Organisationsudvikling

Hvordan kan UKK bidrage til at udvikle det billedkunstneriske felt?

Første fase (jan-jun 2021)

I den første fase har vi undersøgt hvordan UKK kan bidrage til at udvikle billedkunstfeltet, i forhold til skiftende politiske, digitale, klimatiske og finansielle virkeligheder. Dette arbejde har udmøntet sig i fire missioner, der giver retning til UKKs arbejde de kommende år, en ny identitet, hjemmeside og CMS (lavet af Asger Behncke Jacobsen) og en række interne samtaler om hvad det vil kræve af UKK internt at arbejde missionsorienteret.

Anden fase (sep-dec 2021)

I skrivende stund indleder vi samtaler med aktører på billedkunstfeltet og relevante eksperter, for at videreudvikle de missioner vi har identificeret. Samtalerne vil markere et skifte i hvordan UKK tilgår den strukturelle dimension af billedkunstfeltet. Fra at være noget der justeres en smule hist og her, til at være et kollektivt ansvar og projekt, der kræver omfattende forandringer af vores sektor. Et pejlemærke i samtalerne er hvordan vi ruster billedkunstfeltet til at tilpasse sig nye generationers ideer og de omfattende udfordringer vores samfund står overfor.

Baggrund

Med erfaring fra bestyrelsesarbejde i UKK, havde vi en fornemmelse af at bruge for meget tid på symptombehandling og for lidt tid på arbejde der retter op på og udvikler billedkunstfeltet. Udviklingsprojektet har haft som mål, at undersøge hvordan vi kunne forandre det, og hvad det vil kræve af os organisatorisk og strategisk. For at øge UKKs kapacitet, har vi arbejdet på en model der vil kunne aflønne vores forperson og bestyrelsesmedlemmer, som et nødvendigt skifte i UKKs organisering. Vores nye strategi og missioner, markerer et første skridt i denne nye retning for UKK.

Projektgruppen består af David Hilmer Rex, Philip Pilekjær, Mark Tholander og Gro Sarauw.

Projektet er støttet af Bikubenfonden.