Nødvendige hjælpepakker

Åbent brev til kulturminister Joy Mogensen – 26.03.20

Der er i kunstfeltet lige nu stor usikkerhed om kulturpolitikken, når der skal udstedes nødvendige hjælpepakker til samfundet. Derfor denne appel på vegne af samtidskunstfeltet, inden mandag d. 30/3 hvor kulturministeren mødes med kulturordførerne om en løsning.

Det var vigtigt at høre på vores møde d. 24/3, at kulturministeren og de øvrige ministre godt er klar over at statsstøttede institutioner og de mange kunstnere og kulturfolk, som ikke tjener 180.000 kr. årligt, eller som har indtægt fra flere kilder, ikke er inkluderet i de nuværende hjælpepakker.

Den nævnte restgruppe udgør en meget stor andel af UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidleres medlemmer. Det vi mangler nu, er hurtigst muligt at få afklaring på konkrete tiltag som vil nå ud til hele kunstfeltet. Hvis ikke der handles nu, har det fatale følger for feltet og dermed for kunstnere, kuratorer, kunst- og kulturformidlere i Danmark – og for selve kunsten på meget lang sigt.

Vi foreslår at den nuværende hjælpepakke for freelancere og selvstændige justeres, så minimumsindtægten på 180.000 kr. sænkes markant eller fjernes helt, og at A og B-indtægter kan lægges sammen.

Hvis nogen fortsat ikke dækkes ind under dette, er der behov for en pulje for kunstfeltet, der imødekommer alle, hvor vi foreslår en månedlig minimumsydelse.

Der kan også laves ændringer i de nuværende systemer, fx en dagpengeregulering som i større grad imødekommer freelancere. Vi foreslår, at der åbnes et vindue for straksindmeldelser i a-kasser, så man kan få adgang til dagpenge uden optjeningskrav. Og der skal dispenseres for reglen om, at man skal nedlægge sin virksomhed før man kan få dagpenge. Der er også et akut behov for ændringer i barseldagpenge-systemet, så ingen freelancere mister deres ret til barselsdagpenge, når de som konsekvens af krisen ikke har kunne spare nok løntimer op.

Under Corona-krisen, er det blevet ekstra tydeligt, at der er behov for oplysning til regeringens kulturpolitikere om kunst- og kulturfeltets sammenhænge og økonomi. Vi står med et behov for evidens, formidling og dermed overblik over økonomien i det samlede kunstfelt og den store del af kultursektoren der pt. falder uden for hjælpepakkerne.

UKK er derfor gået sammen med en række andre organisationer om en ny undersøgelse om kulturfeltets økonomi, som vil blive delt med vores medlemmer i starten af næste uge. Den vil supplere undersøgelsen “Billedkunstens Økonomiske Rum” (2018) fra CBS, der viser, at hele 91,6% af billedkunstnere har indkomst fra forskellige indkomstkilder. CBS-undersøgelsen viser også, at billedkunstnere uddannet fra et af de tre danske kunstakademier efter år 2000, hvilket udgør en stor del af UKKs medlemmer, i gennemsnit tjener 199.000 kr. årligt før skatter, og at 17% har en indkomst under 100.000 kr.

Kulturministeren udtalte i Politiken d. 23/3, at hun ikke er vant til at være beskæftigelsesministerium for kulturfolk. Men, så længe der ikke reguleres i sektoren, så længe at kunstnere, kuratorer og kulturfolk ikke aflønnes ordentligt for deres arbejde, hænger kulturpolitik tæt sammen med erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Det må være en kulturministers interesse og opgave, at sørge for, at dem der producerer kultur til gavn for samfundet også kan leve af det.

En hjælpepakke for kultursektoren vil ikke koste ret meget i forhold til risikoen for at tabe en meget stor del af kunstfeltet på gulvet for en uoverskuelig lang periode. Vi taler her om en gruppe der i forvejen lever tæt på eller under det der engang hed fattigdomsgrænsen.

Vi retter derfor en alvorlig appel til kulturministeren om at passe på kunstnerne, kunstarbejderne og kunsten i denne krisetid. Vi håber at kulturministeren, sammen med de øvrige kulturordførere, beskæftigelsesministeren og finansministerien, vil gøre det nødvendige arbejde ud fra en opdateret indsigt i hvordan arbejdsmarkedet for kunstnere, kuratorer og kulturfolk ser ud.
UKK er som sagt klar til at bistå med indsigt og bud på hvordan!

Med venlig hilsen

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico