Referat fra UKKs Bestyrelsesmøde d. 30. Juni 2015

By juli 2, 2015Nyhed, Referater

Tilstede: Sophia, Carl Martin, Cecilie, Brian, Iben, Maj, Gro, Kevin, Natascha, Line

Referent: Cecilie & Line

1/ Introduktion: til googlegroups etc. og god skik

Sophia introducerede til googlegroups og hvordan man kan bruge den etc. Husk samtidig at svare på mails indenfor en uge. ( bruges ved hastesager og svar på forespørgsler som skal besvares indenfor kort tid. Derefter introducerede vi os for hinanden.

2/ Referat af møde med BKF & Akademiraadet Kontaktudvalg:

Gro læste op fra referartet: Mødet startede med at organisationerne gennemgik årenes løb og Klaus, jurist hos BKF, gennemgik det forslag som DBF; BKF og UKK har fremlagt for Projektstøtteudvalget, om fleksiblestøttemuligheder. Organisationerne gennemgik muligheden for at komme med en samlet handlingsplan for billedkunstområdet, i samme stil som der er blevet handlingsplaner for musik og scenekunsten som er blevet lavet i samarbejder mellem organisationer og Kulturstyrelsen. UKK skal til næste møde, den 18. maj, komme med foreslag til handlingsplanen. Der blev løst talt om at se på fødekæden for billedkunstnere og for muligheden for at understøtte kunstnerdrevede udstillingssteder. Videre diskussion foregår på g. gruppen.

3/ Referat fra fleksible støttemuligheder, møde mellem BKF, DBF, UKK og projektstøtteudvalget:

Sophia refererede fra et møde Marie (tidlig. Formand) deltog i – og de kom med forskellige bud til projektstøtteudvalget, hvordan man kan arbejde frem mod bedre støttemuligheder for billedkunstnere – ikke mindst ifm. Forskellige ansøgningsmuligheder for kunstenere og deres fremtid for medlemskab af A-kasser mv. – og samtidig Sophia forespurgte, om der er nogen fra bestyrelsen, som er interesserede i at overtage Dianas arbejde i denne sammenhæng. (Carl Martin vil tage kontakt til Marie i denne forbindelse.)

4/ Referat ved Maj Horn, Dansk Kunstnerraad:

Maj var med til et møde i Dansk Kunstnerraadden 2. Juni vedr. en ny dagpengekommission – forskellige fra andre organisationer har arbejdet for at arbejde hen imod nye dagpengeregler mv. – der er bl.a. rettet blikket mod dagpengesystemet i Norge, og hvordan man kan omorganisere sig. Det der blev talt om ved mødet var, at man ikke skal være bange for, om man i det hele taget kan få dagpenge, hvis man fx har udført arbejde mv. – der var forslag om, at det er en selv, som skal afgøre hvorvidt man er selvstændig eller ej – man vil bl.a. åbne mulighederne for, hvordan man kan ændre A-kasse reglerne. UKK vil blive inviteret til et nyt møde i august. Maj pointerede samtidig, at der ikke rigtig er lavet en undersøgelse omkring kunstneres arbejdsvilkår – fra dagpenge kommissionens side. Det bør der være, og det kan evt. blive en mulighed. De nævnte, at det skal være lettere at sandsynliggøre hvorvidt man er lønmodtager eller selvstændig hvis man fx modtaget et legat eller lignende.

5/ UKKs deltagelse i Karrierefestival, Institut for Kultur og Kunstvidenskab, uge 43:

Sophia orienterede fra en mail/forespørgsel fra Marie Hardgrib vedr. en festival hvor omdrejningspunktet er spørgsmålet om, hvordan det er som æstetiker/kunsthistoriker at komme ud på arbejdsmarkedet – hvordan man fx undgår et liv langt møde i frivillighed mv. Carl Martin er interesserede. Kevin spurgte, om man som UKK har en bestemt holdning – eller om man kan melde ud på egne vegne – der er som sædvanlig en god konsensus at vi repræsenterer vores medlemmer – og derudfra at man har en fornuftig indstilling til tingene.

6/ UKKs administration: Stillingsopslag – Jonas stopper.

Jonas har taget sig af UKKs administration vedr. medlemskab og webben mv. , og han har desværre meddelt, at han gerne vil stoppe, derfor mangler vi en ny som kan tage sig af dette. Kevin er også interesseret – der er store problemer med vores medlemsskabskortene i UKK – og det skal der rettes op på. Vi diskuterede forskellige muligheder for at finde ud af, hvordan man kan rettet op på dette. Kevin fortsætter dette arbejde. Det er også problematisk, at der er en del af UKKs medlemmer som ikke modtager nyhedsmailen. Dette skal der rettes op på. Sophia er på den. Vi kan alle tænke over muligheder mht. Medlemskortet til næste møde. Kevin tager kontakt til Jonas

7/ Næste mødedato:

– det bliver nødt til at være et konstituerende møde: Cecilies forslag: torsdag d. 13. august kl. 18. Det er vigtigt at vi overvejer følgende poster: kasserer, formand, næstformand, Natascha vil gerne videregive sit ansvar for vigtige e-mails, som kommer til UKK: Line meldte sig som den kommende e-mail-ansvarlige.

8/ Evt.

Vi ønsker at påbegynde rekrutering af nye og BETALENDE medlemmer. Klar tydelig kommunikation af hvad UKK har opnået.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico