Om UKK’s studenterpolitiske arbejde

Den studenterpolitiske arbejdsgruppe

UKK’s studenterrepræsentanter arbejder med at udvikle en langsigtet og bæredygtig organisering af det studenterpolitiske arbejde samt udvikling af faglige fællesskaber, for studerende, der i forskellig udstrækning er engageret i kunstfeltet. Bag arbejdet står en arbejdsgruppe af studerende, der er repræsenteret i UKK’s hovedbestyrelse. Studenterrepræsentanterne repræsenterer studerende indenfor de kunstfaglige uddannelser.

Studenterforum

Den studenterpolitiske arbejdsgruppe koordinerer og faciliterer et forum for studerende ved de kunstneriske uddannelser. Dette forum har især to formål: 

  1. At arbejde med faglige problemstillinger, der drejer sig om eksempelvis de studerendes rettigheder, studiemiljø og uddannelsesinstitutioner. 
  2. Udveksling og opdyrkning af fællesskab på tværs af kunstfaglige uddannelser gennem faglige aktiviteter, seminarer og andet. 

Samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

I samarbejde med DSF medvirker UKK’s studenterrepræsentanter til at koordinere og facilitere et stærkere netværk for studerende ved de kunstfaglige uddannelser. Her udveksler de studerende erfaringer på tværs af deres uddannelsesinstitutioner, med henblik på at udvikle studenterdemokratiet på skolerne.


Hvis du har emner, problemstillinger eller spørgsmål, som relaterer sig til ovenstående, vil vi meget gerne høre fra dig og sparre. Du kan kontakte os på vores mail: ukkstuderende@gmail.com


StudenterForum er iniciteret af følgende:

Ruben Ostan Vejrup

Kaospilot + Helsinki Kunstakademi

Sara Arenfeldt

Det Fynske Kunstakademi

Mark Tholander

Udd. fra Det Jyske Kunstakademi

Thore Davis

Informationsstudier på Københavns Uni