UKKs ønsker for de kommende års kulturpolitik

By maj 31, 2019Uncategorized @da

English version here

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere ser frem til en ny kulturpolitik efter folketingsvalget d. 5 juni.

UKK ønsker en kulturminister som tør være ambitiøs og visionær på kunstens og kunstnernes vegne – både i forhold til at åbne kunstpolitikken op og bære den i nye retninger – og i at støtte den kultur og åbenhed der allerede findes i Danmark. En kulturminister som vil skabe de overordnede rammer for kunsten, med respekt for at beslutninger vedrørende kunstnerisk indhold og økonomiske tildelinger tages af fagfolk inden for feltet.

Vi mener følgende kulturpolitiske punkter bør prioriteres:

Kunsten skal prioriteres højere i den politiske arena

En kulturpolitik med helt nye strategier skal skabes både i kulturministeriet og på tværs af de politiske felter. Det skal blandt andet ske i form af aftaler og samarbejder med undervisningsministeriet, miljø- og fødevareministeriet, erhvervs- og beskæftigelsesministeriet og finansministeriet, hvilket skal give kunsten en højere prioritering i den politiske arena, også når det kommer til finanspolitiske midler.

Investering i kunstinstitutionerne

Samarbejdet med finansministeriet skal sikre at der ikke bliver beskåret yderligere på kunstområdet, men at der tværtimod gerne investeres flere økonomiske midler. Kunstinstitutionerne skal have luft nok i økonomien til at kunsten kan udfolde sig frit, dvs. uden for mange snævre rammer og nødvendige kompromisser, og at der tør satses på ny, eksperimenterende og ung kunst, også på de større kulturinstitutioner.

Fair betaling til udstillende kunstnere og kuratorer

Vi har brug for tydelig politisk opbakning i at sikre, at alle kunstnere og kuratorer skal have fair betaling for de projekter og udstillinger som udføres på landets museer og kunsthaller.

Kunsten som del af tværfaglige projekter og byudvikling

Samarbejdet med erhvervs- og beskæftigelsesministeriet skal sikre tværfaglige projekter og investeringer, så kunsten og kunstnerne i større grad tænkes med ind i byens liv og byudviklings processer. Kunstnerne skal tænkes med fra starten af større projekter og strategier, og ikke blot involveres som det sidste led.

Vi skal også være ambitiøse når det kommer til forskning, både i det akademiske og i det frie felt. Vi har brug for kunstnerisk forskning på kunstens præmis, yderligere investering i feltets mange tværfaglige potentialer og vidensdeling på tværs af landegrænser, med blandt andre Sverige, Finland og England, som har flere års erfaring med kunstnerisk forskning på Ph.D og Postdoc-niveauer.

Et eksempel på en yderst aktuel problematik, som vi mener der er brug for mere kunstnerisk forskning omkring, er klimaudfordringerne. Flere kunstnere skal have mulighed for at skabe grøn kunst og gå løsningsorienteret til klimaudfordringerne med spekulativ og innovativ tænkning.

Ny kunst og kuratorernes rolle

Vi ønsker en kulturminister som er nysgerrig på samtidskunst og som bakker op om de nye grene som udspringer fra den. Inden for billedkunst betyder det bl.a. at freelance-kuratorer har en tiltagende rolle i forbindelse med realisering af kunstprojekter, som den første kuratoruddannelse i Danmark, der havde sin opstart sidste år også vidner om. Kunstnere og kuratorerne er vigtige kollegaer for hinanden. Der skal investeres mere i disse samarbejder, bl.a. med økonomiske midler til den forskning , der kan muliggøre vigtige dybdegående udstillinger.

Internationale samarbejder

Vi ser et tiltagende stort potentiale -og nødvendighed i det internationale kunstfelt, og tror på at kunsten kan være med til at styrke samarbejder mellem nationer uden for kunstens eget felt.  Statens Kunstfond gør allerede et vigtigt arbejde ved at investere i kunstneres og kuratorers internationale research-rejser, residencies og nyproduktioner til udstillinger i udlandet. Hvis Danmark fokuserer mere bevidst på internationale kunstneriske samarbejder ved, blandt andet,at øge investeringerne heri, vil det det bære frugt kulturelt og økonomisk på flere planer.

Kunstnerisk pædagogik

Samarbejdet med undervisningsministeriet skal sikre øget prioritering af kulturfag og kunstnersamarbejder i institutioner og på skoler. Der skal fokuseres mere på kunstnerisk pædagogik, ved at give flere kunstnere mulighed for at lave kunstnerisk undervisning og projekter på skoler og (kultur)institutioner, hvor deltagelse i disse processer kan komme flere børn og unge til gode.

Kunstakademierne skal styrkes

Vi skal støtte og styrke de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er rammen for fremtidens kunst. Kulturministeriet skal inddrage viden fra kunstnere, organisationer og tænketanke, med både dansk og international erfaring, om hvad markedet har brug for af investeringer for at skabe de bedste kunstuddannelser på et internationalt niveau.

I mange år har Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi kun lige kunne overleve. Der er behov for at styrke akademierne økonomisk, så de kan holde det høje faglige niveau. Dette gælder også for Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Arbejdsmarkeds- og velfærdsordninger for freelancere

Der er brug for at udvikle og ændre en række arbejdsmarkeds- og velfærdsordninger, såsom dagpengesystemet og barselsordning, så det passer bedre til de vilkår som kunstnere og kuratorer, og generelt en voksende gruppe af freelancere, arbejder under.

Forskning i arbejdsvilkår og kunstens værdi

Sidste år udkom en række undersøgelser om kunstneres arbejdsvilkår, bl.a. CBS’s analyse “Billedkunstens økonomiske rum”. Vi mener der er behov for mere forskning, i form af løbende dybdegående analyser af kunstens og kunstnernes vilkår, også med fokus på den værdi som kunstnere bidrager til samfundet med, som ikke er baseret på salg. Den nye viden skal give større kendskab til kunstens rammer og aktuelle problematikker, og bruges som konstruktiv grundlag for at skabe bedre vilkår for kunstnerne og dermed også for kunsten.

Vi håber at den nye kulturminister vil lytte til og sparre med UKK, og vores kollegaer i kunstfeltet, omkring de næste års nytænkende kulturpolitiske arbejde.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico