Event

Diversity Commons – Arrangement nr. 1: Rethinking Class within the Art Sector

 

Onsdag den 15. maj:
Offentlig Diskussion med Q&A, kl. 17:00 – 18:30
Huset i Hasserisgade (Koncertsalen)
Hasserisgade 10 – 9000 Aalborg

UKK har fornøjelsen af at invitere dig til Rethinking “Class” within the Art Sector - en offentlig diskussion arrangeret af UKK i samarbejde med The Aalborg Artist’s Association (AAAA). Arrangementet har Lawrence Ebelle (UKK bestyrelsesmedlem), Kamila Mez (AAAA medlem) og Scott William Raby (UKK formand) som deltagere.

I Rethinking “Class” within the Art Sector UKK inviterer AAAA til en fælles diskussion med “klasse” som udgangspunkt for samtalen om socio-kulturelle og politisk-økonomiske spørgsmål inden for den danske kunstsektor. Som en del af Diversity Commons projektet har UKK’s nyoprettede arbejdsgruppe for kunst og økonomi besluttet at fokusere på “klasse” som udgangspunkt for at forestille sig en mere inkluderende kunstsektor og begynde at undersøge vigtige spørgsmål gennem “klassebriller”. Dette omfatter en række vigtige emner som økonomisk (u)ligevægt, arbejdsforhold, geografisk fordeling af (kulturelle) ressourcer, forhold inden for det byggede miljø, (økonomisk) adgang til kulturinstitutioner og kunstuddannelse, blandt mange andre.

Som sådan er AAAA’s praksis med at arbejde for forbedrede klasse- og økonomiske relationer på kommunalt og regionalt niveau siden 2019 gennem målrettet advocacy og eksperimentelle projekter bemærkelsesværdig. Fra deres lobbyarbejde for at hjælpe med at realisere ny kommunal finansiering til kunst i Aalborg Kommune til deres indsats for at reformere kunstinstitutioner eller deres samarbejdsprojekt, f.eks. deres nylige “class beer” projekt, har de eksperimenteret med lokale tilgange til økonomisk advocacy på en interessant måde inden for en dansk kontekst. Derfor vil UKK og AAAA sammen med offentligheden udfolde “klasse” relaterede praksisser på tværs af kunstinteresseorganisationer fra forskellige niveauer, og både lokale, regionale og nationale perspektiver vil blive drøftet. Dette vil forhåbentlig afsløre fælles grund inden for “klasse” og økonomisk advocacy og politikudformningsstrategier i kunstneriske advocacy kontekster.

Som en kontekstuel baggrund for arrangementet vil AAAA’s unikke “class beer” fra projektet ELIMINATE ARTISTIC POVERTY, IMPROVE WORKING CONDITIONS fra 2022 blive præsenteret.

Dette arrangement markerer det første offentlige øjeblik for UKK’s nye projekt Diversity Commons. I Diversity Commons søger UKK at knytte forskellige aktører sammen gennem et offentligt forskningsprojekt med koalitionsopbygning, gensidig udforskning, opdagelse og fællesskab, som vil hjælpe med at facilitere betingelser for vedvarende vækst inden for mangfoldighedsforskning og advocacy på tværs af den danske kunskunstscene. Ved at arbejde sammen med forskellige partnere og institutioner på forskellige niveauer og i forskellige kontekster vil projektet søge at skabe et samarbejdende og inkluderende miljø for at udforske og lette forskellige samtaler om diversity gennem en række offentlige arrangementer, der finder sted i forskellige byer over hele landet i 2024.

Diversity Commons støttes generøst af Bikubenfonden. UKK vil gerne takke Huset i Hasserisgade for støtten med lokaler.

*Der er gratis adgang til dette arrangement – tilmelding er ikke nødvendig. Husets koncertsal er tilgængelig for kørestolsbrugere via en elevator i den indre gård. Der vil blive serveret gratis snacks og drikkevarer. Tilmeld dig Huset, hvis du ønsker at deltage i en vegetarisk fællesspisning med UKK og AAAA i Husets Café efter arrangementet for 50 kr. Arrangementet foregår på engelsk.

Bios

Lawrence Ebelle (FR/US) er kurator, kunstorganisator og arkitekt baseret i København. Hendes visuelle kulturelle praksis omfatter forskellige socialpolitiske og rumlige spørgsmål på tværs af udstillingskontekster og det byggede miljø. Hun er bestyrelsesmedlem af Building Diversity, Dansk Arkitektforening og UKK, hvor hun er medstifter af UKK’s nye arbejdsgruppe for kunst og økonomi.

Kamilla Mez (DK) er billedkunstner og grafisk designer med baggrund i billedkunst fra Master of Fine Art-programmet på HDK-Valand i Göteborg, Sverige, og bachelor i Kunst og Teknologi fra Aalborg Universitet. Hun bor og arbejder i Aalborg, hvor hun har været med til at organisere en række kunstneriske platforme, herunder Aalborg Kunstnerforening (AAAA) siden 2019.

Scott William Raby (US/DK) er kunstner, kunstorganisator og formand for UKK siden 2022. Hans kunstpraksis beskæftiger sig ofte med at genoverveje økonomiske, organisatoriske og juridiske infrastrukturer inden for kunstneriske og bredere samfundsmæssige kontekster. Han bor i øjeblikket i Aalborg og arbejder på tværs af forskellige kunstneriske platforme og organisationer, herunder organisationen f.eks., som han var medstifter af i 2018.