Om Kuratorisk Forum

By November 14, 2019Kuratorisk Forum

Kuratorisk Forum

Kuratorisk Forum er en interessegruppe repræsenteret af UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Med et særligt fokus på at fremme den kuratoriske diskurs og kuratorers vilkår og i forlængelse af UKKs dagsorden, arbejder Kuratorisk Forum for bedre arbejdsvilkår for kunstnere og kunstprofessionelle. Samtidig ønsker gruppen at sikre en nuanceret debat på den danske kunstscene med formålet at fremme indsigten i feltets diversitet.

Ambitionen med Kuratorisk Forum er at videreudvikle den faglige indsigt som følge af den markante udvikling, det kuratoriske felt har gennemgået i de seneste årtier. Det kuratoriske arbejde er lige så forskelligartet, som de mange kunstneriske genrer og praksisser er det. Arbejdet indgår i diskurser og netværk som løbende udvikler, former og udvider det kuratoriske felt. Vi ønsker at fremme en faglig funderet debat om kuratorens aktuelle rolle som aktør i videns-, produktions- og udstillingsarbejde, og dermed synliggøre feltets diversitet både nationalt og internationalt. Dette vil vi gøre gennem faglige arrangementer, herunder symposier og mere uformelle, sociale, netværksskabende møder.

Vi mener at en lang række af forhold omkring kuratorens position, bør synliggøres og diskuteres – særligt de økonomiske- og strukturelle arbejdsvilkår for freelance kuratorer. Konkret har vi et samarbejde med jurastuderende og legal trainee, Lærke Abrahamsen Lokdam, med et mål om at udarbejde kontraktuelle formater, der kan dække områder som ophavsret, mandat og lønforhold.

Vi tror på, at en forbedring af kuratorers vilkår, er en forbedring af de generelle vilkår, der eksisterer på den danske kunstscene.

Vi anser kunstfeltet som et samlet felt, hvor kunstnere og kuratorer igennem samarbejde sikrer de bedste vilkår og vigtigste diskussioner.

Vi arbejder for, at kuratorer og kunstnere anses som samarbejdspartnere, der gennem tæt samspil og dialog, fremmer begges virke, med henblik på at skabe de bedste rammer dér, hvor kunsten møder sit publikum.

FORMÅLET MED KURATORISK FORUM ER AT,           

  • arbejde for et kollegialt fællesskab og netværk mellem uafhængige og fastansatte kuratorer.
  • afdække de økonomiske og arbejdsmæssige vilkår som en del af arbejdet for bedre vilkår.
  • initiere professionelle fora for debat omkring kontemporære kuratoriske praksisser.  
  • etablere et tværnordisk kuratorisk fællesskab og netværk.
  • dokumentere og formidle kendskabet til kuratoriske praksis’ historie i Danmark, samt feltets nationale og internationale diversitet.
  • udbrede forståelsen for og indsigten i kuratorens rolle og vilkår.

Kuratorisk Forum er initieret af Malene Dam, Line Ellegaard, Nanna Stjernholm, Mette Woller og Nina Wöhlk.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico