Københavns Daghøjskoler skal være åbne for alle – Åbent brev

By september 19, 2018Uncategorized @da

18 sep. 2018. Åbent brev om Københavns Kommunes besparelser på daghøjskolerne — UKK

Det er meget kritisk at Københavns Kommune har vedtaget at spare 10 millioner kr. væk i tilskud til de private daghøjskoler.

Hvordan hænger dette sammen med at Københavns Kommune netop har brugt ressourcer på at udvikle en decideret kunststrategi* (en plan som UKK har været rådgivere på det seneste år), som bl.a. involverer at skabe bedre grobund for vækstlaget, vælger at spare netop der hvor det vigtige vækstlag trives?

Vi stiller os uforstående overfor at:
– Man vil spare på uddannelsesmulighederne på ungdomsområdet i København. Københavns Kom- mune, som senest har brystet sig af at ville være verdens bedste kunstby, vælger at spare på vækstla- get, istedet for at bane vejen som et lysende eksempel for andre kommuner.

– Kommunen over de seneste 10 år er gået fra, at have åbne kreative uddannelser, altså fra et mere frit og eksperimenterende ungdomsskolemiljø, til et mere erhvervs kseret system. Et eksempel er Københavns Tekniske Skole, hvor antallet af kreative fag som udbydes, er reduceret og nu kun er målrettet erhvervslivet. Der er dermed kommet færre muligheder for unge i København. Dette er endnu en begrundelse for hvorfor det er så vigtigt at daghøjskolerne forbliver et sted hvor  ere kan være med, og hvor særegne talenter kan få lov at spire i de kunstneriske fag i ungdomsårene.

– Som systemet fungerer nu, er det næsten umuligt at komme ind på en af de (elitære) videregående kunstneriske uddannelser, såsom: Kunstakademiet, Arkitektskolen, Designskolen, samt Filmskolen og Scenekunstskolen, der alle ligger i Københavns Kommune, uden at have gået på minimum én for- beredende skole, som f.eks. en af daghøjskolerne. Daghøjskolerne har den fordel, at de indtil nu har været billige nok til at folk der ikke har mange midler, har haft en bedre mulighed for at  nansiere et forløb, til sammenligning med et ophold på en højskole, hvor man skal betale for kost og logi oveni. Daghøjskolerne er dermed et tilbud til folk som bor i Københavns kommune, som ikke nødvendigvis har midler eller mulighed for at modtage undervisning andensteds fra.

Vi ved pt. ikke hvordan de besparede 10 millioner på budgettet er omprioriteret, til fordel for et fortsat understøttet ungdomsuddannelsesudbud i kommunen. Hvis ikke vi kan se fordelings/ spareprincippet, er det let at se beslutningen som endnu et tiltag i tråd med den siddende regerings afviklingskultur. Vores bekymring med denne form for mangel på reel kulturpolitik er, at den i sidste ende tilgodeser en ikke-demokratisk udvikling, der på sigt kun baner vej for kunstnere og ‘aktører’ som er i stand til at klare sig på ikke-frie arbejdsmarkedsvilkår. Med andre ord, folk som er født med en guldske i munden.
Ønsker Københavns Kommune virkeligt at bedrive statslig-kopi-politik, eller ønsker den at stille sig i front som en kommune der giver alle sine unge de bedste muligheder for at udvikle deres kunstneriske talent?

10 millioner er ikke mange penge i et kommunalt budget, men gør en kæmpe forskel for daghøjskolerne og de unge som bliver uddannet der. Vi håber derfor meget at Niko Grünfeld og Københavns Kommune vil gentænke denne beslutning.

UKK — Organisation for Kunstnere og Kuratorer

 

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico