billedskolen – og ikke en kunstner, der kan hjælpe med at kommunikere med forældre, elever, lærere og samarbejdspartnere. Det er ikke anderledes end når sportsklubber, spejderorganisationer, Livslinjen, Røde Kors, SheZone, Diakonissestifelsen eller en af de andre 564 organisationer søger en frivillig adminstrativ leder til nogle af deres prisværdige initiativer.

Alt i alt er vi rigtig kede af at blive hængt ud af netop jer, da vi mener vi arbejder for den samme sag – og skolen kunne være et muligt fremtidigt arbejdssted for netop jeres medlemmer, hvis vi altså kan få den op at stå.

De bedste hilsner
MARIE ASTRUP
ØSTERBRO BILLEDSKOLE”

UKKs efterfølgende svar:

Desværre er tendensen med frivilligt (læs gratis) arbejde i kunsten stigende. Ser vi på brugen af løntilskudsstillinger, praktikpladser, manglende eller mangelfulde honoraer og hvor svært det er at støtte det indhold der skabes – så mener vi i UKK, at vi bør gøre opmærksom på den kedelige tradition i faget, for netop at understøtte at arbejdet i kunsten skal sikres og betales. Et frivilligt job som leder, lige meget hvor administrativt det end måtte være, (hvor hverken stillingsopslaget eller billedkunstskolens hjemmeside beskriver, at det er et rent frivilligt initiativ) kalder på spørgsmål om, hvordan en sådan leder står forsikringsmæssigt? Hvilket ansvar kan hun/han binde sig til overfor eleverne? Hvor går grænsen for, hvornår noget er frivilligt og hvornår noget ses som lønnet arbejde? En sådan stilling, kan f.eks. ikke bruges som frivilligt ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven.
Derfor må UKK reagere i denne sag. Vi er ikke urealistiske eller blinde for kunstneres behov og lyst til at udføre arbejde og kunstneriske projekter ‘in the love of art’ så at sige. Men vi mener, det skal være på realistiske vilkår – hvor vi ikke satser egen sikkerhed for kunsten.

Når vi skriver et åbent brev til Østerbro Billedskole er det som sagt for at belyse en general problematik, og ikke et personligt angreb på jeres fine idé og krævende arbejde med at starte skolen op. At det hele er et frivilligt, privat initiativ står ikke soleklart i opslaget eller på hjemmesiden, og når der stå ‘Leder’ i stillingsopslaget, kan det være misvisende. Heraf kommer reaktionen, der, igen, er del af et bredere billede.

UKK støtter op om arbejdet med flere billedkunstskoler i Danmark – og at der kommer en ny skole på Østerbro er kun positivt. Som I sikkert ved har UKK tidligere været aktiv i arbejdet med BGK’erne, der nu er taget af finansloven og har været under økonomisk pres. Vi ønsker jer det bedste for opstarten af jeres billedskole.

Som politisk interesseforening, har vi dog ansvar for at påpege når forhold kan synes ude af balance – derfor plukkede vi jeres opslag ud fra massen (læs UKKs forrige svar i denne tråd). Vi håber at denne dialog og debat kan skabe opmærksomhed til feltet – både så arrangører og udøvere/undervisere sikres på bedste vis.

Vi håber også, at det kan være med til at pege på den nødvendige økonomiske støtte til drift, lønninger mv. som et ambitiøst initiativ som jeres kræver. Vi mener ikke at problemet med gratis arbejde og forventningen derom kun ligger hos udøvere, men skal også findes i støttestrukturen, på institutionelt plan og i omliggende kultur.
 Vi i bestyrelsen ser frem til at møde jer og tage sagen videre.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico