Atelier og studio lejemål er ikke billige og priserne er stigende, særligt i de større byer. UKK mener at kunstnere skal have mulighed for at bo og arbejde i byerne trods de stigende lejepriser.

UKK arbejder på at skabe bedre forhold for kunstnere når det gælder atelier- og værkstedsforhold. UKKs arbejdsgruppe for området blev dannet på baggrund af en rapport om forholdene i København, der viste store problemer på området. I dag arbejder UKK for at forbedre arbejdsvilkårene i hele landet.

Arbejdsgruppens projekter

Læs vores anbefalinger til gode arbejdsfaciliteter.

Læs resultaterne af vores rundspørge til kommunerne i Danmark.

Rapport kortlagde store problemer på området

Rådet for Visuel Kunst har offentliggjort en rapport om atelier- og værkstedsforhold i København, som er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse udført i samarbejde med UKK. Mange af UKKs medlemmer har bidraget til undersøgelsen, og den taler sit tydelige sprog: Der mangler kunstnerpladser i byen, og de der findes, er for dyre. Undersøgelsen viser at 75 procent af de adspurgte kunstnere har overvejet at flytte ud af København inden for det sidste år. Dette er et bekymrende højt tal, som peger på, at der må findes nye løsninger hvis vi fortsat ønsker at København skal være en kulturby.

Rapporten opsummerer undersøgelsens resultater på følgende alarmerende måde: “Kunstnere forsvinder pt. fra København grundet manglede atelier- og værkstedspladser. Hvis de først forsvinder, kommer de ikke igen. Det er ikke kun sjæl byen mister, men også vigtig økonomi. Undersøgelser fra både ind- og udland peger på væsentligheden af at bibeholde de kreative miljøer i byerne – for økonomien, diversiteten og turismen.”

Rapporten kan læses i sin fulde længde her.

UKK støtter op om rapportens pointer. Problemet med kunstneres manglende adgang til byen bør tages op i sammenhæng med bredere politiske problemstillinger inden for byplanlægning, omkring mangel på diversitet og skævvridning af befolkningssammensætningen – en generel konsekvens af de voldsomt stigende huspriser og privatiseringen af byrummet. Undersøgelsen viser, at 87 procent af de adspurgtes atelierer ikke er støttet af kommunen. Når så stor en del af af kunstnerpladserne varetages af profitdrevne interesser, er det ofte som en del af gentrificeringsfasen hvor atelierne stilles til rådighed for en begrænset periode, og man derefter udelukker kunstnerne når området er fornyet. Denne problemstilling peger yderligere på vigtigheden af, at kunstneratelierer bliver en integreret del af byernes udviklingsplaner. At kunstnerne inkluderes som en værdi i sig selv, og ikke kun som motorer for upscaling.

Udover UKK har følgende aktører bidraget til undersøgelsen: Fabrikken for Kunst og Design (FFKD), Billedkunstnernes Forbund (BKF), Støberiet Blågårdsplads – Kommunal Kunst og Teknik (KKT) og Bikubenfonden.

Første positive resultater som følge af undersøgelsen

Undersøgelsen har allerede skabt de første resultater. På baggrund af undersøgelsen, har Kultur- og Fritidsudvalget i København besluttet at omdanne lokalerne Halmtorvet 11 til kunstnerpladser, som stilles til rådighed huslejefrit. Fordeling af pladserne sker efter ansøgning og på baggrund af principper fra Københavns Kommunes visuel kunst-plan og undersøgelsen foretaget af Rådet for Visuel Kunst og UKK.

Behov for yderligere tiltag

I UKK er vi er glade for at der er blevet handlet hurtigt og konkret, men vi må understrege at dette kun er et lille skridt på vejen. Vi opfordrer på det stærkeste politikerne til ikke at standse her. Dertil ser vi flere mangler ved løsningen på Halmtorvet: Det er alt for lidt plads til hver enkelt kunstner, og det er for få pladser til at det som ordning kan stå som en fuldgyldig løsningsmodel. Som undersøgelsen også peger på, er et af de største problemer for mange nuværende atelierforhold deres midlertidige karakter, der bidrager til meget stress for de enkelte kunstnere. Da løsningen på Halmtorvet indtil videre kun er sikret frem til årsskiftet, løser den på ingen måde denne problematik. Undersøgelsen synliggør en problemstilling for Københavns byliv, som desværre har vokset sig større over lang tid. Det vil derfor kræve flere ambitiøse og konkrete initiativer at vende udviklingen, hvis vi fortsat ønsker at kunstnere skal blive i og bidrage til byen. Vi håber at undersøgelsen og initiativet på Halmtorvet 11 kan blive starten på øget bevidsthed og diskussion om problematikkerne og at det bliver omsat til større konkrete og vedvarende tiltag.