Ny Forening for Unge Kunstnere og Kunstformidlere

By februar 15, 2002Breve/Artikler

Pressemeddelelse i forbindelse med stiftelsen af UKK – forening for unge kunstnere og kunstformidlere.

“Den kunstneriske udvikling har aldrig været resultater af kunstnerisk kritik og kvalitativ udvægelse, men af kvantitativ overflod.”
Asger Jorn
Vi ønsker en bred og levende kultur i Danmark, med plads til mange stemmer og udtryk. Derfor har vi stiftet en ny forening der skal fremme den unge og eksperimenterende samtidskunst.

Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) er en uafhængig, faglig forening, som har til formål at skabe bedre forhold for samtidskunsten og dens udøvere. De første skridt til foreningens dannelse blev taget i forbindelse med forårets protester over regeringens nedskæringer på kulturområdet, som bl.a. har ramt samtidskunsten meget hårdt. Men det er en generelt stigende utilfredshed med den underprioritering og de forhold som samtidskunsten mødes med på kulturinstitutioner, i kunstfaglige organisationer, i medierne og i det politiske system som for alvor har vist behovet for en ny forening. Allerede ved UKK’s stiftelse i maj i år meldte over 150 personer sig ind, og dette faktum giver et godt billede af den nødvendig der findes for at ændre på situationen.

UKK vil gerne medvirke til skabe bedre vilkår for kunstproduktion, samt skabe grobund for en større dynamik og bredde når der diskuteres samtidskunst. Foreningen repræsenterer derfor to faggrupper: unge kunstnere og unge kunstformidlere. Det er den første organisation i landet som seriøst retter et samlet perspektiv på samtidskunsten, og på dens måder at virke på uafhængigt af traditionelle, faglige grænser. Foreningen fokuserer på det unge og eksperimenterende, dvs. på perioden efter endt uddannelse og de følgende år, hvor man som kunster og kunstformidler søger at etablere sig og præge sin samtid med nye idéer. Begrebet ’eksperimenterende’ forstår vi således bredt som en stræben efter fornyelse, mens vi med ’ung’ henviser til den faglige alder hvor samme stræben efter at finde nye og aktuelle veje gør sig gældende.

Unge Kunstnere og Kunstformidlere vil arbejde aktivt for:
udviklingen af et kunstpolitisk system, der tilgodeser tværkulturelle, eksperimenterende projekter og international udveksling.
repræsentantskaber til UKK, og dermed samtidskunsten, i den danske kunstoffentlighed.
mere og bedre, levende og nuanceret debat om samtidskunst.
oprettelse af en institution dedikeret til samtidskunst.
mere demokrati og større gennemsigtighed i det danske kunsthieraki.
mere ung og eksperimenterende kunst i kunsthallerne og på museerne.
bedre løn- og arbejdsforhold for unge kunstnere og kunstformidlere.

UKK stræber mod demokrati, mangfoldighed og bredde, hvilket vi søger at opnå indenfor vore egne rammer gennem at gøre det muligt at blive medlem ved at dokumentere sit faglige virke, og ikke som det er tilfældet hos mange andre kunstfaglige organisationer, gennem en kvalitetsvurdering af ens projekter. UKK repræsenterer ikke en fælles kunstopfattelse, men via medlemmernes forskellige standpunkter og ved en samlet indsats, ønsker foreningen at tegne et mangfoldigt billede af samtidskunsten.

Med venlig hilsen UKK’s bestyrelse

UKK, Nørregade 7C, kld. 1165 Khb. K, tel. 25 75 10 94  post@ukk.dk

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico