Høringssvar – Studiefremdrift

By marts 24, 2014Høringssvar
Høringssvar vedrørende udkast til nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde (studiefremdrift), sendt til høring d. 24. marts.
Til:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K


København d. 22. april 2014

Høringssvar vedrørende udkast til nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde (studiefremdrift), sendt til høring d. 24. marts.

UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere, bekræfter hermed at have modtaget og læst Kulturministeriets udkast til Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne), der vedrører vores fag- og medlemsgruppe, og kan meddele at vi ingen indsigelser eller bemærkninger har til udkastet.

Mange hilsner
UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere