Nyhedsbrev - April 2024

 

Kære UKK-medlemmer,

UKK’s bestyrelse er glad for at offentliggøre dette nyhedsbrev for at holde dig opdateret om UKK’s advocacy på den danske kunstsektor. Vi er glade for at dele udvalgte opdateringer, resultater og information med dig om det igangværende arbejde for at holde dig informeret om omfanget af vores organisatoriske praksis, men også vores nuværende aktiviteter og fremtidige projekter.

På vegne af UKK’s bestyrelse vil vi også gerne takke dig for at være medlem. Uden dit fortsatte medlemskab kunne UKK ikke eksistere, og vi sætter pris på din fortsatte støtte til UKK’s arbejde på tværs af kunstsektoren i Danmark (og mere bredt), mens vi fortsætter med at søge bedre arbejdsforhold for kunstnere, kuratorer og kunstarbejdere på tværs af kontekster.

Vi takker også dig og opfordrer dig til fortsat at sprede det positive ord og invitere dine venner, kolleger i kunstsektoren og kunststuderende til at blive medlemmer af UKK. På denne måde kan vi sammen fortsætte med at opbygge en større og stærkere organisation og udvide grundlaget for vores arbejde ind i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller feedback, er du altid velkommen til at kontakte os på info@ukk.community.

Endnu engang tak,

På vegne af UKK’s bestyrelse, arbejdsgrupper og organisations-team.

 
///

 
Generel Advocacy – UKK i Dialog På Tværs Af Kunstsektoren:

En del af UKK’s advocacy for at forbedre forholdene inden for den danske kunstsektor begynder med dialog med institutioner, offentlige myndigheder, fonde og andre. Som sådan blev UKK’s bestyrelse inviteret til at give feedback til Statens Kunstfonds bevillingsprogram: UKK foreslog at udvide kunstnerarbejdsstipendiet, fremme diversitet og tilgængelighed for modtagere, forenkle protokoller og processer og øge støtten til freelance kuratorer og kunstorganisationer. UKK blev også inviteret til at give feedback til Kulturministeriet om deres nylige kulturpolitiske redegørelsefra 2023. Vores feedback fokuserede på rapportens behov for mere inklusive tilgange til mangfoldighed, fremhævede nødvendigheden af en mere retfærdig økonomi for kunstnere baseret på den økonomiske skala for kunstsektoren, som rapporten afslørede, og fremhævede behovet for forbedrede arbejdsforhold for kunstnere, der arbejder i kommuner, givet finansierings omfanget i kunstsektoren i danske kommuner. Endelig nominerer UKK også repræsentanter til at sidde i institutionelle bestyrelser, og UKK’s bestyrelsesmedlem Felis Dos er netop blevet udpeget til AaBkC’s (Aarhus BilledkunstCenter) bestyrelse, hvor han erstatter tidligere UKK-bestyrelsesmedlem Andreas Führer, som for nylig trådte tilbage fra posten. Vi vil gerne takke Andreas for hans støtte.

Nye Kommende Projekter - “Diversity Commons” og “Urgent Matters”:

UKK’s bestyrelse er glad for at annoncere, at UKK snart vil lancere to nye samarbejdsprojekter - “Diversity Commons” og “Urgent Matters”. I Diversity Commons vil UKK søge at medskabe dialog og bevidsthed for at støtte et mere inkluderende og mangfoldigt kunstmiljø i Danmark gennem forskellige offentlige events på tværs af landet. “Urgent Matters” er UKK’s nye program, der søger både at fremhæve akutte samfundspolitiske problemer og at identificere “hastesager”, som kunstnere og kunstarbejdere står over for i deres praksis i Danmark, med henblik på at generere løsninger. Projekterne er stadig under udvikling, planlægning og fonds indsamlingen fortsætter, alt imens hvert projekt vil blive gennemført i samarbejde mellem UKK’s organisations-team og UKK’s Diversitet- og andre interne arbejdsgrupper og en række interessante gæster, partnere og steder på tværs af Danmark. Diversity Commons støttes i øjeblikket af Bikubenfonden, og Urgent Matters støttes i øjeblikket af Statens Kunstfond.

Hvis du er interesseret i at støtte eller lære mere om Diversity Commons- eller Urgent Matters-projekterne, bedes du sende en e-mail til chair@ukk.community for mere information. 

Opdateringer fra Kunstarbejdere med Handicap (AWwD) Arbejdsgruppen:

Kunstarbejdere med handicap er godt i gang med deres projekt “Mapping Disability Access to Danish art spaces”, hvor kunstnere og kunstarbejdere med handicap gennemgår kunststeder for at kortlægge deres adgang til muligheder og ressourcer i Danmark. I 2024 er projektet i sin anden fase og har modtaget generøs støtte fra Roskilde Festival Fonden, BKF, Bevica Fonden samt etableret samarbejde med Building Diversity og forskere fra Aalborg Universitet København. Inden for de kommende måneder kan du forvente et offentligt arrangement, der markerer lanceringen af projektet, samt en række samtaler organiseret med Overgaden, der finder sted til sommer 2024.

Etablering af Nye Arbejdsgrupper om “Diversitet” og “Økonomi”:

En anden del af UKK’s organisation involverer også oprettelsen af arbejdsgrupper for mere præcist at adressere særlige problemer inden for kunstverdenen og producere mere målrettet advocacy i samarbejde med den bredere UKK-organisation. Som sådan har medlemmer af UKK’s bestyrelse for nylig dannet to nye arbejdsgrupper – med fokus på “diversitet” og “økonomi”. Den nyligt dannede UKK-Diversity Working Group, ledet af Felis Dos og Lawrence Ebelle, vil fokusere på at skabe ny forståelse, fællesskab og kritik – internt og eksternt – i relation til idéer om nye mangfoldigheds initiativer og politikker for den danske kunstscene. UKK’s kunstøkonomi-gruppe ledet af Scott William Raby, Lawrence Ebelle og Philip Pilekjær vil fokusere på politisk-økonomiske spørgsmål og undersøge løsninger for at tackle de vedvarende økonomiske kriser, som kunstnere og kunstarbejdere står overfor som en af de fattigste professioner i hele Danmark.

Hvis du er interesseret i at støtte eller lære mere om arbejdet i disse nye arbejdsgrupper, bedes du sende en e-mail til info@ukk.community eller chair@ukk.community for mere information.

Den Danske Komponisters Forening og UKK om Fair Practice Culture:

Fair Practice Culture er en fælles initiativ, der undersøger certificering som en metode til at skabe bedre og sikrere arbejdsforhold for kunstfeltet. Dette er inspireret af Holland, hvor der siden 2016 er udviklet og implementeret en Fair Practice Code – et “kulturs svane-mærke” for retfærdige arbejdsforhold, som statsstøttede kulturinstitutioner skal følge for at modtage støtte. I løbet af 2023 debatterede vi på Kulturmødet Mors og afholdt fire workshops med mere end 100 kunstnere, kunstarbejdere og repræsentanter fra kulturinstitutioner. I workshopsene arbejdede koalitionen med og drøftede den hollandske model og dens værdier samt, hvad en dansk version skulle indeholde for at fungere for det danske kunstfelt realitet/virkelighed. Formålet med modellen er at skabe et fælles udgangspunkt for retfærdige arbejdsforhold baseret på fem værdier: bæredygtighed, mangfoldighed, solidaritet, gennemsigtighed og tillid. Vi arbejder i øjeblikket på en rapport, der vil præsentere resultaterne af projektet, som snart vil blive offentliggjort.

Projektet ledes af Sine Tofte Hannibal fra Den Danske Komponisters Forening og Maj Horn, kunstner og tidligere forperson for UKK, og støttes af Bikubenfonden, Augustinus Fonden, Den Danske Komponisters Forening/Koda Kultur og UKK.

