Vil du være medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab?

 

UKK skal indstille to kandidater til Statens Kunstfonds Repræsentantskab for perioden 1. januar 2021 – 31 december 2024.

Open Call

Vi har besluttet at lave et Open Call for alle UKK medlemmer som kunne være interesserede i opgaven. Det kan være en kunstner, kurator eller kunstformidler og kan også være menige medlemmer i den siddende bestyrelse. Vi skal pege på en kvindelig og en mandlig kandidat.

Hvis du som medlem af UKK har interesse i at sidde i repræsentantskabet, så send os en kort motivation for dit engagement på max en halv A4 side (ca. 300 ord) til post@ukk.dk senest 1. august 2020.

UKKs bestyrelse vælger derefter de to kandidater til indstilling ved bestyrelsesmøde 6. august.

Om Repræsentantskabet

“Statens Kunstfonds Repræsentantskab følger Kunstfondens arbejde. Det er repræsentantskabets opgave at følge det arbejde, som foregår i Kunstfondens udvalg og bestyrelse. Derfor er det dem, der godkender udvalgenes og bestyrelsens årsberetninger og årsregnskaber.

Repræsentantskabet og bestyrelsen tilrettelægger desuden i fællesskab et årligt politisk dialogmøde. Herudover har repræsentantskabet en helt særlig opgave med at tildele den livsvarige hædersydelse til kunstnere.

Medlemmerne i repræsentantskabet er udpeget for en periode på fire år. De bliver udpeget af brancheorganisationer, institutioner og interessegrupper med relevans for nutidig dansk kunst. Kulturministeren udpeger formanden.”

Beskrivelsen og mere info kan læses på Statens Kunstfonds hjemmeside her.

UKKs nuværende repræsentant er billedkunstner Marie Thams, som også er tidligere forkvinde for UKK. Marie Thams deler her sin erfaring fra arbejdet ved repræsentantskabet:

“Som medlem i Repræsentantskabet har jeg vundet indsigt i Kunstfondens arbejde, bestyrelsens og udvalgenes muligheder, den politiske prioritering og stemning omkring fonden og feltet, og har kunne følge kunstfondens arbejde på tæt hold. Konkret har jeg arbejdet for at sikre kunstneres arbejdsvilkår på tværs af kunstarterne, samarbejdet med den billedkunstfaglige gruppe i repræsentantskabet om at udpege nye medlemmer til legat- og projektudvalgene, og vi har arbejdet for at udvælgelsesprocessen optimeres. Dertil er møderne og det årlige politiske dialogmøde gode rum for at få indsigt og bedre kontakt til det brede kunstneriske felt, følge og være med til at styrke kunstens rolle i det politiske felt og i de fælles visioner for samfundet.”