Hvad er kunstnerisk forskning?

By januar 10, 2013Breve/Artikler
Artikel fra Billedkunst.dk 10. januar 2013

Seminar

I Danmark er det ganske nyt at tale om og overhovedet at bedrive kunstnerisk forskning. På et velbesøgt seminar diskuterede kunstnere og kunstformidlere perspektiverne og forsøgte at indkredse begrebet.


Deltagerne på seminaret om ”Kunstnerisk forskning” lytter til billedkunstner Frans Jacobi, der står med ryggen til i midten. Foto: Sidsel Nelund

Der var mere end fuldt hus, da Institut for Samtidskunst på Københavns Universitet i februar 2012 lagde hus til et seminar om ”kunstnerisk forskning”. Omkring 120 interesserede mødte op, og de talte kunstnere af alle slags og aldre, kuratorer, kunstformidlere og studerende fra de kunstneriske uddannelser.

”Vi måtte hente ekstra stole og skamler ind,” siger Sidsel Nelund, forkvinde for Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK). Hun har kurateret flere kunstprojekter både i udlandet og herhjemme.

Seminaret var arrangeret af UKK og Billedkunstnernes Forbund (BKF) og støttet af de kollektive midler indsamlet af Copydan BilledKunst, uddelt via BKF’s ophavsretsfond.

Men hvad dækker begrebet ”kunstnerisk forskning” overhovedet over? Det var netop det centrale spørgsmål på seminaret, og det opfølgende spørgsmål gik på, hvilken rolle kunstnerisk forskning spiller for de kunstneriske uddannelser og for billedkunsten som sådan.

I Danmark er det ganske nyt at tale om kunstnerisk forskning, og endnu kan det tælles på få fingre, hvor mange danske kunstnere, der enten har afsluttet en kunstnerisk ph.d.-afhandling eller er i gang med en. Til gengæld har der siden starten af 1990’erne været bedrevet kunstnerisk forskning i for eksempel Østrig, Irland, England, Finland og Sverige.

Kunstnerisk forskning er kommet for at blive

Fra dansk politisk side har der indtil for ganske få år siden ikke været interesse for at finde midler til feltet, men kunstnerisk forskning og ph.d.er på de kunstneriske uddannelser er gradvist rykket højere op på dagsordenen. Det skyldes bl.a., at Danmark deltager i den fælleseuropæiske såkaldte Bolognaproces, der går ud på at harmonisere de europæiske videregående uddannelser.

”Udviklingen mod mere kunstnerisk forskning ser ud til at være kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at tage en debat med og blandt kunstnerne, så de kan være med til at præge den,” siger Sidsel Nelund, der som den første herhjemme forsker i, hvad kunstnerisk forskning er og sammen med en række danske kunstnere og kunstformidlere har stiftet Netværk for Kunstnerisk Forskning. Hun er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, har en MA i Aural and Visual Cultures fra Goldsmiths University of London og er i gang med et ph.d.-projekt, hvor hun undersøger begrebet vidensproduktion inden for de kunstneriske discipliner, altså hun undersøger, hvordan kunst kan producere viden.

To hovedbekymringer

Det var Sidsel Nelund, der i sin tid foreslog BKF at afholde seminaret, fordi hun i de samtaler, hun i forbindelse med sit ph.d.-projekt havde haft med kunstnere, havde bemærket særligt to kritikker eller usikkerheder i forhold til kunstnerisk forskning. De samme to usikkerheder kom til udtryk på seminaret.

”Der var en bekymring for, om det kan skabe en lagdeling i det kunstneriske miljø, hvis de kunstnere, der skriver en ph.d., får bedre vilkår og for eksempel får forrang ved besættelsen af job på de kunstneriske uddannelser. Og der var en bekymring for, om man kommer til at akademisere og forfladige, hvad kunst og den kunstneriske proces er, hvis man beskriver det for meget i ord,” siger Sidsel Nelund.

”Kunst er jo bl.a. karakteriseret ved, at den hele tiden må udvikle sig. Man kan ikke sige, hvad det næste bliver, eller hvad resultatet bliver – og sådan skal det selvfølgelig også være,” siger hun.

Afhandlinger baseret på praksis

Det hjælper ikke så meget på afklaringen af begrebet ”kunstnerisk forskning” at skæve til de lande, hvor man har bedrevet kunstnerisk forskning i mange år. Her bliver det nemlig stadig diskuteret, hvad det egentlig dækker over. En ting synes man dog at være afklaret om både i udlandet og i Danmark: Ph.d.-afhandlingerne skal være kunstnerisk praksisbaserede. På seminaret fik deltagerne lejlighed til at få indblik i, hvad det kan gå ud på, da billedkunstnerne Katrine Dirckinck-Holmfeld og Frans Jacobi, der begge var i gang med en ph.d., fortalte om deres projekter, der adskilte sig fra ’almindelige’ kunstprojekter ved, at de to kunstnere skulle kunne redegøre for deres refleksioner i processen. Ikke som i en traditionel humanistisk analyse af deres respektive værker, men deres ’afhandlinger’ skulle dog indeholde en skriftlig del. Frans Jacobis ph.d. omfattede for eksempel ni performances, og den skriftlige del bestod af de ni manuskripter.

En fælles forskerskole

Blandt oplægsholderne på seminaret var også rektor for Kunstakademiets Billedskoler, Mikkel Bogh. Han havde sammen med repræsentanter fra en række kreative institutioner siddet i en arbejdsgruppe, nedsat af tidligere kulturminister Per Stig Møller (K), der skulle kigge på perspektiverne for kunstnerisk forskning i de forskellige miljøer.

Arbejdsgruppens rapport var netop udkommet bl.a. med en anbefaling om at erstatte ”kunstnerisk forskning” med ”kunstnerisk udviklingsvirksomhed”, fordi ordet forskning i en dansk forståelse konnoterer til noget, der har som formål at nå frem til absolutte og reproducerbare resultater – som inden for naturvidenskaben.

”Mikkel Bogh fortalte også, at der lige var taget beslutning om at sætte penge af til en fælles forskerskole. Så seminaret tegnede et billede af, at der er nogle få initiativer på vej, men at man stadig var i tvivl om, hvordan kunst og kreativ praksis skal være forskning,” siger Sidsel Nelund.

  • Frans Jacobi har gennemført sin kunstneriske forskning ved Kunsthögskolan i Malmø, der hører under Lunds Universitet. Han forsvarede sin ph.d. 5. december 2012 og havde skabt en udstilling ”Aesthetics of Resistance”, der omfattede ni performances. Frans Jacobis udstilling kan ses på Inter Arts Center i Malmø frem til 21. december 2012 http://www.khm.lu.se/?q=en/content/frans-jacobi

Af Penter

Se artiklen her: http://www.billedkunst.dk/sliderview/13-01-08/Hvad_er_kunstnerisk_forskning.aspx

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico