Om UKK’s studenterpolitiske arbejde

Studenterforum arbejder med at udvikle en langsigtet og bæredygtig organisering af det studenterpolitiske arbejde samt udvikling af faglige fællesskaber, for studerende, der i forskellig udstrækning er engageret i kunstfeltet. Bag arbejdet står en arbejdsgruppe af studerende, der er repræsenteret i UKKs hovedbestyrelse.

Du kan være aktiv i Studenterforum uden at være medlem af UKKs hovedbestyrelse, så længe du er studentermedlem af UKK. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan også være aktive i gruppens arbejde.

Den studenterpolitiske arbejdsgruppe koordinerer og faciliterer et forum for studerende ved de kunstneriske uddannelser. Dette forum har især to formål: 

  • At arbejde med faglige problemstillinger, der drejer sig om eksempelvis de studerendes rettigheder, studiemiljø og uddannelsesinstitutioner. 
  • Udveksling og opdyrkning af fællesskab på tværs af kunstfaglige uddannelser gennem faglige aktiviteter, seminarer og andet. 

Vi samarbejder med Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

I samarbejde med DSF medvirker Studenterforum til at koordinere og facilitere et stærkere netværk for studerende ved de kunstfaglige uddannelser. Her udveksler de studerende erfaringer på tværs af deres uddannelsesinstitutioner, med henblik på at udvikle studenterdemokratiet på skolerne.

Kontakt os

Hvis du har emner, problemstillinger eller spørgsmål, som relaterer sig til ovenstående, vil vi meget gerne høre fra dig og sparre med dig. Kontakt os på mail: ukkstuderende@gmail.com

Studenterforum initieret af  Ruben Ostan Vejrup, Sara Arenfeldt, Mark Tholander, Thore Davies

Nuværende medlemmer:

Dagmar Büchert

Studerende v. Kunsthistorie på KU

Sara Arenfeldt

Udd. fra Det Fynske Kunstakademi

Mark Tholander

Udd. fra Det Jyske Kunstakademi

Mary Ann Cvahte

Det Kongelige Kunstakademi

Kristoffer Raasted

Phd v. Det Kongelige Kunstakademi