Generalforsamling Referat

By April 3, 2018Referater

Velkommen!

Generalforsamling UKK på Statens Værksteder d. 3. april 2018 kl. 18-20

Tilstede fra bestyrelsen: Gro, Kasper, Nanna, Line, David, Isis.

 

Valg af ordstyrer

Gro

Valg af referent

Nanna

Bestyrelsens årsberetning og status

Gro beretter om året der gik:

To events afholdt under UKK salon. 
UKK Journal har udgivet tre tekster i løbet af året

UKK deltog i Kulturmødet Mors, hvor UKKs mål og visoner blev formidlet. Bl.a. vedr. aflønning af kunstnere. UKK deltager igen i år i Kulturmødet.

Afholdelse af symposium i samarbejde med Statens Værksteder.

I efteråret blev der startet et langvarigt samarbejde med Roskilde Festival i forbindelse med udarbejdelse af kunstnerkontrakter med særligt fokus på løn. Forhåbningen er, at der skal udvikles en model, der kan appliceres i andre institutionelle sammenhænge.

Der er blevet udarbejdet et forslag som svar på kulturministerens bud på kunstskolernes fremtid, vi foreslog bl.a.:
– at der skulle etableres en fælles forskningsskole for de tre akademier.
– Grundlæggelse af et dansk billedkunstcenter. 
– Indførelse af en afgift på salg af værker, der skulle gå tilbage til en fond.
– Indføring af en forsøgsordning for aflønning af nyuddannede kunstnere.

Samarbejde med Cut the Gap under SMK Friday; elever fra det fynske kunstakademi lavede en performance i løbet af aftenen.

Medlemstallet er steget
Nyt system for vores medlemmer, det er blevet digitaliseret og på den vis fremtidssikret for videre overførsel.
Medl. adm. Ændret – betaling af medlemskab sker for fremtiden via betalingsservice.

Strategimøde: vi vil fortsat repræsentere kunstnere og kuratorer. Dertil repræsenterer vi studerende på lige fod og skal fortsat have egen arbejdsgruppe. UKK ser sig som en tænketank, vi er en platform for vidensdeling. Vidensdeling som middel til politisk indflydelse. 
Fundraising skal være et fortsat vigtig element og investering for at sikre UKK fremadrettet.

Fastholdelse og sikring af drift: ledelsen skal aflønnes. UKK skal stabilisers som det støtteorgan vi ønsker at være. UKKs bestyrelse skal kunne fungere som et kooperativ og kunne aflønnes som konsulenter.

Umiddelbare kommentarer fra de tilstedeværende på årsberetning og opdatering fra bestyrelsen

Line: ansøgningen til Bikubenfonden, der tildelte os 219.000 til tre symposier, der skal afholdes de næste to år, omhandler værdisættelse af kunst.

Medlemmernes punkter hvis modtaget.

Ikke modtaget noget fra medlemmer.

Nye repræsentantskaber mv.:

-Marie Thams repræsenterer UKK i Statens Kunstfonds repræsentantskab 01.01.2017-  31.12.2020
-Iben Bach Elmstrøm repræsenterer UKK i Dansk Kunstnerråd  20.05.2016 –20.05.2018. Ny repræsentant skal findes inden d. 20.5. 

Opfordring til bestyrelsen om opstilling til Dansk Kunstnerråd.

Forslag til vedtægtsændringer til afstemning i bestyrelsen:

– Forslag om, at studerende har gratis medlemskab i UKK.
– Forslag til vedtægtsændring om, at man kan sidde i bestyrelsen efter en pause på 2 år i stedet for de nuværende 4 år.

Fortsat diskussion omkring studentermedlemskaber og deres fordele samt hvad det skal koste for studerende. 
Gro indskyder UKKs ønske om at kunne være faglig organisation for kuratorer. Evt. mulighed for at skabe samarbejde med unge jurister.

Gro: de studerende er vigtige for den fremtidige udvikling af UKK.

Line, halv pris for studerende giver mening, som det også tidligere er blevet snakket om. 

Der stemmes nej til gratis studentermedlemskab, da stemningen var for halv pris for studerende. 

Der stemmes ikke om vedtægtsændringer

Valg til bestyrelsesposter.

Tilstedeværende (og ikke tilstedeværende) går på valg.
Hvem går på genvalg og hvem stiller op?
Opstilling som næstformand. Hvem stiller op? Afstemning

Vi skal se på vedtægterne for bestyrelsesposterne, måske man skal kunne sidde i længere perioder, hvilket kan give bedre overleveringer. 
Isis har siddet fire år og vil gerne fortsætte, men kan ikke på grund af vedtægter. Fortsætter i Roskilde arbejdsgruppe.
Iben og Anders træder ud af bestyrelsen.
David fortsætter i bestyrelsen
Line fortsætter i bestyrelsen
Nina Wölk stiller op til bestyrelsen og vælges ind.
Waquas stiller op til bestyrelsen og vælges ind.

Gro opsummerer fra strategimødet, ang. vores navneskift. 
Maj har opdateret den korte opsummerende tekst om UKK, der mere præcist formidler, hvad vi står for i dag. På sigt skal al tekst på web opdateres.

Årsregnskab

Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
David fremlægger regnskabet. Bikuben-midlerne figurerer som indtægt men indgår ikke i selve regnskabet. Der er en positiv difference på 8405,95 kr. Som David vil opklare.

I løbet af året vil vi forhåbentlig overgå til at kunne sende girokort ud digitalt.

Line, er kontingent til dansk kunstnerråd inkl. I regnskabet?

Årsregnskabet godkendes.

Eventuelt

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico