Paneldebat: Fokus på skævvredne lønforhold i kulturbranchen

By August 23, 2017Arrangementer

Kom indenfor i den professionelle organisering

Unge Kunstnere og Kunstformidlere – UKK, sætter fokus på skævvredne lønforhold i kulturbranchen, særligt for freelance kunstnere, kunstformidlere og kuratorer. UKK vil åbne op for debatten om, hvordan vækstlaget har svært ved at skabe og fastholde et stabilt økonomisk fundament for det professionelle kunstneriske arbejde i Danmark. Talentfulde yngre kunstnere og kunstproducenter bliver ofte ikke lønnet for deres arbejde, fordi støttesystemer og markedsmekanismer altid sætter produktionen af værker og udstillinger over aflønninger.

Hvordan kan vi ‘åbne op’ for, at det kunstneriske indhold – det bærende og eksperimenterende element i kunsten, kan få en gunstig ramme, der samtidig hæver ambitionerne for hvordan kunsten skal udvikles i Danmark.

Det institutionelle ansvar syntes at svigte, når det skabende kunstneriske arbejde ikke aflønnes til fordel for frivillighed og gratis arbejde, praktikanter og løntilskudsmedarbejdere. Institutionerne gør sig afhængige af og opdyrker en kultur af gratis-arbejdere, der udfører et stykke arbejde som ellers, på almindeligvis skal aflønnes i vækstlaget, på helt lige fod med resten af det danske arbejdsmarked.

Hvad hvis kunstens egne institutioner og organisationer sammen med politikerne og Statens Kunstfond, gik forrest for at sikre at dansk kunstnerisk arbejde bliver normaliseret. Undersøgelser(1) peger på at kulturbranchen både vokser og vækster. Behovet for at de kommende generationer af kunstnere og formidlere kan skabe komplekse præsentationer, lokalt som globalt, vokser uden at der bliver geninvesteret i kunsten. Nedskæringer i de statslige budgetter syntes kun at stramme båndet om både de institutioner, organisationer og enkeltindivider, der arbejder professionelt med kunst i Danmark. Vækstlaget og yngre kunstnere oplever at prekære vilkår og ustabilitet præger deres arbejde og at det lukker muligheder og udvikling i en branche, som ikke formår at sikre det professionelle arbejdsforhold og derigennem kvalitet.

Samlet består det danske vækstlag af et system af huller med mangel på ansvar, solidaritet og anerkendelse og fleksible støttemuligheder. Selvorganisering og ildsjælene hyldes som del af den kulturelle lim i vores samfund i takt med, at man undergraver deres egentligt professionelle potentiale og selvværd gennem den måde deres arbejde forventes at opstå ud af ingenting. Er det ikke på tide, at man i Danmark tør gå foran og følge med i udviklingen og skabe rammer for kunsten, der svarer til normale professionelle forhold? Skal vi ikke sætte Danmark på det globale landkort som et kulturelt og kollektivt land, hvor borgere får adgang til kunst produceret og udviklet under i professionel ramme?

UKK sætter kunstnere i samtale med politikere og institutionsledere for at forstå, hvordan man kan ændre på de forhold, der eksisterer for kunstnerisk produktion. For at vi sammen kan sikre en frugtbar fremtid for det kunstneriske arbejde og for hele Danmarks kunstscene.

UKK løfter sløret for den økonomiske virkelighed for kunstnere og kunstformidlere.

Kulturmødet Mors, KulturFjorden, SamtaleScenen. Fredag d. 25.8. 2017, kl. 11.15-12.30

 

1. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi har opgjort, at mere end 11 pct. af værditilvæksten i Danmarks
økonomi kommer fra de kreative erhverv. Kilde: Berlingske Tide, Lokomotiv for vækst eller nyttig idiot? 2017
De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico