Samarbejder

UKK samarbejder løbende med en række nationale og internationale organisationer. Her er information om et par af vores primære samarbejdspartnere:


Kuratorisk Forum

Kuratorisk Forum udsprang oprindeligt som et initiativ under UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere i 2018 med et særligt fokus på at fremme den kuratoriske diskurs og kuratorers vilkår. 

I dag er Kuratorisk Forum en ekspanderende, selvstændig organisation, der arbejder for samme, vigtige mål. Og som indgår i et samarbejde med UKK. 

Ambitionen med Kuratorisk Forum er at videreudvikle den faglige indsigt som følge af den markante udvikling, det kuratoriske felt har gennemgået i de seneste årtier. Det kuratoriske arbejde er lige så forskelligartet, som de mange kunstneriske genrer og praksisser er det. Arbejdet indgår i diskurser og netværk som løbende udvikler, former og udvider det kuratoriske felt. Kuratorisk Forum ønsker at fremme en faglig funderet debat om kuratorens aktuelle rolle som aktør i videns-, produktions- og udstillingsarbejde, og dermed synliggøre feltets diversitet både nationalt og internationalt. Dette vil organisationen gøre gennem faglige arrangementer og mere uformelle, sociale, netværksskabende møder.

Kuratorisk Forum mener, at en lang række af forhold omkring kuratorens position bør synliggøres og diskuteres – særligt de økonomiske- og strukturelle arbejdsvilkår for freelance kuratorer. 
Kuratorisk Forum tror på, at en forbedring af kuratorers vilkår, er en forbedring af de generelle vilkår, der eksisterer på den danske kunstscene.
Kuratorisk Forum anser kunstfeltet som et samlet felt, hvor kunstnere og kuratorer gennem samarbejde sikrer de bedste vilkår og vigtigste diskussioner.
Kuratorisk Forum arbejder for, at kuratorer og kunstnere anses som samarbejdspartnere, der gennem tæt samspil og dialog, fremmer begges virke, med henblik på at skabe de bedste rammer dér, hvor kunsten møder sit publikum.

Kuratorisk Forum kan kontaktes på kuratoriskforum@gmail.com

Organisation: 
For-personer: Malene Dam og Mette Woller.
Styregruppe: Francesca Astesani, Malene Dam, Paola Paleari, Mette Woller & Nina Wöhlk.

Kuratorisk Forum er oprindeligt initieret af Malene Dam, Line Ellegaard, Nanna Stjernholm, Mette Woller og Nina Wöhlk.
AOOO – Arts Organizations Out of Office

AOOO is a Nordic network working proactively in relation to current political challenges. It brings together self-organised and small-scale organisations and collectives within the field of contemporary art in the Nordic region. By meeting, exchanging experiences and knowledge, the network is trying to find new strategies, create resilience and work proactively against the abstract and concrete threats our organisations are facing.

In a changing political landscape and with the challenges it brings, small-scale and self-organised initiatives within the art are particularly vulnerable. Both because of threats of violent actions but also because of possible reductions in public funding. What happens when the cultural policy map is redrawn and the support that the organizations traditionally relied on suddenly are withdrawn? How do other cultural actors and the rest of civil society relate to a similar potential scenario? How can we work proactively in a larger network, where we develop new strategies and continue to work with the aim that art is for everyone?

UKK has hosted the fifth network meeting September 2020 as part of the public programme Mycelial Network – organising through crisis.

AOOO was established in 2018 by Art Lab Gnesta (SE) and Konstfrämjandet (SE). 

The network consists of Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK — Organisation for Artists, Curators and Art Mediators (DK) with support from the Nordic Culture Point.