Ny undersøgelse afdækker problemer med hjælpepakkerne for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere

By maj 5, 2020Nyhed, Presse

PRESSEMEDDELELSE

5.5.2020

Resultaterne af en ny større medlemsundersøgelse afdækker særligt to problemstillinger forbundet med de nuværende hjælpepakker der er oprettet som konsekvens af covid-19 for kunstnere og kunstfaglige: At mange kunstnere, kuratorer og kunstformidlere tjener for lidt til at kunne søge hjælpepakkerne; og at kuratorer og kunstformidleres økonomier ofte er lave og kombinatoriske tilsvarende kunstnernes. Begge dele understreger behovet for en opdatering af ordningen, hvor kuratorer og kunstformidlere medtages.

UKK har sammen med syv andre brancheorganisationer deltaget i en undersøgelse for at få et større overblik over kunstbranchens og freelanceres indtjeningsvilkår, og hvordan de direkte og indirekte er påvirket af covid-19. 1598 personer har deltaget i undersøgelsen, heraf 368 billedkunstnere (23%) og 48 kuratorer og kunstformidlere (3%). Undersøgelsen er udført af Megafon ml. d. 14 og 20 april 2020. Hele undersøgelsen offentliggøres på Forbundet Arkitekter og Designeres webside snarligt.

Undersøgelsen viser, at 62% af UKKs medlemmers indtægt er påvirket i meget høj, høj, eller nogen grad, direkte eller indirekte af covid-19. Der er derfor et stort behov for hjælpepakker som kan holde hånden under kunstbranchen her i krisetiden.

En stor del af kunstbranchen tjener for lidt til at få del i hjælpepakkerne

Det ene problem med de nuværende hjælpepakker for kunstnere og kunstfaglige er, at mange i kunstbranchen tjener under 100.000 kr./årligt før skatter, og derved ikke tjener nok til at kunne søge de nuværende hjælpepakker.

Undersøgelsen viser, at 18% af billedkunstnere og kunstformidlerne har en årlig indtægt under 100.000 kr. For kuratorerne er det 30%. I alt har 21% af UKKs medlemmer en indtægt under 100.000 kr./årligt. Dvs. at mere end en femtedel af UKKs medlemmer tjener for lidt til at modtage de nuværende hjælpepakker.

Undersøgelsen viser også, at 53% af undersøgelsens deltagere som tjener under 199.999 kr./årligt, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et arbejdsløsheds-sikkerhedsnet under en stor del af kunst- og kulturbranchens arbejdende. Det skyldes bl.a. at det nuværende a-kasse system i ringe grad passer til kulturbranchens arbejds- og indtægtsforhold.

Endnu ingen sikret hjælp til kuratorerne og kunstformidlerne

Det andet store problem med de nuværende hjælpepakke er, at kuratorerne og kunstformidlerne endnu ikke har fået et svar på om de også kan søge den midlertidig kunststøtteordning. UKK har d. 8.4.2020 rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få afklaring herpå. Vi fik det svar, at vi kunne forvente en endelig udmelding efter påsken. Da svaret endnu ikke er kommet, er det fortsat uklart hvorvidt kuratorerne og kunstformidlerne kan søge om støtte. Undersøgelsen viser, at 68% af kunstformidlere og 63% af kuratorerne har indtægter eller indkomster via egen selvstændig virksomhed eller bibeskæftigelse, honorarer, legater mv. (B-skat) ved siden af almindeligt lønmodtagerarbejde. Dermed er kuratorerne og kunstformidlerne i næsten lige så stor grad som billedkunstnere (76%) kombinatører med kludetæppeøkonomier.

Undersøgelsen viser også, at kunstformidlerne og kuratorene har stor nedgang i indtægt som direkte eller indirekte følge af Covid-19: I gennemsnit har kunstformidlerne 74% og kuratorerne 70% nedgang i indtægten som selvstændige (CVR), og kunstformidlerne 50,5% og kuratorerne 42,2% nedgang i indtægter som honorar/B-skat. Tallet er 57,8% og 39.6% for billedkunstnere.

UKK mener at kuratorerne og kunstformidlerne bør være dækket af den midlertidige kunststøtteordning, da de sammen med kunstnerne udgør en helt essentiel del af det samlede professionelle billedkunstfelt i Danmark. De konsekvenser, der rammer kunstnere under krisen, gælder også for kuratorer og kunstformidlere. De samme argumenter for at sikre kunstnere under denne ordning, gør sig derfor også gældende for kuratorer og kunstformidlere.

Det kuratoriske felt er et rigt og diverst fagområde, der dækker alt fra kuratering og produktion af udstillinger til kunstformidling, forskning, undervisning, projektledelse og rådgivning. UKK har skrevet et åbent brev til kulturministeren med oplysninger om kuratorisk arbejde og kuratorers arbejdsforhold, og en anmodning om, at kuratorer og kunstformidlere medtages i ordningen. Brevet, som også er delt med alle kulturordførerne, kan læses her:

https://ukk.dk/anmodning-om-at-medtage-kuratorer-i-den-midlertidige-kunststoetteordning/

Bekræftet af undersøgelsens tal, opfordrer UKK til at den nuværende hjælpepakke for kunstnere justeres, så minimumsindtægten sænkes yderligere eller fjernes helt, samt at kuratorerne og kunstformidlerne medtages i hjælpeordningen. Hvis ikke der handles nu, har det fatale følger for feltet og dermed for kunstnere, kuratorer, kunstformidlere i Danmark – og for selve kunsten, på meget lang sigt.

Med venlig hilsen

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico