Lancering af Udstillingsaftaler

By februar 20, 2014Taler

Velkommen! Lancering af Udstillingsaftaler 25. feb. 2014, Statens Værksteder for Kunst, Kbh.

v/Marie Thams, formand for UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere

Jeg vil gerne byde velkommen til lanceringen af Den Ny Udstillingsaftale og Kuratoraftalen – og ikke mindst fejring det historiske samarbejde mellem Unge Kunstnere og Kunstformidlere, Billedkunstnerisk Forbund og Foreningen af Kunsthaller i Danmark.

I dag er en markering af og opfordring til nu at bruge de nye aftaler. Og I kan se frem til at høre mere om aftalerne og om samarbejdet, og til en performance af kunstneren Olof Olsson, lavet specifikt til lejligheden. Til sidst vil I få muligheden for at stille spørgsmål til os fra organisationerne og til hinanden over et glas vin og en bid mad, der serveres til sidst.

Lidt om de nye aftaler
Som formand for UKK vil jeg gerne sige lidt om vores indgang og mål med aftalerne.
I det sidste halve år har UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere) BKF (Billedkunstnernes Forbund) og FKD (Foreningen for Kunsthaller i Danmark) samarbejdet om at udarbejde et sæt standard udstillingsaftaler nemlig: Den Ny Udstillingsaftale til billedkunstnere og kunsthaller/museer/andre udstillingsteder samt Kuratoraftalen til eksterne kunstformidlere/kuratorer og kunsthaller/museer/andre udstillingssteder.

UKKs vinkel og mål
UKK ønsker med aftalerne og samarbejdet at være med til at skabe en mere gennemsigtig og ligeværdig dialog om udstillinger og formidlingsopgaver. UKK ønsker at komme manglende eller utilstrækkelige honorarer til livs og give et redskab til parterne til at få talt forsikring, økonomi, formidling og de praktiske aspekter ved udstillingsproduktion igennem.
Og vi ønsker med lanceringen at åbne op for at få i talesat og belyst de afgørende punkter, der også fremgår i aftalerne – nemlig spørgsmålet om honorar og om arbejdsfordeling mellem udstiller og arrangør.

Aftalerne, der er frivillige at bruge, skal altså ses som et redskab så vi kan tale åbent om de formelle aspekter ifm. udstillinger og afstemme forventninger partene imellem.

Kuratoraftale
UKK har i samarbejdet lagt vægt på, at der udover Den Ny Udstillingsaftale, der henvender sig til kunstnere og udstillingssteder, også er blevet udarbejdet en tilsvarende aftale for de eksterne kuratorer og kunstformidlere – nemlig: Kuratoraftalen. UKK repræsenterer begge roller og fagligheder, og vi oplever, at det er et behov, der skal dækkes for både billedkunstnere og formidlerne.

Projektansættelse
Dertil har vi udformet en vejledning samt et udkast til en projektansættelse som kunstnere og formidlere kan bruge i forbindelse med udstillinger. Det gør vi, fordi vi blandt vores medlemmer og i feltet oplever et behov for at den kunstneriske praksis skal kunne indgå i gængse ansættelsesforhold. Dette har før være muligt, men ved at pointere og infomere om muligheden i forbindelse med lanceringen af Den Ny Udstillingsaftale og Kuratoraftalen, ønsker vi at sprede budskabet og skabe synlighed for alternative aftaler.

Et skridt i den rigtige retning
Vi er i UKK stolte af at kunne bidrage aktivt med at forbedre kunstnernes og formidlernes arbejdsvilkår og med lanceringen skubbe kunstmiljøet i en positiv retning.

Vi er stolte af at have indgået i samarbejde med BKF og FKD, hvor vi har mødt fagfæller med et fælles ønske om netop at præge miljøet og arbejdsforholdende på en positiv måde igennem dialog.
Det har været frugtbart at mødes om aftalerne, frugtbart at mødes som samarbejdsparter i dette forhold ligesom vi er samarbejdsparter ude i feltet når det gælder produktion og realisering af udstillinger i Danmark.
Et historisk samarbejde
Samarbejdet er historisk idet det er første gang, at kunstneriske organisationer, der både repræsenterer de udstillende kunstnere, freelance formidlere og kuratorer, og udstillingssteder, er gået sammen på denne måde i Danmark.

Samarbejdet har været godt og konstruktivt og aftalerne vidner om en gensidig interesse i at skabe et mere positivt miljø.
Vi tror på, at aftaler udarbejdet ved et samarbejde mellem udøvende billedkunstnere og udstillingssteder kan blive et afgørende redskab og skridt i den rigtige retning – og på at det, at vi går sammen på tværs af feltet gør, at vi står med nogle stærke dokumenter, der udspringer fra begge parte – både udstiller og arrangør.
Samarbejdet er en vigtig sag for organisationerne og for hele det kunstneriske felt, da aftalerne aktivt kan være med til at forbedre vores arbejdsvilkår – og det vidner om et fælles ønske om at stå sammen i feltet.

Fremtidigt arbejde og brug
Vi ser frem til det kommende samarbejde om videreudviklingen af aftalerne, når de først er blevet testet i den virkelige verden og vi ser frem til at kunne samarbejde med ODM (Organisationen Danske Museer) om tilsvarende aftaler for de danske museer.

Til sidst vil jeg komme med en opfordring: Spred derfor budskabet, gør brug af aftalerne – de er ét skridt på en længere vej til bedre forhold for de udøvende i kunstverdenen – og det er nu op til jer i salen og jeres kollegaer at tage dem i brug. Henvend jer til organisationerne med de spørgsmål og eventuelle rettelser I måtte have og opleve når aftalerne kommer i brug.

Aftaler og vejledning vil kunne findes på organisationernes hjemmesider efter lanceringen i dag.

Jeg giver nu ordet videre til Kulturminister Marianne Jelved, som vi er glade for at kunne have med i dag, og hvis støtte vi værdsætter.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico