Generalforsamling 30. april 2013

By april 30, 2013Nyhed, Referater

På UKKs årlige generalforsamling fremlagde bestyrelsen årsberetning og årsregnskabet 2012, og der blev fastsat nyt medlemskontingentet og valgt en ny bestyrelse med bestyrelsessuppleanter.

Tilstede fra bestyrelsen: Jens Ivar, Maj, Eva, Sophia, Cecilie, Mie, Marie og Karen Mette

Referent: Karen Mette

Justeringsperson: Maj

Ordstyrer: Cecilie

UKK bestyrelsens årsberetning:
Marie, der er formand i UKK, præsenterede UKK bestyrelsesarbejdet i 2012, der bl.a. har omfattet vigtige resultater som:

 • 10 års jubilæumsudstillingen på Overgaden
 • Lancering af en ny UKK hjemmeside
 • UKKs bestyrelse udsendte julekort
 • Udarbejdelsen af tre høringssvar:

1) Fusionen af Billedskolerne og Charlottenborg
2) Det nye Statens Kunstfond og Billedkunst og kunstnerisk formgivning
3) Visningsvederlag

 • Ny UKK repræsentant i Vordingborgs Kommunale Billedkunstråd: billedkunstner Mia Sloth Møller
 • UKKs deltagelse i debatter, seminarer etc.

1) ‘Copenhagen Dock’, seminar januar 2013
2) ‘Kunst i folkeskolen’, seminar Kulturministeriet, april 2013
3) ‘Working Conditions’, internationalt seminar i Tallinn, januar 2014

 • En ekstern administrator og websupporter er fundet til at varetage nogle af alle de administrative opgaver, der desværre har betydet, at medlemmer ikke har modtaget medlemskort mm. for at give plads til det mere politiske arbejde i bestyrelsen. (Her er indgået en 2 årig aftale med Jonas Seeberg som ekstern administrator og websupporter for UKK).

Herudover blev UKKs nuværende repræsentanter præsenteret:
1) Nis Rømer repræsenterer UKK i Københavns Billedkunstudvalg 2010-2013
2) Dagmar Krøyer repræsenterer UKK i Statens Kunstråds repræsentantskab
3) Stine Ofelia Kildevang repræsenterer UKK i det eksterne panel på Overgaden
4) Marie Thams repræsenterer UKK i Dansk Kunstnerråd
5) Eva la Cour repræsenterer UKK i Kiltgården
6) Mia Sloth Møller repræsenterer UKK i Vordingborgs Kommunale Billedkunstråd

Slutteligt blev bestyrelsens visionsdag i starten af januar 2013 med nedenstående målsætninger for året præsenteret:
1) Lette og optimere det administrative arbejde for bestyrelsen
2) Nedsætte arbejdsgrupper og få kontakt til fagudvalg
3) Besøge akademier og universiteter
4) Afvikle 3 live arrangementer
5) Initiere en synlighedskampagne
6) Forankre UKK mere f.eks. få repræsentanter udenfor Kbh.

Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse
Jens Ivar fremlagde regnskabet 2012, som herefter blev godkendt af bestyrelsen og de fremmødte medlemmer.

Indkomne forslag – se bilag
Det udsendte forslag er blevet sløjfet, da det ikke er en mulig løsning.

Fastsættelse af kontingent
Medlemskontingentet blev fastsat til de nuværende 300 kr. per år.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Følgende i bestyrelsen stod til valg og blev genvalgt/valgt:

 • Marie Thams blev genvalgt som medlem af bestyrelsen
 • Mie Lund Hansen blev genvalgt som suppleant
 • Karen Mette Fog Pedersen blev valgt til bestyrelsen
 • Eva la Cour blev genvalgt som suppleant
 • Der er dermed plads til endnu en suppleant i bestyrelsen, medlemmer må meget gerne melde sig på post@ukk.dk – at være suppleant giver dig mulighed for at deltage i alle bestyrelsens møder og aktiviteter, få indblik i den danske kunst og kulturpolitik, udvide dit faglige netværk, få indsigt og deltagelse i UKKs politiske engagement mm.

Valg af revisor
Jens Ivar, der er trådt ud af bestyrelsen, blev valgt som revisor

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico