Her følger opdatering om de nuværende hjælpepakker, arbejdslegater for 2021 og andre COVID-19 tiltag.

Lad os endelig vide om I har nogle spørgsmål, møder huller i systemet eller har forslag til forbedringer, som vi bør gå videre til Dansk Kunstnerråd / Kulturministeriet med. Skriv til info@ukk.dk.

Midlertidig kunststøtteordning

Ordningen kan søges af professionelle kunstnere. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du har mulighed for at søge den midlertidige kunststøtteordning hvis du har tabt mindst 30% indtægt som følge af COVID-19. Kuratorer og kunstformidlere kan desværre ikke søge denne ordning. Den midlertidige kunststøtteordning er blevet forlænget til den 31. januar 2021. Der gælder forskellige krav, som man kan læse om her. Ansøgningerne behandles inden for 3 uger og udbetales løbende.

Et problem ved den midlertidige kunststøtteordning er kravene til dokumentation af tabt arbejde. Vi har gjort Kulturministeriet opmærksom på det via Dansk Kunstnerråd, i forbindelse med et møde omkring hvordan ordningen kan forbedres afholdt d. 20/11 hos Kulturministeriet. Problemet er, efter mere end et halvt år med Covid-19, at mange ikke kan fremskaffe nødvendige kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter der efterspørges som bevis for tabte projekter. Vi venter pt. på svar fra Kulturministeriet omkring denne problematik.

Arbejdslegater

Der afsættes 25 mio kr. ekstra til arbejdslegater under Statens Kunstfond i starten af 2021 (til sammenligning uddeles der normalt ca. 100 mio kr. pr. år). De er målrettet professionelle kunstnere inden for alle kunstfelterne, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation, som ikke har kunnet opnå støtte fra de generelle hjælpepakker. Legaterne skal sikre, at kunstnerne kan fortsætte deres kunstneriske virksomhed og udfolde deres kunst også under Corona-restriktioner og gerne til nye målgrupper eller målgrupper, der er forhindret i at deltage i kulturlivet på grund af Corona. Statens Kunstfond er pt. i gang med at fastsætte de specifikke kriterier for legaterne. Puljen er ikke åben endnu.

Kompensation for freelancere

Kan søges af freelancere med mindst 30% nedgang i indkomsten og en tidligere indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Ordningen er en udvidelse af den eksisterende kompensationsmulighed for perioden 9. juli til og med 8. august. Det er med den nye ordning muligt at søge om kompensation for 90% eller 100% af den tabte indkomst i perioden 9 juli – 31. august 2020, dog maksimalt 20.000 kr. for perioden. Frist 30. november 2020. Læs mere og søg her.

Udskydelse af momsindbetaling

Der er vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere. Det er blandt andet muligt at få moms- og lønsumsafgiftslån, og der er ændret på en række frister. Du kan se hvad det evt. har af betydning for din virksomhed her.

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Puljen er en del af kulturministerens og social- og indenrigsministerens aftale om at afsætte 50 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed i forbindelse med corona-pandemien. Foreninger på kultur- og socialområdet kan søge midlerne. Frist 14. december 2020. Alle ansøgninger til aktiviteter på 10.000-15.000 kr. behandles løbende ud fra et først til mølle princip. Læs mere og søg her.

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020. Det er politisk besluttet at forlænge ordningen, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse. Frist 31. december 2020. Læs mere og søg her.

Nordjylland

Der er indgået en ny aftale om kompensation til nordjyske erhvervs-, kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere. Aftalen giver også virksomheder, selvstændige og freelancere, uden for de 7 berørte kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø), mulighed for at søge kompensation, hvis de har været berørt af restriktionerne. Læs mere her.

Dagpenge

Nogle lempelser for at modtage dagpenge er blevet indført pga. Covid-19. Hvis du kan dokumentere, at du har fået kompensation fra en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. eller Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning m.v., kan der være en mulighed for, at du kan få dagpenge. Det kan du også selvom, du ikke har været medlem af en a-kasse i mindst et år. Kontakt din a-kasse for at høre nærmere. Hvis du ikke har en a-kasse endnu, kan du f.eks. tage kontakt til FTFa, som har en afdeling for kunstnere, eller AJKS, en a-kasse for journalister, der er særligt gode til at forstå freelancearbejde.

Kulturministeriets corona hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, er der oprettet en hotline, hvor man kan få vejledning og svar på spørgsmål. Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Telefonnummeret er 33 74 50 00, og telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15. E-mail: corona@kum.dk.