Fokus På Internationale Samarbejder:

UKK har for nylig arbejdet på at styrke de internationale forbindelser mellem den danske scene og andre lande. For ikke så længe siden deltog UKK’s bestyrelsesmedlem Felis Dos i et mødeorganiseret af den norske kunstinteresseorganisation Verdensrommet hos UKS og Office for Contemporary Art Norway i Oslo som en del af lanceringen af ​​“Aliens Network” - en transnational indsats etableret af Verdensrommet for at samle værktøjer, udveksle viden og finde løsninger på afgørende udfordringer, som ikke-EU/EEA kreative fagfolk står over for i Norden. UKK deltager også i løbende dialog, udveksling og projektudvikling som en del af et voksende konsortium af internationale kunst-interesseorganisationer, der fokuserer på kunstens rolle indenfor hurtigt skiftende geopolitiske sammenhænge i Europa (og globalt). Sammen med NICC (Belgien), UKS (Norge) og Platform BK (Nederlandene) indledte UKK diskussioner om “kunst og medborgerskab” med henblik på fremtidig europæisk samarbejds-advocacy. For nylig afholdte dette konsortium – sammen med andre kunstorganisationer som La Buse (Frankrig) - et digitalt møde med NYU-forsker Gail Segal om hendes essay “A Praise of Doubt”, som er blevet antologiseret i bogen med titlen Artistic Citizenship: A Public Voice for the Arts som en del af løbende forskning.

UKK Samarbejder om Rapport om Forbedring af Kunstnerboliger og -studiebehov:

I slutningen af 2023 blev der offentliggjort en undersøgelse med titlen “Kunstneriske Miljøer: Udviklingen af den blandende by”“Kunstneriske Miljøer: Udviklingen af den blandende by”, som tidligere UKK-næstformand Michala Paludan deltog i som en del af en bredere koalition af organisationer, herunder BKF, Den Danske Arkitektforening og Kunstnerboligforeningen af 1873.. Undersøgelsen fremhæver de dårlige økonomiske og rumlige udfordringer, som kunstnere står over for inden for danske byer, den socioøkonomiske og kulturelle værdi, som kunstnere skaber inden for (byggede) miljøer, og foreslår potentielle studie- og boligløsninger for kunstnere inden for danske byer, bl.a. fund. Arkitekt og UKK-bestyrelsesmedlem Lawrence Ebelle og kunstner og UKK-formand Scott William Raby bidrog med en offentlig udtalelse fra UKK om rapporten:

“Denne undersøgelse fremhæver de positive virkninger, kunstnere skaber på tværs af samfundet på trods af vedvarende økonomiske og boligmæssige udfordringer. Forskning understøtter prioritering af kunstneres rumlige behov gennem langsigtet investering i nye overkommelige boligløsninger i danske byer. Undersøgelsen foreslår unikke arkitektoniske scenarier, og med gennemsigtige og inklusive (re)udviklingsprocesser kan (rumlige) forhold for kunstnere forbedres.”

Udvikling af et UKK Organisations Protokol:

For at forbedre og afklare organisationens arbejdsprocesser og (eksterne) partnerskabskriterier har UKK siden sidste år, været i gang med at undersøge og udvikle nogle nye interne retningslinjer. Ved at tage inspiration fra andre kunst- og kultur interesseorganisationer, eksperimentelle kunstinstitutioner og andre unikke kunst initiativer, der arbejder i forskellige socioøkonomiske og politiske (advokatoriske) sammenhænge på tværs af Europa og Nordamerika, har UKK’s bestyrelse forsøgt at finde nye måder, hvorpå vi mere effektivt, demokratisk og bæredygtigt kan operere som en kunst interesseorganisation. Da vores vedtægter siger meget lidt om, hvordan UKK faktisk opererer på daglig basis, har vores bestyrelse fundet det vigtigt at oprette et mere strømlinet og detaljeret supplement til vores styremodel for organisationen fremover. Mens vi har arbejdet med at forstå, hvordan andre kunst- og kulturorganisationer opererer, har vi søgt vejledning fra den belgiske kunst-/juridiske organisation TWIIID, der har rådgivet os undervejs i processen om oprettelsen af UKK’s nye interne retningslinjer. Dette retningslinje-dokument vil snart blive afsluttet og offentliggjort på UKK’s hjemmeside.