Politik

Atelier- og værkstedsforhold

Atelier og studio lejemål er ikke billige og priserne er stigende, særligt i de større byer. UKK mener at kunstnere skal have mulighed for at bo og arbejde i byerne trods de stigende huslejer.

UKK har i samarbejde med Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune lavet en undersøgelse om atelier- og værkstedsforhold for kunstnere for at kortlægge landskabet, da der ikke fandtes et samlet overblik, hvilket gjorde det vanskeligt at pege på mulige forbedringer. En af konklusionerne fra rapporten var, at der mangler kunstnerpladser, og at de der findes er for dyre. 75 procent af de kunstnere der deltog i undersøgelsen fortæller, at de overvejer at forlade København, da det er for dyrt at bo og arbejde i den.

Udover UKK har følgende aktører bidraget til undersøgelsen: Fabrikken for Kunst og Design (FFKD), Billedkunstnernes Forbund (BKF), Støberiet Blågårdsplads – Kommunal Kunst og Teknik (KKT) og Bikubenfonden.

På baggrund af undersøgelsen, har Kultur- og Fritidsudvalget i København besluttet at omdanne lokalerne Halmtorvet 11 til kunstnerpladser, som stilles til rådighed huslejefrit. I UKK er vi utrolig glade for, at undersøgelsen har ført til hurtig og konkret handling.

Vi håber at dette er starten på langt flere billige atelierer og værksteder i København og andre byer, idet initiativet desværre kun dækker en lille del af behovet, og UKK arbejder fortsat på at skabe muligheder herfor.

Arbejdsgruppen består af Mark Tholander, Maj Horn, Mikkel Bundgaard Pedersen, Vibe Overgaard og Michala Paludan.