En guide til institutioner og fonde, der ønsker at blive bedre til at støtte billedkunstnere og kuratorer.

Denne guide er skrevet til kunsthaller, museer, kulturinstitutioner samt private og offentlige fonde, der ønsker at skabe bedre og mere udviklingsorienterede forhold for billedkunstnere og kuratorer. Hvad kan de gøre i morgen, hvis de ønsker at støtte billedkunstnere og kuratorer og i højere grad udvikle aktiviteter i en tæt dialog?

Risikovillighed

Hvad er risikovillighed? Hvis en institution tilbyder 100.000 for et ukendt antal kunstnere og kuratorer til at køre et udstillingssted i et helt år, tager den institution ikke en risiko. Den tilbyder dårlige arbejdsforhold og uddelegerer risikoen til ansøgerne. Reel risikovillighed ville være hvis institutionen finansierede et givent initiativ eller projekt ordentligt, og tilbød gode og transparente arbejdsvilkår, så inviterede billedkunstnere og kuratorer ville have tid og støtte til at udforske, fejle og lære. Risikovillighed er at skabe tid og plads til eksperimenter med ideer, processer og projekter, hvor du ikke i forvejen kender udkommet og er åben overfor uforudsete hændelser. Risikovillighed er at prioritere løn til billedkunstnere og kuratorer over udgifter til materialer og produktion af indhold. Risikovillighed er at vige fra de korte deadlines og det centrale fokus på indholdsproduktion, og i stedet sikre tid og rum for langsigtet værdiskabelse for dem der leverer indholdet, de institutioner der huser det og publikum.

Nye formater, mere dialog

Hvis en institution ønsker at bidrage til udvikling og skabe plads for nye typer af kunstnerisk og kuratorisk praksis, er det centralt at man åbner op for at ændre nogle af de mest centrale aspekter af hvordan institutioner fungerer. Oftest skaber institutioner formater der er færdigudviklede og dermed ikke åbne for forandring af de billedkunstnere og kuratorer de arbejder med. Hvis formater og projekter i højere grad udvikles i tæt dialog med dem der forventes at producere dem, vil vi se højere diversitet på det parameter. Der er intet i vejen for at en institution f.eks. ansætter en billedkunstner i et år, og i den periode sammen udvikler nye formater og laver eksperimenter.

Realisme

Når I er nået frem til et givent format og projekt, så vær realistisk omkring den mængde arbejde det vil kræve af de kunstnere og kuratorer det involverer, og udregn deraf hvad de skal betales i løn. Hvis dette ikke bliver overvejet nøje, vil det ofte resultere i store mængder ulønnet arbejde. For institutioner der ingen erfaring har med at skabe kunst, er det her vigtigt at de konsulterer kunstnere og kuratorer for at nå til et reelt billede af omkostningerne.

Satser og kontrakter

Billedkunstnere og kuratorer i Danmark er ikke trænet i at forhandle kontrakter og satser. Det er et fælles ansvar at vi får skabt en kultur, hvor det at diskutere løn og udarbejde kontrakter, er en fuldstændig naturlig del af hvordan vores felt fungerer. Dette skal ske før fundraising afsluttes, da der derefter ikke vil være mulighed for at ændre centrale tal i budgettet. Som institution så tag initiativ til denne samtale på et møde, hvor I sammen taler alle detaljer og ideer igennem og afstemmer løn og kontrakt derefter. Se denne side med kontrakter og anbefalinger til lønsatser.

Økonomisk transparens

Hvis I offentliggør et open call eller et jobopslag, så beskriv klart hvad lønnen er og hvad den forventes at dække. I UKK deler vi ikke open calls eller jobopslag, hvor det ikke er klart hvad økonomien i projektet er. Jo mere detaljeret, transparent og præcis I er, jo bedre er det for potentielle ansøgere og vores felt generelt set. UKK giver gerne feedback på begge inden I publicerer. Kontakt os her.

Fundraising

Når fondsansøgningerne er indsendt og man modtager en eventuel bevilling, er det selvsagt ikke muligt at ændre udgiftsposter til leverandører som billedkunstnere eller kuratorer signifikant. Jo mere de tal er afstemt med potentielle eller kendte leverandører, jo mindre er chancen for misforståelser og problemer i afviklingen af projektet. Sørg for at indhente tilbud og diskuter detaljerne i budgettet igennem, før ansøgningerne sendes ind. Mange fonde er i dag opmærksomme på at løn til billedkunstnere og kuratorer er underprioriteret. Tal derfor også gerne med fondene om hvad I som institution kan gøre for at løse det problem.

Denne liste er foreløbig og opdateres løbende. Skriv gerne til os med input og ideer, om I så er en fond, billedkunstner, institution eller andet.