Svar fra Billedkunstudvalget vedr. udbetalinger

By oktober 27, 2014Breve/Artikler, Nyhed

Kunstrådet svarer i et langt brev på henvendelse fra UKK, hvor vi gør opmærksom på, at støttesystemet er blevet gjort mere ufleksibelt.

27. oktober 2014 Jour.nr.:

Til UKKs bestyrelse
Tak for jeres brev af 29. september 2014.

I brevet udtrykker I bekymring over et nyt tiltag vi som udvalg har sat i værk. Det beror desværre på en misforståelse. Det som det nuværende udvalg har besluttet er, at videreføre tidligere udvalgs praksis med alene at tildele produktionsstøtte til individuelle kunstnere eller kunstnergrupper. Det har aldrig været anderledes.

Så først vil vi gerne rydde den misforståelse af vejen, at der med udvalgets beslutning om ikke at lade andre end kunstnerne selv søge om produktionsstøtte, er tale om indførelse af en ny praksis. KKArt eller andre organisationer eller foreninger har aldrig kunnet søge produktionsstøtte.

Kulturstyrelsen har oplyst os om at der for flere år tilbage (i en kort periode), blev udbetalt midler til KKArt, som var blevet ansøgt af individuelle kunstnere (ikke af KKArt). Dette viste sig dels ikke at være lovligt, da midlerne skal udbetales til den der ansøger, og dels gav det ingen skattefordele for medlemmerne af KKArt, da det er ansøgeren der bliver opgivet til SKAT.

Grunden til at udvalget besluttede at fastholde hidtidig praksis er, at vi i lighed med tidligere udvalg ønsker, at støtten til produktion af værker følger det kunstneriske ansvar. Alle kunstnere kan søge produktionsstøtte og det er ligegyldigt om de søger i deres CPR eller CVR, så længe der er sammenfald mellem det pågældende CVR og den kunstneriske praksis. Kunstnergrupper med fælles CVR (fx

A-Kassen eller Superflex) kan også sagtens søge, og har aldrig haft problemer med at gøre det. Det vi mener der adskiller KKArt fra dette er, at der i KKArts tilfælde ikke er sammenfald mellem virksomheden og den individuelle kunstners praksis.

KKArt er en kollektiv virksomhed, hvor kunstneren indgår i et ansættelsesforhold og dermed får retten til at optjene dagpenge. Vi har i udvalget stor forståelse for, at kunstnerne ikke har en A-kasse, der er tilpasset deres behov. Vi mener dog ikke, at vi skal give køb på én af de helt afgørende hjørnesten i kunststøttesystemet (at produktionsstøtte følger det kunstneriske ansvar) for at tilpasse os et uløst skatte- og dagpengeproblem, som skal løses politisk. En løsning, som vi meget gerne vil bidrage til at finde sammen med politikerne og kunstmiljøerne.

Hvis udvalget vælger at tildele støtte til KKArt, skal der i princippet også åbnes for, at andre virksomheder kan søge på vegne af en kunstner. Vi mener ikke, at løsningen er, at vi begynder at tildele produktionsstøtte til andre end kunstnerne selv.

Det er naturligvis i udvalgets interesse, at også betingelserne omkring produktionen af kunst giver mening for kunstnerne. Derfor ønsker vi i udvalget at fortsætte den konstruktive dialog med kunstnerne, så vi sammen kan fremme kunsten bedst muligt. Vi kan dertil oplyse, at kulturministeren tidligere på året valgte at tage kontakt til den daværende skatteminister og gøre opmærksom på nogle skattemæssige forhold, som vanskeliggør kunstnernes skatteforhold, bl.a. når det gælder den statslige kunststøtte i regi af Statens Kunstfond. På baggrund af kulturministerens henvendelse er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skatteministeriet,

SKAT, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen, der skal se nærmere på nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst fra forskellige parter i kunstlivet i løbet af de senere år. Statens Kunstfonds bestyrelse vil følge dette arbejde.

I nævner i jeres brev, at I er på linje med BKF og DBF i spørgsmålet om hvorvidt KKArt skal kunne søge om støtte til produktion af nye værker. Da KKArt er oprettet og ejet af DBF, er det måske ikke overraskende at DBF indtager denne holdning. Med hensyn til BKF må I selv tage dialogen med dem, men det er vores indtryk at de ser på problematikken ud fra et helhedsperspektiv.

Vi er kede af, at I mener at have bemærket en ”bekymrende tendens som går i retning af tiltag, som i teorien lyder plausible, men som i realiteten skader og gør støttesystemet mindre tilgængeligt”. Vi sætter pris på denne mulighed for at forklare os direkte over for jer, og håber at redegørelsen for vores beslutning vedrørende produktionsstøtten, har overbevist jer om, at den hverken skader eller gør støttesystemet mindre tilgængeligt. Tværtimod.

 

Hvis I har flere eksempler på det I mener, udgør en tendens, hører vi meget gerne om dem. Vi hører naturligvis også gerne fra jer vedrørende andre spørgsmål. I er således meget velkomne til at kontakte udvalgssekretær Theis Petersen (tpe@kulturstyrelsen.dk, 3374 4534).

Venlig hilsen
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Gitte Ørskou (formand)

Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand)

Bodil Nielsen

Claus Andersen

Jacob Tækker

Kontakt:

Theis Petersen, Konsulent, Kulturstyrelsen, Danish Agency for Culture,

H.C. Andersens Boulevard 2,1553 København V,T. +45 3373 3373 / +45 3374 4534

tpe@kulturstyrelsen.dk

www.kulturstyrelsen.dk

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico