Valget er nu udskrevet. Her er hvad vi i UKK gerne vil have kommer i fokus under og efter valgkampen.

Under covid-19 erfarede de fleste danskere værdien af kultur og kunst på en ny og umiddelbar måde. Det er ofte når man mister adgang til noget, at man forstår dets værdi i sit eget og andres liv. Det står derfor nu også lysende klart at kunst og kultur ikke er nice-to-have, men er fundamentalt for vores samfunds ve og vel. Et samfund uden plads til refleksion, til at samles på tværs af geografiske, sociale og kulturelle skel, er et samfund der ikke er rustet til at modstå de udfordringer vi alle ved er på vej. Vi har derfor brug for en kulturpolitik og samtaler, der ikke blot arbejder for at lappe hullerne efter covid-19, men også sikrer at vi står med et mere robust, økonomisk og socialt retfærdigt fundament for vores kultursektor når nye kriser rammer.

Et understøttende økosystem

Man taler typisk ikke om billedkunstfeltet som et økosystem, men vi har akut behov for et mere holistisk og samlende perspektiv, hvis vi skal møde de næste kriser med en mere robust og understøttende kultursektor. Vi har behov for en ny klasse af støttende institutioner, som f.eks. Kulturens Analyseinstitut og det nye Center For Bæredygtighed i Kulturen. Vi byder disse initiativer velkomne som eksempler på at vi er blevet markant bedre til at samarbejde kollektivt, men der skal gøres meget mere. Aktuelt lever 17% af billedkunstnere i Danmark under fattigdomsgrænsen, og majoriteten har en gennemsnitsindkomst der ligger langt under niveauet for den generelle befolkning. I en tid med inflation og energi krise, har billedkunstnerne ikke brug for mindre – men mere social, økonomisk og politisk støtte. UKK foreslår en national analyse af styrker og svagheder ved det økosystem billedkunstfeltet pt udgør. Det vil give os et nyt udgangspunkt ud fra hvilket vi kan diskutere den udvikling og det arbejde der skal gøres på vej mod et mere lige, socialt retfærdigt og økonomisk robust billedkunstfelt.

Bæredygtighed

Den kulturelle sektor vil være central for omstillingen til et mere bæredygtigt og regenerativt samfund. Overgangen til et mere bæredygtigt samfund, er også ankomsten af de nye historier, billeder og ideer der skal bebo det. Først og fremmest bør vi indtænke kunstneriske elementer i tværsektorielle partnerskaber inden for byudvikling, videnskab- og teknologiudvikling og kommunikationsindsatser. Derudover skal vi arbejde på at omstille kultursektoren. Billedkunstfeltet tegner for stor rejseaktivitet, transport og opbevaring af værker, dårlige arbejdsvilkår, ekstraktivt ressourceforbrug og kunstværker der bruges som finansielle instrumenter til at gemme kapital i skattely. Vi må og skal vise at vi har modet til at gøre op med, og forandre de utilsigtede påvirkninger vores felt har på omverdenen.

Billige boliger og arbejdsfaciliteter

Den aktuelle boligkrise er en stor udfordring for lav-indkomst grupper på tværs af hele vores samfund. Udover bolig, har mange kunstnere brug for arbejds- og værkstedsfaciliteter for at kunne skabe deres arbejde og bliver derfor dobbelt ramt. Disse svære vilkår tvinger mange kunstnere til at flytte, mod deres vilje, i en søgen efter billigere bolig- og arbejdsfaciliteter andre steder. Hvis vi ønsker et samfund med en divers og levende kulturel sektor (og befolkning!), har vi behov for billigere boliger og bedre adgang til arbejdsfaciliteter, særligt i vores storbyer. Se vores arbejde på dette område her.

Bedre adgang for kunstarbejdere med handikap

Kultursektoren bør udvide sin forståelse af adgang, udover den rent fysiske adgang til kunst- og kulturinstitutioner. Det skal inkludere et fokus på at muliggøre at kunstarbejdere med handikap, kan deltage i kulturlivet på samme vilkår som andre og have adgang til at udvikle deres praksis på lige fod med deres kollegaer. Dette vil kræve en revision af de aktuelle retningslinjer på området fra Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet. I rapporten Time To Act påvises det at den kulturelle sektor ikke er rustet til at varetage kunstarbejdere samt publikum med handikap, og rapporten henviser ydermere til forslag for at rette op på dette problem. Vi håber alle i kultursektoren vil have dette i mente, og arbejde for en mere tilgængelig og inkluderende kultursektor. Se vores arbejde på dette område her.

Vi håber vores fremtidige regering, vil være med til at arbejde for en mere divers, bæredygtig, socialt retfærdig og inkluderende kultursektor.