Anbefalinger til gode arbejdsfaciliteter.

Dette dokument er udarbejdet i 2022 af UKKs arbejdsgruppe for atelierforhold med input fra UKKs medlemmer. I vores dialog med kommunerne har vi oplevet en uklarhed omkring hvad et atelier egentligt er og hvilke konkrete behov for arbejdsrammer kunstnere har. Vi har derfor i samarbejde med UKKs medlemmer lavet et dokument der beskriver både hvad et atelier som minimum skal være, men også hvad der karakteriserer et godt atelier og de særlige behov de forskellige kunstarter kan have.

Et atelier er

 • Et atelier er som minimum 10 m2, helst 20 m2 >
 • Et atelier har vægge man kan hænge værker/proces op på
 • Et atelier har et bord man kan efterlade med diverse ting på
 • Et atelier har internet
 • Et atelier har adgang til vand, toilet og tekøkken/køkken
 • Et atelier har varme

Et godt atelier har

 • Dagslys og vinduer der kan åbnes
 • Eget rum eller rum med begrænset gennemgang
 • Mulighed for at man kan arbejde i alle døgnets timer
 • Tør og sikker opbevaringsplads
 • Lang kontrakt (min. 3 år) og -opsigelse (min 3 mdr)
 • Professionel kommunikation med udlejer og hurtig handling ift praktiske problemer
 • Transparent økonomi ift. fællesudgifter, forsikring, mv.
 • Et gulv man må svine på
 • Kollegaer man kan snakke med

Nogle kunstnere har brug for

 • Eget rum med en dør der kan lukkes/låses
 • Ekstra plads hvor der godt må svines
 • Store døre og placering i stueetagen, så værker/maskiner kan fragtes ind og ud
 • Ovenlys
 • Lydisolering
 • Udsugning/ventilation
 • Behov for at skrue/ophæng i væg
 • En industriel vask
 • Jævnstrøm til fx keramikovn
 • Sprøjtekabine
 • Et fællesrum hvor man kan mødes med andre kunstnere og holde møder
 • Et fællesrum der kan bruges til at teste større værker af eller til at øve performance
 • Fælles værksted/grov arbejdsplads
 • At atelieret har en udvidet mere fleksibel form: at det ikke kun kan bruges som arbejdsrum, men også som udstillingsrum, til tværfaglige praksisser, bolig/residency, mv.
 • At mundtligt og skriftligt kommunikation er på engelsk
 • Direkte adgang og ramper til alle områder af atelierrummet
 • Nogle kunstnere har på grund af handicap atelierplads i deres eget hjem de kan derfor have brug for adgang til at bruge ressourcerne (fx. ovn og tryk) andre steder til en lavere pris.

Skriv venligst til info@ukk.community for spørgsmål eller forslag.