Ny undersøgelse om lønvilkår

By april 12, 2019Uncategorized @da

Tak for at I var med!

UKK er sammen med Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) aktuelt i forhandling med museernes- og kunsthallernes organisationer om sikring af bedre lønvilkår for udstillende kunstnere. I den forbindelse har vi sammen med BKF og DBF gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at få opdateret viden om de forhold som udstillende kunstnere og freelance kuratorer har arbejder under på danske museer og kunsthaller i 2017-19. Tak til alle jer som har deltaget! De nye oplysninger vil blive brugt til at kvalificere grundlaget for de videre forhandlinger.

Foreløbige tal fra undersøgelsen:
Ca. halvdelen af de kunstnere, der har udstillet på statslige og statsstøttede kunstinstitutioner 2017-19, har måttet finansiere det meste af udstillingsarbejdet af egen lomme. To tredjedele af kunstnerne har ikke fået honorar af udstillingsstedet, og hele 80 procent har ikke modtaget støtte til produktion af nye værker fra museet eller kunsthallen.
I alt har 216 billedkunstnere besvaret spørgsmålene i undersøgelsen. Af dem svarer de fleste (69,4 procent), at de deltager i ophængning, møder, foredrag, omvisning og andre aktiviteter i forbindelse med deres udstillinger. Men de timer, som kunstnerne lægger i denne del af udstillingsarbejdet, aflønnes som regel ikke: Kun en tredjedel (36,1 procent) af kunstnerne får honorar af udstillingsstedet.
De fleste kunstnere i undersøgelsen (75,5 procent) skaber nye værker til udstillingerne. Men de må ofte selv punge ud for at betale udgifterne til materialer og aflønning af eksterne samarbejdspartnere. Ca. 80 procent af kunstnerne i undersøgelsen har ikke modtaget støtte til produktion af nye værker fra museet eller kunsthallen.

Om forhandlingerne:
UKK har sammen med kunstner-organisationerne (BKF) og (DBF) præsenteret Organisationen Danske Museer (ODM) og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) for et udspil om honorering af udstillende kunstnere. Målet er, at nå til enighed om fælles aftaler, der kan sikre kunstnere rimelige arbejdsvilkår. UKK arbejder samtidig også for at dette skal være gældende for freelance kuratorer. Udspillet rummer forslag til tariffer for to typer af kunstnerhonorarer: Dels for produktion af nye værker, dels for alt det arbejde, kunstnere udfører i forbindelse med udstillinger, f.eks. ophængning/nedtagning af værker, PR og publikumsarrangementer.

Har du spørgsmål eller kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen eller forhandlingerne med ODM og FKD, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@ukk.dk.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico