Kulturpolitisk Redegørelse

By oktober 16, 2005Høringssvar
Vi finder i redegørelsen gode tiltag, især at der lægges stor vægt på temporære kunstbegivenheder i offentlige rum. Dog finder vi at man på billedkunstområdet bør være lnagt mere ambitiøs hvis København skal være en international kunstmetropol og få glæde af det store potentiale, der findes blandt unge kunstnere i dag.
Vi finder i redegørelsen gode tiltag, især at der lægges stor vægt på temporære kunstbegivenheder i offentlige rum. Dog finder vi at man på billedkunstområdet bør være lnagt mere ambitiøs hvis København skal være en international kunstmetropol og få glæde af det store potentiale, der findes blandt unge kunstnere i dag.