Kunstakademiets sammenlægning med Charlottenborg

By september 7, 2012Høringssvar, Nyhed

Unge kunstnere & kunstformidlere skal hermed fremkomme med vores bemærkninger til Kulturministerens beslutning om at sammenlægge Billedskolerne med Kunsthal Charlottenborg.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (fusion med Charlottenborg).

UKK mener at kunstskoler og kunsthaler er to forskellige institutioner, som med fordel bør drives som sådan. UKK mener ikke, at en sammenlægning kan ses som en forbedring for kunstlivet i Danmark og er derfor imod denne form for centralisering.UKK har under sommeren været i kontakt med studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler og fået indblik i deres bekymring over blandt andet fremtidig økonomi. At skolen på længere sigt kommer til at betale for driften af kunsthalen, betale for driften af kunsthallen, hvilket risikerer at gå ud over uddannelsens kvalitet. Det mener UKK ikke er rimeligt, da det nationale kunstliv til hver en tid er afhængig af stærke, uafhængige kunstskoler.

Ligeledes savnes der klare visioner i oplægget omkring en sammenlægning af kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne, hvilket giver indtryk af en proforma sammenlægning mellem to meget forskellige institutioner, som ikke bidrager til en styrkelse hverken af kunsten i en udstillingsvirksomhed eller uddannelse af kunstnere.

Alt i alt mener UKK, at beslutningen om sammenlægningen lader til at være truffet uden tydelige kulturpolitiske ambitioner, kunstfaglige visioner og uden en finansiel plan, der sikrer at Billedkunstskolerne og uddannelsen af landets kunstnere ikke vil komme til at lide under sammenlægningen. På den baggrund fraråder vi derfor denne sammenlægning: Lad en skole være en skole og en kunsthal en kunsthal.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico