UKK SYMPOSIUM Art and Organization

By August 23, 2016Arrangementer, Nyhed

Speakers: Anne Szefer Karlsen, David Hilmer Rex and Hugo Hopping. Moderated by Iben Bach Elmstrøm

The event will be in English and is free for everyone.

English version

UKK invites you to a mini-symposium around art and organization, this parallel event is part of UKK- Unge Kunstnere og Kunstformidleres Annual General Assembly. The symposium features curator and editor of the book ‘Self-organized’ Anne Szefer Karlsen; artist and co-founder of Diakron, David Hilmer Rex; and conceptual artist and founder of THE WINTER OFFICE, Hugo Hopping.

Today artists, curators and cultural workers are strongly and naturally embedded in different modes of self-organization, especially as part of the process of establishing independent structures, and when aimed at nuancing the more conventional setups of the art world. The strategies of self-organization have historically existed since the early avant-garde and continue to proceed into success through the 1960’s into the 1990’s. In the last decade and today, in a Danish context, the structures of self-organized initiatives [and micro institutional layers] are actually considered somewhat stable and in contrast to the shifting agendas of bigger state institutions. The creative political economy of art creates a moment for us to reflect upon what constitutes the self-organized ideal and what political implication it naturally introduces.

What does this kind of organization entail for the individual and the collective? Do young artist and curators balance on a thin line between honestly earned independence and the creative
economy? On the one side, you have the entrepreneurial young spirit driving a ‘winner gets it all’ culture and on the other, you have the long-arc of true accomplishment and change. To the extent that self-organization has potentially become the main management theory for the creative classes factoring rewards and disappointments. Are we making a mistake when we consider it a subculture of art or should it be always understood as a strategy for making/embedding art in society? In this vain, does this revitalization of the self-organized moment and its conceptual definition today stay too comfortably within the systems of art? And is it time to rethink the boundaries of how this theory of creative management relate to other structures in our society in general?

The invited speakers bring their experience and research into the context of these questions and as part of this mini-symposium. The speakers represent both practical, theoretical, artistic and curatorial positions which will help shape a interesting debate across fields, methods and thinking practices around the notion of art and organization.

We are looking forward to seeing you at Overgaden Institute of Art.

Dansk version

UKK inviterer dig til mini-symposium om kunst og selvorganisering i anledningen af UKKs årlige general forsamling. Symposiet præsenterer kurator og editor på bogen ‘Self-organized’ ’Anne Szefer Karlsen; kunstner and co-founder of Diakron, David Hilmer Rex og konceptuelle kunstner og grundlægger af THE WINTER OFFICE, Hugo Hopping

Kunstnere, kuratore og kultur formidlere er idag naturligt og stærkt forbundet med forskellige systemer af selv organisering. Organiseringen sker som en del af etableringen af forskellige selvstændige strukturer som ofte sigter efter at nuancere de mere konventionelle agendaer i kunstverdenen. Selvorganiseringens strategier har historisk set eksisteret siden den tidlige avant-garde og forsætter igen i 1960’erne og frem mod 1990’erne. Idag, i en dansk sammenhæng, ses de selvorganiserede strukturer (og dennes mikro institutionelle lag) faktisk som en mere stabil konstant end de offentlige kunst institutioners ofte skiftende agendaer. Denne form for kreativ og politisk okonomi, der skabes i gennem kunsten, giver os mulighed for at igen at reflektere og debattere hvordan selv organisering ideelt fungere og de politiske implikationer der naturligt produceres gennem dets virke og praksis.

Hvad indebærer denne form for organisering for indiviet og for kollektivet? Balancerer unge kunstnere, kunst formildere og kuratorer på en tynd line mellem aerligt opfostret selvstændighed og den kreative okonomi paa den anden side. Paa den ene side har man ideen om en entreprenant ung initivtager i \winner gets it all\ kulturen og paa den anden side, har man en sand organisatorisk realisering og forandring. Selv organiseringen bliver her til den centrale from for teori og praksis for den kreative klasses fakturering af resultater og skuffelser. Saetter vi kunsten i et forekrt perspektiv naar vi anser den for at vaere subculturel og skulle man hellere taenke kunsten som aktiv del af vores samfund. Forbliver denne revitalisering af kunst og dens selvorganiserende potentiale for bekvemmeligt inden for kunsten egen ramme? Er det tid til at gentaenke graenserne for hvordan denne teori og praksis of kreativ management relaterer sig til andre strukture i vores samfund generelt.

Vores tre speakers repræsenterer på hver deres måde det praktiske, teoretiske, kunstneriske og kuratoriske og danner med hver deres oplæg grundlag for symposiet og paneldebatten.

Vi glaeder os til at se dig paa Overgaden – Institut for Samtidskunst

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico