UKK Generalforsamling – Referat

By maj 22, 2015Nyhed, Referater

UKK GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 20. MAJ 2015

ÅRSBERETNING

 • Lancering af Den Nye Udstillingsaftale, Kuratoraftalen og Projektaftalen:
 • Oprettelse af UKK Vest

 • Kulturmødet Mors: UKK var inviteret til paneldebat, som blev aflyst. Oplevelsen hos UKKs udsendte var, at der manglede deltagelse fra billedkunstnere og folk fra faget i Kulturmødets arrangementer.

 • Dialog med Statens Kunstfond om ansøgningsprocedurer:

  Blandt andet har der været diskussion på Facebook i gruppen: Stop! Koordinering af ansøgninger.

  UKK ønsker en fleksibel produktionsstøtte, som ikke kun er for selvstændige. Udstillingssteder skal også kunne søge. Som det er nu kan man kun søge som enkeltperson, dvs. ikke som duo/gruppe eller lignende. Reglerne er blevet mere strikse.

  Nyt møde i styrelse den 22. juni sammen med BKF og DBF.

  UKKs forslag: At kunstnere har mulighed for at søge gennem et udstillingssted, evt. som lønmodtager. Kunstnerens autonomi skal dog sikres, evt. skal der foreligge en udstillingsaftale mellem udstillingssted og kunstner, som sikrer kunstneren fuld råderet over pengene og værket.

  Baggrund for forslaget: UKK ønsker at sikre, at de kunstnere som ikke ønsker at arbejde som selvstændige også kan søge produktionsstøtte.

  BKF oplever dog stor modstand mod dette blandt deres medlemmer, som ønsker at sikre kunstneres autonomi.

 • Åbent brev til Østerbro Billedskole, som reaktion på et stillingsopslag vedrørende et frivilligt lederjob:

  UKK følte behov for at reagere, da en sådan stilling på frivillig basis skaber kritiske spørgsmål til netop grænserne for, hvornår noget kan defineres som frivilligt arbejde eller ej.

  Billedskolen er under opstart, og er drevet af rent frivilligt arbejde – er det stadig ok?

 • Lancering og synliggørelse af ”Mere end en Overlevelsesguide”:

  Guiden var en reaktion på UKKs syn på unfair arbejdsforhold for kunstnere og kunstformidlere, og var en positiv måde at minde kunstmiljøet om at der bør være en best practice hvad angår løn og arbejdsforhold

  Guiden kom ud som banner på Kunsten.nu, blev sendt med nyhedsbrevet og delt på sociale medier.

 • Deltagelse i Kulturstyrelsens årsmøde ved bestyrelsesmedlem Diana, som holdt et oplæg om digital kunst.

UKK I PRESSEN

 • Sophia Seitz-Ramussen, bestyrelsesmedlem, i AK24syv for at diskutere kønslighed indenfor kunsten.
 • Debatindlæg til Altinget.dk om uddannelse, levevej og faglighed, der bl.a. indeholder punkter vedrørende:

  Et mere ambitiøst mål for billedkunst-undervisningen i folkeskolen og gymnasier.

  Behovet for at skabe økonomisk balance mellem de tre akademier i Danmark.

  Behovet for at se på dagpenge- og kontanthjælpsbetingede stillinger – kunstnere og formidlere skal kunne se frem til ordinært arbejde.

  Flere penge og flere kvinder til billedkunsten. Se på forsyningskæden til institutioner, samlinger og museer.

INDBLIK I OPGAVERNE HOS UKKS BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Høringssvar: UKK har mulighed for at give høringssvar, hvor man spørger relevante aktører, når man ønsker at lave lovændringer. Som medlem af bestyrelsen har man derfor mulighed for at blive en aktiv stemme i sit fag.

 • At være medlem af bestyrelsen giver anledning til at få et indblik i sit eget fag. En post i bestyrelsen kræver ikke, at man skal vide alting på forhånd.

 • Modsat BKF har man som medlem i UKKs bestyrelse mulighed for at være hurtige på aftrækkeren i forhold til at reagere.

 • Deltagelse i paneldebatter, arrangementer m.m. Her har man som bestyrelsesmedlem bl.a. mulighed for at diskutere med kollegaer, embedsmænd og beslutningstagere.

FAGUDVALG

 • Dagmar Krøyer repræsenterer UKK i Statens Kunstfonds repræsentantskab til og med 2016. Repræsentantskabet er med til at pege på 3/5 medlemmer til Statens Kunstfonds udvalg. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet. Ministeren udpeger også en formand blandt medlemmerne. I alt er der 48 repræsentanter, peget på af forskellige organisationer. Medlemmer kan ikke selv søge i den 4-årige periode.
 • Repræsentanter er gode sparringspartnere for UKK.

 • Rikke Jørgensen, arrangør af konferencen ”Arts & Globalization”. Rikke har arbejdet på konferencen i et år som et fagudvalg under UKK. Pengene er søgt gennem/med UKK som samarbejdspartner.

 • Line Sandvad Mengers til stede som repræsentant for UKK Vest. UKK Vest er en afdeling af UKK, som har til formål at styrke samarbejdet og netværket i Jylland. UKK Vest har især til hensigt at repræsentere de kunstnere, der har som vilkår at arbejde udenfor København. UKK Vest gør det også lettere at pleje og opdyrke kontakten til kommuner og kulturråd i Jylland for at udbrede forståelsen for faget og branchen. UKK Vest har endnu ikke etableret egne sager, men er begyndt at afsøge behovet for at mødes og få konkretiseret nogle formål.

NY BESTYRELSE

 • Vedtægterne kræver 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

 • Marie Thams opstiller ikke som formand, da hun har siddet de 4 år i bestyrelsen som vedtægterne giver lov til.

 • Isis Meander genopstiller til bestyrelsen.

 • Line Sandvad Mengers opstiller til bestyrelsen

 • Kevin Malcolm opstiller til bestyrelsen.

 • Gro Sarauw opstiller til bestyrelsen.
 • Iben Malmstrøm opstiller til bestyrelsen.

 • Sophia Seitz-Ramussen genopstiller til bestyrelsen.
 • Maj Horn opstiller som suppleant.

 • Carl Martin Fauerby opstiller til bestyrelsen.

ÅRSREGNSKAB

 • Deltagerne på generalforsamlingen godkender regnskabet efter en gennemgang ved kasserer, Sophia Seitz-Ramussen.
 • Regnskabet viser, at der er 110 betalende medlemmer.

 • Det er en udfordring at mange medlemmer ikke gentegner deres medlemskab. Den udvikling betyder, at UKK ikke har overskud i løbet af nogle år, hvis ikke der kommer flere medlemmer til.

 • Fokus for den nye bestyrelse: At få flere betalende medlemmer fremfor at sætte kontingentet op.

 • Man kan evt. diskutere om kontingentet skal hæves hvis ikke udviklingen har ændret sig til nlste generalforsamling.

 • Udpegning af revisor på generalforsamlingen, der skal gennemgå kasserens papirer: Michala xxx.

EVENTUELT

 • Diskussion vedrørende procedureændring i forhold til medlemsbetaling. Skal kortet sendes på mail eller sammen med girokort?

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico