UKK Referat – Møde i Aarhus

By december 19, 2016Referater

UKK Bestyrelsesmøde,
6 december 2016 Kl. 18-20, Aarhus

Deltagere: Anders Visti, Line Sandvad Mengers, Mark Tholander, Maj Horn, Isis Meander, Gro Sarauw – Iben Elmstrøm og Amalie Kristine Frederiksen på Skype.
Maj er referent, Gro er ordstyrer.

Updates:

Line: Julie Stavad er af UKK og Kunsten.nu blevet udpeget til at være medlem i Århus Billedkunst Centers bestyrelse i det nye år.
Anders: Er i dialog med Jonas for at overtage mailserveren. Næste træk er at jeg (Anders) danner overblik over UKK´s mail situation og inden for nærmeste tid afvikler med Jonas.

1/ Web

 • Gennemgang af det nye hjemmeside og overblik over mindre ting som skal ændres på den. Eksempelvis tilføjelse af nyhedsbrev og opdatering af datoer på blogboksene.
 • Isis undersøger hvem der aktuelt sidder i UKK Repræsentantskaber, så denne info kan opdateres til hjemmesiden.
 • Der er blevet besluttet af UKK´s julebrev i år vil indeholde et værk i form af en GIF. Det er et værk af Louise Haugaard, som er færdigt. Aftalen er at hun får 2000 kr. i honorar for opgaven.

2/ Kasserer

David (via mail): Som jeg ser det lige nu, består vores organisation af:

 • UKK’s hjemmeside. Samler og forbinder nedenstående funktioner
 • Mailchimp. som Håndterer nyhedsbrev og mailkommunikation med div. medlems grupper.
 • Billy’s Billing – Håndterer regnskab. 1740 pr år.
 • Reepay – Håndterer medlems-overblik og automatisk betaling af medlemsskab
  1188 i abonnement pr år. 4 kr. Pr. betaling: 150 medlemmer: 600. 1.5 kr. pr betaling hos nets: 150 medlemmer: 225. = 2013 kr. pr år.
 • Danske bank Mobilepay (hvis vi vælger at bruge reepay, er Mobilepay måske lidt overflødigt faktisk) Mobilepay kører nu. 3 kr. pr. medlem. 1% max 5 kr.

Tilføjet af Anders:

 • Hosting (hos Anders Visti) 20 kr. /mdr. moms.

Tilføjet af Iben:

 • Ibens fars system

Vi har fået en regning fra Allan på ca. 700 kr. for de kort print og forsendelser de har lavet for os i år. Dette tal er ikke retvisende, da jeg jo også har fået lavet kort hos min far og selv siddet og pakket og sendt ud et par gange. Jeg skal nok prøve at spørge om vi kan få en pris pr medlem.
Vi har besluttet i fællesskab at alt medlemshåndtering køre helt eksternt og det er ved at blive sat op til at køre eksternt fra omkring 1-15 januar 2017.

 • Plastikkort print: Indtil videre kører vi med Ibens fars system. Men vi taler om at flytte driften hjem I eget regi afstemt med igangværende omstrukturering. Næste kortprint kører som aftalt.

MailChimp og Gmail: Iben har lavet en gruppe inde i medlems-gmail der hedder Aktive Medlemmer og der ligger kontakter på betalende medlemmer. Vi skal stadig finde adressen på et par (ca. 4 stk.) medlemmer.
Det er blevet konkluderet af David og den øvrige tekniske gruppe går videre med dette.

Skal vi have en forsikring? Pris: 1.090 Kr. pr. år. Det betyder at vi som bestyrelsesmedlemmer ikke skal hæfte i situationer hvor medlemmer ikke betaler. Der stemmes om dette, og det vedtages af vi skal forsikres.

3/ Kampagne + medlemsskabsfornyelse i december:

December-nyhedsbrev: nyt hjemmesideindhold, DecemberGif, kampagne/påmindelse om fornyelse af medlemskab. Skal være klar til d. 9. December, men med en buffer frem til d. 12.

Maj har påbegyndt mailkontakt til diverse kunstinstitutioner, for at sikre at vores medlemmer også får gratis entré / rabat i 2017. Skriv mail til Maj hvis du har kendskab til kunsthal eller museum som ikke er på listen, vi bør indgå aftale med.

4/ Arbejdsgrupper:

Studenterrepræsentanter (Mark og Anna)

Spørgsmål til diskussion: Skal vi åbne op for alle kunststuderende?
Mark: Hvad gør UKK som er relevant for de studerende?
Mark: Der er et open Call ude nu for at få en studerende repræsentant fra Det Fynske Kunstakademi. I det nye år vil Mark, Anna og den kommende repræsentant tale yderlige sammen for hvad UKK studenter-delen skal bestå af. Mark anbefaler at der først derefter annonceres til de studerende, at de kan få UKK studentermedlemsskab, når de er på sidste år af deres uddannelse på bachelor eller kandidats niveau (som vi vedtog d. 28.5.2016 (se vedtægterne)).
Gro: Der skal tages kontakt til kunstinstitutionerne for at lave UKK oplæg 2017. Line S. tager fat i Det Jyske og Det Fynske Kunstakademi og Kunsthistorie Århus. Gro: IKK og Kunstakademiet Kbh.

Kommune-kunst. (David, Anders, Line M, Amalie, Gro)

Anders: Er I dialog med Århus Billedkunstcenter om at lave et seminar om kunst og udsmykning i det offentlige rum for ung samtidskunst i 2017.
Amalie: Har netop afsluttet arbejdet med en bog, som er meget aktuel for emnet: ”Place making – kunst, borgerinddragelse, byudvikling” om samarbejdet mellem kunstnere og kommuner. Vil gerne være aktiv i gruppen og evt. holde et oplæg til kommende arrangement.
Kommune-kunst gruppen har aftalt at Anders fører trop i gruppen.

Politik / Policy (Amalie, Iben)

Amalie: De har desværre haft for travlt i gruppen, til at være helt aktive. De efterlyser en eller flere som vil være medlem af gruppen? Maj har sagt at hun vil overveje det. Gro vil I princippet gerne men tror ikke at det hænger sammen med fordeling. Vil andre der ikke var tilstede på mødet?
Policy-gruppen mener det vil være gavnligt at have en mentor tilknyttet. En med meget erfaring, og som er stærk indenfor politisk arbejde. Forslag til en mentor: Amalie har taget kontakt Jette Gejl. Venter svar fra hende. Vi går videre med flere forslag og gør det i dialog med vores advisory board-hold, Iben og Gro.
Maj: Vil det ikke være gavnligt hvis det er flere forskellige mentorer? Så mentoren inviteres til et eller to møder hver. På den måde får vi forskellige blik på aktuelle problemstillinger.
Der var enighed om at vi godt kan betale honorar til en eller flere mentorer. Hvilke beløb blev ikke aftalt.

Event. (Barbara, Maj, Iben, Lene E., (Gro)).

SVKs ArtTalks – har vi/Iben skrevet til Frederik Hardvendel? Iben er ikke tilstede på mødet, så vi afventer svar og/eller skal bede om en status.
Event-gruppen holder møde d. 16 december på Nørrebro om symposium til april, men også om en eller flere events før da. Send eventuelt ideer og links til en fra gruppen inden da. Gro: Hvad med launch-event af hjemmeside når journalen luftes til jan/feb? Spørgsmål sendt pr. mail til event-gruppen for et par uger siden.

UKK Journal (Gro og Line E.)

Anders: Skal UKK Journal stå for UKK´s udgivelser i bred forstand? Ja, da det er den eneste publikationsportal vi har pt. udover hjemmesiden. Det er ikke et låst format men vi opererer ud fra et budget a fire udgivelser pr. år a 2.000 kr. pr. stk. som et minimum.
Skribenter pt. bekræftet: Miriam Weistricht, Jesper Rasmussen og Rhea Dall. Pdf. skabelon på vej. Line E og Gro har aftalt møder med skribenterne, for at diskutere indhold, fastsætte datoer, mv.

Advisory Board: (Iben)

Iben og Gro arbejder pt. på en invitation og en liste over ønskede advisors. Mere om det næste gang.

5/ BKF – UKK

Gro: Gav referat af Gro og Iben’s møde med Nis d. 23.11.16: BKF sætter stort ind på ungeområdet fra nu af, men vil helst, fortsat, slås sammen med UKK. Vi har afsat en stor del af mødet til at diskutere sammenlægningen, forlænget til kl. 22.00.

Vi talte om organisationernes forskelle: At UKK både repræsentere kunstnere og kunstformidlere, mod at BKF kun repræsenterer kunstnere. Men også forskellen i at vi i UKK har mere fokus på kunstnerisk tænkning, og BKF har mere fokus på kunst som materiale. At det er en måde at skelne de to fra hinanden, der er mange positive forskelle trods ønsket om styrket organisering af – og bedre vilkår for vores kollegaer.

 • Vi melder et nej tak til BKF og sammenlægning, men fortsat interesse og nødvendighed i at samarbejde.

Konklusionen blev, kort sagt, at vi ikke, på nuværende grundlag, kan lægge os sammen med BKF da en af grundstene i UKK vil forsvinde helt hvis vi gjorde hvorfor der ikke ville eksistere en kurator/formidler-organisation på linje med kunstnernes. Desuden vil vi gerne videreudvikle os som en praktisk tænketank der, bl.a. udover at vejlede på det fælles faglige område, kan tænke radikalt på vegne kunstens udøvere. Det sigte (det momentum) vil forsvinde, da en given sammenlægning vil nedlægge vores nuværende tænkende organ, rent pragmatisk, praktisk set. Det kan være at den også kan opstå hos BKF, men det vil tiden vise. Vi tror på at der er behov for en tænketank – udenfor den gængse organisationsramme – selv om denne også skal styrkes. Vi vil arbejde meget mere for den tænkende kunst og for kunstnerisk proces.

Maj: Kan vi forslå regelmæssige møder, for i fællesskab at arbejde aktivt på aktuelle politiske sager? Hvem fra UKK vil have interesse i at danne denne bro? Politik / Policy gruppen, eller andre? Ja, det har været hensigten siden januar i år at afholde regelmæssige møder. Vi vil foreslå at genoptage de regelmæssige møder uanset konkrete fremtidige/forelæggende samarbejder.

7/ Kommende eksterne møder:

Iben: Info om at Maj står som suppleant i DKR (Dansk Kunstnerråd) og bliver derfor ofte også inviteret til rådsmøderne. Suppleant deltager i bestyrelses møder ved Ibens afbud. Der godtages at Maj fortsat er suppleant.

Iben deltager i Nordic Conference i Helsinki denne uge.

Deltagelse i Dansk Kunstnerråds Fyraftensdebatmøde d. 12. januar 2017. Amalie, Maj, Isis, Iben, Gro er meldt til.

Eventuelt

Vi besluttede at gå videre med en fundraising-gruppe omkring ’tænketank-projektet’. Vi kommunikerer videre herom frem mod næste møde. Resten af bestyrelsen skal også orienteres.
På gensyn d. 4. Januar!

Mødedatoer frem til juni:

Torsdag 2. Februar; Mandag 6. Marts; Tirsdag 4. April; Onsdag 3. Maj; Torsdag 1. juni

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico