Samtidskunstfeltets økonomi i en krisetid — fra Covid-19 til stabilitet

Åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen – 16.03.20

Vi taler på vegne af de mange freelance billedkunstnere, kuratorer og kunst- og kulturformidlere, som ikke har faste stillinger i det offentlige eller private, der netop nu udfordres af Covid-19 krisen som lukker ned for store dele af kunstbranchen.

Det er vigtigt, at regeringen på grund af krisen som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, udformer hjælpepakker for ansatte og større virksomheder. Men det er også nødvendigt, at tage hånd om de selvstændiges økonomi og dem som har indtægter fra både selvstændig virksomhed og lønarbejde, som det gælder for en stor del af samtidskunstfeltet.

Derfor har vi store forventninger til det ekstraordinære Skype-møde tirsdag den 17. marts, som kulturministeren har inviteret UKK og andre repræsentanter fra kunstnernes branche- og fagforeninger til at deltage i, der vil fokusere på myndighedernes indsats i denne situation. På mødet vil vi gerne byde ind med række konkrete tiltag, som vi vil opfordre regeringen til at handle på hurtigst muligt.

UKK anbefaler følgende:
  • At Staten opretter en pulje til kompensation for tabt fortjeneste pga. Covid-19 krisen. Puljen skal kunne søges af både statsstøttede museer, kunsthaller og de mindre selv-organiserede udstillingsplatforme, som ikke nødvendigvis er statsstøttede. Puljen skal også imødekomme individuelle aktører i kunstfeltet.
  • Statens Kunstfond og de private fonde bør sikre kunstnere og arrangørers overlevelse ved at udstede de midler der er givet tilsagn til, på trods af aflysninger på grund af Covid-19.
  • En dagpengeregulering der i større grad imødekommer freelancere og dermed samtidskunstfeltet. Man skal ikke være tvunget til at lukke sin virksomhed ned før man som selvstændig kan modtage dagpenge.
  • Optjeningen af dagpengeret spiller også ind her. Der er behov for ændringer, så legater fra bl.a. Statens Kunstfond kan tælles med, hvilket ikke er muligt i det nuværende system.
  • At der kan udbetales en ydelse til selvstændige og lønmodtagere der ikke er dagpengeberettigede. Det kan være en minimumsindtægt uden modregning, og hvor man ikke skal nedlægge sin eventuelle virksomhed for at modtage ydelsen.
  • Der er behov for at tilpasse barselsdagpenge-ordningen så den imødekommer feltet med større sikring. Mange kunstnere og kuratorer arbejder freelance og timebaseret og bruger derfor barselsdagpenge for vikarer, freelancer o.lign. via Udbetaling Danmark til at optjene barsel. Når alt er lukket i perioden op til barslen lever de ikke op til kravet om at være i beskæftigelse når barslen starter og time grundlaget for at beregne barslen forsvinder. Der er derfor akut behov for at freelancere der kommer i klemme ift. optjening af barsel, enten: 1. Undtagelsesvis kan gå tidligt på barsel 2. At beskæftigelseskravet frafalder 3. Timerne udregnes på baggrund af gennemsnittet af de seneste 3 måneder 4. Alle modtager højeste sats.
  • Vi anbefaler, at små virksomheder får mulighed for at optage lån i landets banker med nul rente. Anbefalingen læner sig op af råd fra SMVdanmark, erhvervsorganisation for små- og mellemstore virksomheder i Danmark.

Vi håber, at kulturministeren sammen med finansministeren og beskæftigelsesministeren vil imødekomme ovenstående. Det vil ikke alene løse situationen midlertidigt, men skabe tiltrængt sikkerhed for samtidskunstfeltet langt ud i fremtiden.

Med venlig hilsen

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico