En gruppe som arbejder mod at skabe et miljø der kan akkommodere kunstarbejdere med funktionsnedsættelser, så de er sikret de samme muligheder og ressourcer som deres kropskapable kolleger.

Her i 2022, når vi vender tilbage til en fysisk kunstverden, vil vi sikre at disse steder er tilgængelige for alle, og samtidig arbejde for at skabe et bedre arbejdsmiljø for personer med funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme, der i dag i høj grad møder forhindringer i forhold til at skaffe ressourcer, muligheder og i navigering af den danske kunstscene.

Denne arbejdsgruppe er dannet for at kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med funktionsnedsættelser sikres muligheder for at deltage i kunstfeltet , og sikres adgang til de private og offentlige udstillingssteder og institutioner, der burde være tilgængelige for alle. Vi er nødt til at adressere de forældede og utilstrækkelige retningslinjer for adgang til kulturinstitutioner – der er ikke lavet en undersøgelse af adgangen til den danske kulturscene for personer med funktionsnedsættelser siden 1999, og der har ikke været en reaktion fra dansk side på den omfattende 2021 EU rapport på området – der er toneangivende i forhold til at sikre at vi som personer med funktionsnedsættelser har mulighed for at indgå i det danske kunstfelt som både gæster, udøvende kunstnere og medarbejdere. Dette skal gøres gennem ændringer til den fysiske adgang, samt sikre at vi har mulighed for navigere i disse prekære arbejdsforhold, uden at det skal være på kompromis med vores sikkerhed og individuelle behov.

Vores mål

At arbejde mod at skabe et miljø der kan akkommodere kunstarbejdere med funktionsnedsættelser, så de er sikret de samme muligheder og ressourcer som deres kropskapable kolleger.

At fjerne byrden fra den individuelle person med funktionsnedsættelser, og forlange at institutioner, ministerier og politiske grupper tager deres ansvar på sig, for at garanterer at personer med funktionsnedsættelser har de samme forudsætninger for at deltage i kunstfeltet og have succesfulde kunst-karriere som var de kropskapable.

At skabe opmærksomhed omkring de udfordringer vi møder som personer med funktionsnedsættelser både i og udenfor kunstverden, samt hvad offentligheden kan gøre for at hjælpe med dette.

At udbrede repræsentation og synlighed af værker fra kunstnere med funktionsnedsættelser, og sikre inklusion af ansatte med funktionsnedsættelser i alle lag af kunstfeltet .

At eliminere den afvisende holdning der plager det danske kunstfelt når det kommer til at implementere inkluderende initiativer og i stedet opfordre til at være åben for disse forandringer.

2022-2023 mål

Som det er nu, er kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med funktionsnedsættelser på ingen måde i stand til at have et liv eller en karrie i kunstfeltet, på samme vilkår som vores kropskapable kolleger. Dette er et resultat af institutionelle, juridiske og politiske fejl. I vores første to år, planlægger vi at gøre politikerne opmærksom på disse fejl og mangler, så vi kan skaffe den nødvendige opbakning og ressourcer til at kulturinstitutionerne kan imødekomme disse behov. Ved at skabe fokus på disse lovmæssige problematikker, håber vi at kulturministeriet vil genbesøge retningslinjerne fra 1999, og skabe nye retningslinjer der kan hjælpe kunstinstitutionerne til at skabe bedre forhold for flere personer end de nuværende.

Hvem er vi

Er vi funktionsnedsatte kunstnere eller kunstnere med funktionsnedsættelser, skelner vi mellem mentale og fysiske funktionsnedsættelser? For os er dette en løbende proces, hvorigennem vi ønsker at skabe en større samtale om funktionsnedsættelser og en anerkendelse af at vores individuelle psykiske og fysiske forhold er meget personlige. Vi ved at der er mange forskellige forhold der kræver forskellige former for hjælp. Vi vil derfor som gruppe gerne blive klogere på forskellige situationer, forhold og funktionsnedsættelser, så vi kan inkluderer så mange nuancer som muligt i vores arbejde, og derved hjælpe flest mulige kunstnere og kunstarbejdere.

Denne arbejdsgruppe består af Anthony Dexter Giannelli, Victor Vejle, Luna Scales, Frederik Rørmann, Dagmar Büchert.

Medlemmer

Anthony Dexter Giannelli er kunstner og forfatter. Han arbejder med et mix af personlige og kulturelt betydningsfulde materialer og ikonografier for, at udforske fluiditet, traumer og autenticitet. Hans praksis genfortolker et livsforandrende møde med vand, gennem latinamerikanske og europæiske religiøse symboler og visuelle sprog. Hvert billede er beregnet til at guide i en rejse for at opdage de udfordringer og fluiditet, der opstår, når fysisk funktionsnedsatte kroppe med spirende indre verdener er beregnet til at eksistere i og interagere med en ydre verden, der er stærkt baseret på fysiskhed.

Victor Vejle er studerende ved Det Kongelig Danske Kusnakademi. Hans arbejde er baseret på en løbende undersøgelse af hvordan, og hvorvidt funktionsnedsættelser og skader kan forbindes til forandringer i samtidskunst-scenen og samfundet generelt. Gennem forskellige medier, herunder installation og video, og med udgangspunkt i egne erfaringer, stiller Victor spørgsmålstegn ved om det er muligt at ændrer hvordan sociale og institutionelle strukturer definerer kroppe mellem normal og ødelagt; hvordan disse kategorier burde fjernes og erstattes af de forskellige nuancer af hvad vi definerer som normal og funktionel.

Luna Scales blev færdiguddannet som kunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2020. Hendes kunstneriske praksis afspejler en interesse i og referencer til ikonografien i den vestlige kunsthistorie. Dette kommer til udtryk gennem fotografier og videoer af særligt den kvindelige krop, mønstre i bevægelser og blikkets bevægelser. Scales portrætterer ofte sig selv og udforsker i sine værker offentlighedens ideer om fysiske funktionsnedsættelser. I dette arbejder stiller hun spørgsmålstegn ved selve disse ideer og udlægger samtidig en kritik af blikket på- og forestillinger om kroppen.

Frederik Rørmann er kunsthistorie studerende med afgang i 2022. Hans seneste undersøgelser centrerer omkring visuelle repræsentationer af personer med funktions-varianser gennem historien, og hvordan samtidskunst af funktionsnedsatte personer bidrager til at ændrer de etablerede forestillinger om hvordan personer med funktions-varians kan være i verden i dag. Han har tidligere arbejdet ved forskellige danske kunstinstitutioner og initiativer som Kunsthal Charlottenborg, CHART og Alt_Cph 18.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere eller blive en del af arbejdet kan du kontakte os på
disability@ukk.community. Vi er altid åbne for samtaler, forslag og flere perspektiver på adgang til kunstfeltet.

Presse og tidligere arbejde